zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Omezování vzniku komunálních odpadů

07.10.2004
Odpady
Omezování vzniku komunálních odpadů
Snižování množství produkovaných odpadů je jednou z priorit celé Evropské unie. Postupy, jak tohoto cíle dosáhnout, mohou být různé.
V roce 1998 byl ve valonském regionu Belgie schválen a vyhlášen nový ekonomický nástroj, spočívající ve speciální dani zatěžující města a obce v případě překročení produkce směsného odpadu z domácností (tj. odpadu produkovaného domácnostmi, včetně organických odpadů, ale s vyloučením využitelných druhů odpadů) - směsného komunálního odpadu, nad povolené množství. Daň platí města a obce za každou tunu odpadu, o niž překročí povolený limit směsného komunálního odpadu, který se vypočítá jako součin stanoveného limitu produkce tohoto odpadu na jednoho obyvatele a počtu obyvatel žijících trvale v sídle.

Povolený limit na osobu/rok se prvních 5 let snižoval o 10 kg/rok (v roce 1999 byl limit směsného komunálního odpadu na osobu stanoven na 270 kg/rok). Limit se vztahuje na směsný komunální odpad odstraňovaný skládkováním nebo ve spalovně odpadů. Do limitu se nezapočítávají využitelné odpady jako papír, sklo atd., které jsou sbírány odděleně.

Dále se do limitu nezapočítává jakýkoliv odpad, který je po sběru od občanů, vytříděn nebo recyklován (např. výroba alternativního paliva je považována též za recyklaci). Daň, kterou musí platit obce, činila na počátku 27 eur/t odpadu vyprodukovaného v sídle nad stanovený limit a zvyšuje se každý rok o dvě eura na tunu. Obce jsou nástrojem motivovány k zabezpečení třídění odpadu z domácností a prevenci vzniku směsného komunálního odpadu.

Zkušenosti z Dilbeeku

Jedná se o kampaň na snižování produkce komunálního odpadu v oblasti s přibližně čtyřiceti tisíci obyvatel, probíhající od roku 1995. Před kampaní byla produkce komunálního odpadu 495 kg na obyvatele ročně.

Kampaň zaměřená na rodiny, veřejné služby, školy a obchody byla vedena pomocí dotazníků do domácností, zasíláním informací poštou, veřejnou diskusí. Obec Dilbeek také během projektu zřídila informační centrum.

Po zavedení systému v roce 1996 byla opatření zaměřena na kompostování organického podílu komunálního odpadu (20 vyškolených odborníků radilo široké veřejnosti). Výsledkem tohoto opatření je, že v současné době kompostuje bioodpady kolem 60 % populace v Dilbeeku, a to buď přímo u sebe (na zahradě) nebo prostřednictvím jednoho z 3000 kompostovacích míst zřízených městem.

Dalším opatřením byla redukce obalů, zejména v obchodech, náhradou odnosných tašek z plastů kartónovými krabicemi, prodejem nápojů ve vratných lahvích. Ve školách se omezilo používání produktů (svačin) balených v nevhodných (vrstvených/několika) obalech. Široká veřejnost byla nabádána ke kupování výrobků balených jednoduše nebo nebalených.

Město vytvořilo komisi pro styk s občany a jejich informování. Změnil se systém sběru a třídění odpadu ve městě. Odpady od občanů začaly být odebírány přímo od bytů (dveří domů). Občané ukládali vybrané druhy odpadů do konkrétních pytlů (barevných obalů), přičemž pytle na směsný odpad byly výrazně dražší než pytle na tříděný odpad. Hmotnost produkovaného směsného komunálního odpadu odstraňovaného skládkováním se snížila o 60 % již za 6 měsíců roku 1996, kdy byl nový systém zaveden.

AUTOR: Mgr. Kateřina Menzelová,
UNIVERZA-SoP, s. r. o.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí