zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se děti učí třídit odpad

29.06.2004
Odpady
Jak se děti učí třídit odpad
Učit třídit komunální odpad všechny obyvatele města od nejútlejšího věku se rozhodli v Moravské Třebové a ve Vsetíně.
K dosažení cíle se spojili zástupci projektů Zdravé město, technických služeb, odborů životního prostředí městských úřadů a základních škol.

KYTIČKY v Moravské Třebové

\"Před časem jsme se jako většina měst přihlásili k separaci odpadu i z finančních důvodů. Ale jsou lidé, kteří do nádob na tříděný odpad vysypou cokoli. Celý obsah pak musí na skládku a vše se míjí účinkem. Děti proto chceme vést ke třídění a dospělé alespoň k tomu, aby si více všímali okolí a prokázali i trochu osobní statečnosti,\" uvedla první místostarostka Moravské Třebové Ing. Marie Nechutová.

V Moravské Třebové zajišťují svoz komunálního odpadu, tříděného papíru a plastů Technické služby, jež jsou ve 100% vlastnictví města. Síť sběrných nádob na separovaný odpad je ve městě dostatečně hustá. Problém však tkví v zajištění čistoty sběru. \"Kontejnery jsou opakovaně znečišťovány jiným než tříděným odpadem,\" říká jednatelka Technických služeb Gabriela Horčíková. Proto ve spolupráci s vedoucím odboru životního prostředí městského úřadu Pavlem Báčou zpracovali projekt začínající s osvětou u nejmenších - Kytičky panáčka Sběráčka. V březnu se veřejnost s projektem seznamovala na stránkách regionálních médií, v praxi začal běžet 1. dubna u příležitosti oslav Dne Země.

Pod vedením zkušených lektorů pardubického Ekocentra Paleta se děti z předškolních tříd, tzv. mateřinek postupně dozvěděly, že jediným způsobem, jak se odpadem nezavalit, je jeho třídění a recyklování. Žáky prvního stupně základních škol vyučující informovali o separaci odpadu pomocí Šedivce a Zelence - dvou ostrovů s odlišným životním stylem. \"Na jednom se žije v souladu s přírodou, na druhém musela zeleň ustoupit průmyslu. Děti se během vyučování pokoušely vyřešit krizovou situaci s odpady. Zároveň se nenásilnou formou dovídaly, proč a jak třídit odpad. Prohlédly si ukázky recyklovatelných materiálů a seznámily se s jejich dalším použitím,\" vysvětlila koordinátorka projektu Zdravé město Veronika Cápalová..

Až do prosince mohou děti soutěžit ve sběru recyklovatelného odpadu. Samolepky s kytičkami získávají za uložení separovaného odpadu ve sběrovém dvoře nebo při organizovaných svozech bioodpadu a nad-měrného odpadu \"Ukládka odpadu ve sběrném dvoře musí být vždy za přítomnosti dospělého, chceme tím dosáhnout toho, že třídění se dostane do širšího povědomí veřejnosti,\" doplnila Veronika Cápalová.

První kytičku děti dostaly ve škole hned po první přednášce společně s letákem s pravidly soutěže. Nejúspěšnější sběrači budou oceněni v závěru roku. Účastníky soutěže a počty kytiček průběžně evidují Technické služby. \"Víme, že výchovu v rodině to nenahradí, ale vždy se musí začínat u mladých,\" konstatovala první místostarostka Moravské Třebové Ing. Marie Nechutová.

U dospělých město sází jak na vliv dětí na rodiče, tak na normální sousedskou všímavost.

Přehled o třídění domovního odpadu poskytují samolepky na kontejnerech. Kytičky rozkvetly tam, kde si s odpadem umějí poradit, problémy s tříděním signalizuje samolepka velkého bodláku. Obrázky při každém svozu nalepují zaměstnanci Technických služeb.

VSETÍNSKÝ RECYKLOŠ

Vypěstovat návyk pro třídění odpadu u žáků základních škol má také vsetínský projekt Recykloš. Poprvé byl představen na dubnové konferenci Vsetín - město k životu s podtitulem Ekologický provoz úřadu a zařízení města Vsetína. Projekt zahájí vsetínská radnice ve spolupráci s Technickými službami v rámci projektu Zdravé město na začátku příštího školního roku. Školy budou soutěžit v množství recyklovaného odpadu, které se bude přepočítávat na jednoho žáka.

Hodnocení se uskuteční dvakrát za školní rok. Školy, které se umístí na prvních třech místech, budou finančně ohodnoceny. Projekt Recykloš je součástí velké recyklační kampaně, která začala ve Vsetíně letos v březnu.

V rámci této kampaně bylo ve městě instalováno zhruba 70 nových, kompletně vybavených recyklačních míst v hodnotě 1,2 miliónu korun. \"Distribuovali jsme letáky vyzývající občany k třídění odpadu. Během letošního roku zahájí provoz nová kompostárna na biologicky rozložitelný odpad. Předpokládá se také otevření dalšího sběrného dvora v blízkosti centra, aby byl dostupnější většině obyvatel města. Ještě letos by měla začít pracovat i nová recyklační linka v areálu Technických služeb,\" informoval nás vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vsetíně Ing. Jiří Trezner. Množství recyklovaného odpadu ve městě se pohybuje kolem 7 %, což je hluboko pod hranicí celorepublikového průměru. Optimální by bylo, kdyby se recyklovalo více než 15 % odpadu.

AUTOR: MARKÉTA ŽIDLICKÁ
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí