Obce diskutují o odpadovém hospodářství

12. června 2007

Odpady

Obce diskutují o odpadovém hospodářství
Konference Odpady a obce se již trvale usídlila v Hradci Králové. Ve dnech 13.-14. 6. 2007 se tam uskuteční již osmý ročník.

Konference patří mezi největší akce svého druhu u nás a o kvalitě programu svědčí stále narůstající počet účastníků. Program nabízí skutečně komplexní pohled na problematiku odpadového hospodářství měst a obcí. V letošním roce navíc uběhlo 10 let, kdy byla v ČR založena společnost Eko-Kom, a. s., která provozuje systém sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití obalů. Problematice kolektivních řešení průmyslu a jejich významu pro odpadové hospodářství bude ve středu 13. června věnována úvodní přednáška.

Tématem prvního dne bude také certifikace firem v odpadovém hospodářství, která s rozvojem oboru úzce souvisí. O otázkách kolem udělování certifikátů budou hovořit zástupci profesních sdružení (Česká asociace odpadového hospodářství /ČAOH/, Sdružení veřejně prospěšných služeb /SVPS/), budou také prezentovány zkušenosti firem s používáním certifikátů SUCO a ISO a rovněž tak s akreditací Eko-Kom.

Další přednášky se budou zabývat živnostenskými odpady a komunikací s veřejností včetně vhodných komunikačních nástrojů v odpadovém hospodářství. V programu prvního dne bude také prezentován přehled technologií pro biologicky rozložitelné komunální odpady a jejich využitelnosti v podmínkách České republiky. Maratón středečních přednášek uzavře blok věnovaný kolektivním systémům zpětného odběru vybraných výrobků a obalů v ČR. Představí se nejen systémy pro elektroodpady, ale i pro zpětný odběr baterií, pneumatik, olejů atd. Pozornost bude věnována principům řešení systémů (technické, organizační, ekonomické), procesům od sběru po využití a zkušenostem z terénu.

Čtvrteční jednání zahájí blok přednášek s tematikou sběru, svozu, úpravy a zpracování jednotlivých komodit, vytříděných z komunálního odpadu. Další část konference se zaměří ekonomiku v odpadovém hospodářství. Bude se diskutovat o nákladech obcí a předpokladech vývoje cen včetně inflace v odpadářských službách. Zajímavé budou i diskuse o trendech, možnostech odbytu a zpracování a jejich alternativách pro jednotlivé druhotné suroviny získané z odpadů.

Program konference doplní ve čtvrtek odpoledne dva workshopy, zaměřené na hlubší a podrobnější informace o daném tématu. První seminář se bude věnovat otázkám kolem biologicky rozložitelných komunálních odpadů s ohledem na připravovanou legislativu, druhý jednotlivým kolektivním systémům a praktickému řešení zpětného odběru elektrozařízení.

Konferenci Odpady a obce pořádají Eko-Kom, a. s., Economia a. s., Asekol, s. r. o., Ekolamp, s. r. o., Elektrowin, a. s., profesní sdružení ČAOH a SVPS. Mediálními partnery jsou časopisy Odpady a Moderní obec.
Zdroj: Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů