Pátek, 2. prosince 2022

Úspěšný III. ročník konference „Otazníky kolem CITES“

Aneb proč se na Zemědělské fakultě rokovalo o slonovině, kaktusech či žraločích ploutvích?
26. března 2009
Úspěšný III. ročník konference „Otazníky kolem CITES“

Ve dnech 25. – 26. února tohoto roku uspořádaly dvě spolupracující fakulty, ZF a PřF JU v Č. Budějovicích zajímavou konferenci. CITES (Convention of Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora) znamená mezinárodní konvenci o obchodu s chráněnými rostlinami a živočichy. A právě problematika uplatňování a dopadů této úmluvy, kterou podepsala i Česká republika, je i nosným zaměřením nového mezifakultního bakalářského studijního oboru Biologie a ochrana zájmových organismů.

Celou akci iniciovali a hlavní tíhu organizace nesli pracovníci katedry biologických disciplín ZF JU, ve spolupráci se zoo Ohrada a s katedrou zoologie Přírodovědecké fakulty.

První den konference probíhalo jednání v aule a přilehlých prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, druhý den se jednání přesunulo do Vzdělávacího centra zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

            Konference se tradičně zúčastnili se svými příspěvky zástupci institucí, bdících nad dodržováním konvence CITES v naší republice: Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny – Vědeckého orgánu CITES. Je všeobecně známo, že naše republika patří na jedné straně k zemím s velkým počtem špičkových pěstitelů různých skupin sbírkových rostlin (kaktusy, orchideje…) a chovatelů akvarijních, terarijních a dalších zájmových živočichů. Současně však bohužel tato činnost přináší střety se zákonem právě v oblasti mezinárodní konvence o obchodu s chráněnými rostlinami a živočichy.

Novinkou letošního ročníku bylo uspořádání doprovodné prodejní výstavy, která byla pro veřejnost otevřena již 23.3. Na této výstavě se návštěvníci mohli seznámit s mnoha zajímavostmi – jen namátkou: leckdo má možná doma plovoucí podlahu vyrobenou z honduraského mahagonu (Swietenia macrophylla) nebo třeba elektrickou kytaru firmy Gibson, z brazilského palisandru (Dalbergia nigra). Přitom se soustavným drancováním deštných pralesů počet těchto dřevin snížil tak rapidně, že jsou dnes na seznamu ohrožených druhů CITES. V čajovnách zase patří k oblíbeným nápojům údajné afrodisiakum salep. Na jeho přípravu se používají hlízky vstavače Orchis mascula, a ten je chráněn naší i evropskou legislativou a i obchod s ním podléhá CITES.

Zájemci si mohli prohlédnout také kolekci předmětů, zhotovených z materiálů, získaných z ohrožených organizmů (např. sošku ze slonoviny, kabelku z krokodýlí kůže, ale i mořské koníky, hady a gekony naložené v alkoholu, mast z jedu kobry, mořské mušle   nebo mandolínu, vykládanou palisandrem a slonovinou. Většina předmětů byla zabavena při celních kontrolách, zaměřených na jejich nedovolené převážení přes hranice. Na výstavě byly k vidění i soubory autorských fotografií rostlin a živočichů, chráněných konvencí CITES, pořízené na zahraničních cestách pracovníky katedry KBD ZF JU. Zájemci si mohli nejen prohlédnout, ale i zakoupit  řadu vzácných rostlin, především orchidejí, ale i tilandsií, kaktusů a sukulentů, Pachypodium, Aloe či cykasy, z nichž řada je rovněž na seznamu CITES. K vidění byly i živé exponáty, plazi, tropické žáby, pískomilové, ale i velká kolekce strašilek či kudlanka nábožná. Pro mnohé návštěvníky bylo možná překvapením, že i prakticky všichni naši domácí dravci a mnohé sovy jsou exempláře CITES – výstavu doplňovaly exponáty ze sbírky pořádající katedry.

            Program konference byl opravdu zaplněn: dopolední blok přednášek patřil tradičně odborníkům ze zmíněných institucí. Po strohé řeči paragrafů a problémů jejich uplatňování a dodržování účastníci vyslechli příspěvek k zamyšlení o filosofických východiscích etiky vztahu k živým tvorům.

            Odpolední bloky byly věnovány příspěvkům z oblasti praktické ochrany ohrožených kaktusů, bylo nastíněno téma obecné ochrany biodiverzity. Zazněl zde také příspěvek z oblasti etnologie, který účastníkům konference přiblížil tradiční využívání živočišných materiálů původními Severu – Innuity - k výrobě různých užitných i kultovních předmětů. Předmětem nezákonného obchodu bývají totiž z neznalosti či úmyslně také etnografické artefakty z rostlinných a živočišných materiálů pocházejících z mezinárodně chráněných druhů. První den jednání byl zakončen „studentským“ blokem, v němž přednesli své příspěvky někteří posluchači 3. ročníku výše zmíněného studijního oboru. Řada dalších posluchačů prezentovala výsledky svých bakalářských prací na vystavených posterech. Studenti druhého a třetího ročníku se však podíleli i na organizaci konference.

Na konferenci měli volný vstup všichni studenti z kterékoliv školy a také všichni pracovníci celé Jihočeské univerzity.

            Druhý den – v novém přednáškovém objektu Vzdělávacího centra zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou – byl věnován převážně zoologickým příspěvkům. Účastníci byli seznámeni s problematikou zajištění „welfare“ zvířat v zoologických zahradách a zájmových chovech. Za zmínku stojí i sociologická studie znalostí konvence CITES klientů organizovaných lovů v zahraničí. Konvenci o ochraně ohrožených druhů však nelze spojovat výhradně s exotikou: důkazem byl příspěvek týkající se uplatňování legislativy spojené s „citesovou“ vydrou říční v České republice. Závěrečnou „tečkou“ byla exkurze po zoo Ohrada spojená s odborným výkladem pracovníků této instituce.

            Hlavním cílem konference bylo umožnit setkání zástupců institucí, škol, botanických a zoologických zahrad a dalších pěstitelů a chovatelů, zamyslet se společně nejen nad přednesenými  příspěvky a vzájemně diskutovat, umožnit jim vést na akademické půdě dialog na odborné úrovni. Že byl tento cíl splněn, se projevilo zejména v diskuzích mezi jednotlivými bloky a při večerním neformálním setkání. Povzbudivé byly názory účastníků, hodnotící konferenci jako jedno z mála, ne-li jediné společné fórum, kde se měli možnost setkat a objasnit si svá stanoviska různé strany, přicházející do kontaktu s konvencí CITES. Jednotlivé ročníky konference se tak stávají již tradičně místem vzájemné informovanosti všech, kteří s konvencí CITES přicházejí do kontaktu.

            Konference či podobné akce patří k aktivitám, směřujícím k zásadnímu cíli: aby stále se rozšiřující zájmové pěstitelství a chovatelství různých skupin rostlin a živočichů nebylo na úkor celosvětové ochrany ohrožených druhů, ale naopak přispělo k jejich ochraně. Pomohou-li tyto aktivity – včetně výuky v rámci studijního oboru „Biologie a ochrana zájmových organismů“ - aspoň malým dílem k tomuto cíli, pak splní svůj účel.

             

Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

katedra biologických disciplín ZF JU

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů