zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Péče o lesní porosty v ptačích oblastech Natury 2000

25.08.2004
Příroda
Pozvánka na seminář Péče o lesní porosty v ptačích oblastech Natury 2000
Odborná akce  se koná v úterý 7. září 2004 v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm.

Česká lesnická společnost,Novotného lávka 5,116 68 Praha 1,
s finančním přispěním a pod odbornou záštitou
Ministerstva zemědělství Praha, úsek lesního hospodářství

si Vás dovolují pozvat na Péče o lesní porosty v ptačích oblastech Natury 2000
ISBN  80-02-01615-7

úterý, 7. září 2004
hotel RELAX,  Rožnov pod Radhoštěm

Odborný garant:
Ing. Petr Moucha,CSc.,Správa chráněných oblastí ČR
Kaplanova 1931, 148 00 Praha 4 - Chodov 
tel: 267 994 247, e-mail: target=_blank>moucha@schko.cz,   

Organizační garant:
Ing. Pavel Kyzlík, tajemník České lesnické společnosti
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155,
mobil: 603 163 409, e-mail: target=_blank>cesles@cesles.cz
Mgr. Iva Kubátová, Česká lesnická společnost
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155,
mobil: 732 549 727, e-mail: target=_blank>cesles@cesles.cz

Časový program odborné akce:
 
8,30    -   9,00 hod.        prezence
9,00    -  12,00 hod.        zahájení a přednášky
12,00   -  13,00 hod.        přestávka na oběd
13,00   -  15,30 hod.        pokračování odborných přednášek
15,30   -  16,00 hod.        závěr

Po každé přednášce následuje věcná diskuse

Odborné referáty:

RNDr. Jan Hora, ČSO:
Odborná hlediska vymezení ptačích oblastí
RNDr. František Pojer, AOPK ČR:
Ptačí oblasti jako součást soustavy NATURA 2000
RNDr. Jiří Stonawski, LČR,s.p., Hradec Králové:
Vymezení ptačích oblastí z pohledu LČR,s.p.
Ing. Josef Vovesný, Lesní správa Orlík nad Vltavou:
Ptačí oblast a zájmy vlastníků lesů
Ing. Vladimír Hynek, CSc., MŽP ČR Praha:
Zákon o ochraně přírody a krajiny a ptačí oblasti
Ing. Pavel Unar, AOPK ČR:
Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy NATURA 2000 v ČR
Ing. Miroslav Pecha, LČR s. p. LS Křivoklát:
Praktické zkušenosti s hospodařením v lesích zařazených do ptačí oblasti na Křivoklátsku
PaeDr. Jan Pavelka, Krajský úřad Zlín:
Ochrana ptáků ve správní praxi krajského úřadu
Dr. Ing. Michal Hrib,  LČR, s.p.LZ Židlochovice:
Ochranné podmínky ptačích oblastí a provoz lesního hospodářství v oblasti Jižní Moravy
Ing. Pavel Popelář, Správa CHKO Beskydy:
Ptačí oblasti v Beskydech a péče o ně

Organizační pokyny:

1. Odborná akce  se koná v úterý 7. září 2004 v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm.
2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
3. Účastnický poplatek činí 480,- Kč. Účastnický poplatek je stanoven v souladu se zákonem č. 526/1990Sb. Poplatek za každého účastníka uhraďte ve prospěch účtu ČLS u KB Praha, č.ú. 12437-111/0100, v.s. 224 419, k.s. 0308. Upozornění: ČLS není plátcem DPH. IČO ČLS: 00549746.
4. Součástí účastnického poplatku je sborník, občerstvení.
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do30.srpna 2004 na adresu: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Další přihlášky možno zajistit telefonem, faxem,  e-mailem či vložným na místě. Je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme sborník.
7. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. Zprávu obdrží pouze zájemci, jejichž požadavkům nebudeme moci z kapacitních důvodů vyhovět.
8. ČLS požádala na tuto OA o akreditaci u akreditační komise MV ČR.Seminář má být zařazen do vzdělávacího programu pro vzdělávání úředníků ( průběžné vzdělávání prezenční ). Komise bude rozhodovat počátkem měsíce září. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
9. Informace o odborných akcích a další činnosti ČLS hledejte na internetové adrese: www.cesles.cz
Změnu programu si pořadatelé vyhrazují.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
30
6. 2022
30.6.2022 - Seminář, školení
Brno, ApS. s.r.o.
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí