Pátek, 2. prosince 2022

Stabilizační program pro zachování tříděného sběru odpadu

Program vedle finančních opatření navrhuje i opatření systémová, která dovolí izolovat ekonomiku svozu tříděného odpadu od komoditních trhů
24. března 2009
Stabilizační program pro zachování tříděného sběru odpadu
Reakcí na stále se zhoršující hospodářskou situaci v oblasti využití odpadů je rozsáhlý stabilizační program, jehož realizaci zahájila v únoru autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Svým finančním rozsahem představuje stovky milionů korun, které budou vynaloženy především na zkvalitnění úpravy odpadu tak, aby jej bylo možné obchodně uplatnit na domácím i zahraničním trhu s druhotnými surovinami.

Stabilizační program navazuje na opatření, která autorizovaná obalová společnost EKO-KOM uskutečnila již počátkem letošního roku, kdy v reakci na počínající depresi na trhu druhotných surovin zvýšila financování systému tříděného sběru ve městech a obcích o 15 %. Současně změnila způsob financování v oblasti úpravy odpadu. Bohužel se ukázalo, že kvůli dalšímu zhoršování situace tříděného sběru zmíněná opatření již nestačí.

Po důsledné ekonomické analýze autorizovaná obalová společnost připravila rozsáhlejší fázi finančních opatření. Ta by měla nejen ekonomicky stabilizovat dotřiďování a úpravu odpadu, ale současně zkvalitnit dotřídění tak, aby bylo možné české odpady uplatnit na velmi náročném evropském trhu.

Program vedle finančních opatření navrhuje i opatření systémová, která dovolí izolovat ekonomiku svozu tříděného odpadu od komoditních trhů, aby nebyly náklady měst a obcí na tříděný sběr bezprostředně ovlivňovány propadem cen jednotlivých vytříděných komodit. Této stabilizační izolace bude dosaženo zejména tím, že hlavní část financí z programu bude směřovat do oblasti dotřiďování odpadu, která je dělícím bodem mezi svozem odpadu a jeho následným uplatněním na trhu.

EKO-KOM tak bude i nadále ve spolupráci s městy a obcemi zajišťovat sběr a recyklaci použitých obalů, za což odpovídá svým zákazníkům. Tím se bude výrazně spolupodílet zejména na vyřešení problémů odpadů z obalů. Městům a obcím bohužel zůstává větší část odpovědnosti za vyřešení ekonomických problémů ve sběru papírů, protože přibližně jen čtvrtina sebraného papíru má svůj původ v obalech. Obalová společnost nebude však finančně podporovat nakládání s neobalovými odpady, jakými jsou například noviny či časopisy, protože jí to neumožňují platné předpisy.

Z obchodních důvodů nelze zveřejnit přesný finanční rozsah stabilizačního programu a ani přesnou strukturu finančních intervencí do jednotlivých odpadových komodit. Na evropském trhu druhotných surovin převládá v této době spekulativní chování. Publikování detailů o intervencích by mohlo omezit možnost úspěšného uplatnění českých surovin na tomto trhu.

Negativní stránkou programu je, že společnost EKO-KOM musí přistoupit k výraznému zvýšení cen za zajištění zpětného odběru a využití obalů svým klientům. Zdůvodňuje to tím, že v posledních měsících již vyčerpala finanční rezervy určené pro překlenutí výkyvů trhu a i přes řadu uskutečněných úsporných opatření včetně opatření ve mzdové a personální oblasti, již nemůže stále se prohlubující ekonomický propad odpadového hospodářství saturovat z vlastních zdrojů.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů