Pátek, 2. prosince 2022

Zbůch otevírá nový sběrný dvůr odpadů za podpory Evropské unie

1. dubna 2009
Zbůch otevírá nový sběrný dvůr odpadů za podpory Evropské unie

Výstavba nového sběrného dvora odpadů byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Jedná se o poslední, osmý sběrný dvůr odpadů dokončený za pomoci finančních prostředků OPŽP v Plzeňském kraji v rámci prvního kola výzvy pro předkládání projektů z tohoto druhého největšího operačního programu Evropské unie v České republice. Sběrný dvůr odpadů byl postaven za pět měsíců v areálu bývalé čistírny odpadních vod obce. Namísto nevyužívaného vodohospodářského zařízení tak bylo postaveno nové zařízení rovněž sloužící pro podporu ochrany životního prostředí obce Zbůch, tentokráte ale v oblasti nakládání s odpady. Nový sběrný dvůr bude sloužit přímo především občanům obce Zbůch a Červeného Újezdu. Sběrný dvůr odpadů o velikosti více než 1 700 m2 je vybaven nezbytnými a potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé ze svých domácností včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé obce budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své  domácnosti, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky apod. Ve sběrném dvoře je vybudováno speciální místo pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu – především ze zahrad (tráva, listí či větve). Toto místo je vybaveno štěpkovačem, obsluha sběrného dvora tak bude moci staré větve přímo naštěpkovat a následně budou spolu s ostatními odpady rostlinného původu odvezeny do kompostárny. Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např.autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků apod.). Nezbytnou součástí sběrného dvora je vybavení zázemí pro obsluhu – speciální buňka pro obsluhu s nezbytným administrativním a sociálním zázemím. Celý areál sběrného dvora je oplocen a osvětlen a vybaven elektronickým zabezpečovacím a střežícím systémem včetně kamer, které jsou schopny detailně identifikovat každou „nežádoucí“ návštěvu. Sběrný dvůr je tak dostatečně zabezpečen proti jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob. Celkové uznatelné náklady projektu vlastní výstavby nového sběrného dvora pro obec Zbůch jsou 5,460 miliónů Kč a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí přispěje téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 4,914 miliónu Kč. Zbylých 546 tisíc Kč nákladů uhradí obec Zbůch ze svého rozpočtu. Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od začátku roku 2007, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána koncem října roku 2007 a finanční podpora na projekt z prostředků Evropské unie byla přislíbena v dubnu loňského roku. Samotná realizace stavby byla zahájena v červenci loňského roku a dokončena v prosinci loňského roku. Po vyřízení nezbytných administrativních kroků vedoucích k zajištění provozu sběrného dvora odpadů se předpokládá zprovoznění nového sběrného dvora pro veřejnost již v průběhu měsíce dubna letošního roku. Obec Zbůch předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všechny občany, kteří mají v obci Zbůch své trvalé bydliště. Obec tak nabídne svým občanům novou velmi kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí. Obec Zbůch chce rovněž oslovit některé okolní obce a nabídnout jim možnost využití sběrného dvora odpadů i pro jejich obyvatele za velmi výhodných podmínek. Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. Sběrný dvůr ve Zbůchu je osmým dokončeným sběrným dvorem podpořeným Operačním programem životní prostředí. Tento program již podpořil v našem kraji sběrné dvory odpadů ve Stříbře, Plasích, Nepomuku, Líních, Horažďovicích, Horšovském Týně a v Plzni na Doubravce. V Plzeňském kraji tak vzniklo v rámci prvního kola výzvy pro předkládání projektů z tohoto operačního programu osm nových sběrných dvorů odpadů v celkové hodnotě 46 milionů Kč a Evropská unie spolu s Českou republikou na ně přispěla více jak 41 milióny Kč.

http://www.cestyplzenskehokraje.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů