zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nebuďme líní, třiďme odpad!

22.07.2004
Odpady
Nebuďme líní, třiďme odpad!
České Budějovice - Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150 - 200 kilogramů odpadů. Z toho je asi 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít.
Odpad se dále využívá
Papír je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, přidává se do směsi na výrobu papíru. Výrobky z recyklovaného papíru zná asi každý, jsou to např. novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Plasty se zpracovávají různými druhy technologií podle svého složení. Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic. Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
Město mění kontejnery
K získání takto využitelných mateirálů je ale potřeba domácí odpad vytřídit. Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. Město České Budějovice spolupracuje s firmou A.S.A. České Budějovice, s. r. o., která zabezpečuje svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V ulicích se tak můžeme setkat s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast. Celkem je na území Českých Budějovic rozmístěno 602 těchto kontejnerů. Z toho 192 žlutých na plasty, 300 modrých na papír a 110 zelených na sklo.
Město zatím používá kontejnery s horním výsypem, ovšem od 1. června jsou postupně nahrazovány nádobami se spodním výsypem. Nádoby s horním výsypem se neosvědčily - jsou otevřené a neukáznění občané do nich vhazovali i nebezpečný či velkoobjemný odpad, který do nich nepatří, nebo dokonce u kontejnerů ničili zámky.
Nové nádoby mají větší objem, což je výhodné především u plastů. Občané totiž téměř nesešlapávají PET lahve, kontejner se rychle zaplní a tím se podstatně zvyšují náklady na vývoz. V Českých Budějovicích jsou kontejnery s plastem vyváženy jedenkrát týdně, kontejnery se sklem jsou vyváženy jednou za čtyři týdny a kontejnery s papírem jednou za tři týdny.
Za odpad odměna
České Budějovice jsou zapojeny do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v systému zabezpečuje obci pravidelné platby odměn, jejichž výše závisí na množství vytříděného odpadu. Čím více tedy občané odpadů vytřídí, tím více peněz město obdrží. Odměna dokáže velmi výrazně snížit náklady obce na plnění její zákonné povinnosti - třídění komunálního odpadu.
V roce 2003 občané Českých Budějovic vytřídili celkem 757 tun tříděného odpadu. Z toho 239 tun papíru, 252 tun plastů, 191 tun skla a 75 tun kovu. Od roku 2000 v Českých Budějovicích množství tříděného odpadu stále narůstá. Ovšem, vzhledem k ochraně životního prostředí by bylo potřeba ještě většího zapojení občanů do systému třídění odpadů.
V třídění jsou rezervy
Z celorepublikových průzkumů vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů. Podle požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných 62 % na 75 % v roce 2005 a přesáhnout 85 % po roce 2008.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí