Sobota, 26. listopadu 2022

Situace na trhu s druhotnými surovinami se začíná stabilizovat.

 

2. dubna 2009
Situace na trhu s druhotnými surovinami se začíná stabilizovat.
„Drtivá většina vytříděných druhotných surovin se úspěšně materiálově využívá. Nadále zůstávají nižší výkupní ceny u některých surovin,“ říká ředitelka odboru odpadů MŽP Zdeňka Bubeníková.

Významnou část komunálních odpadů tvoří odpady z obalů, povinnost je v příslušném rozsahu recyklovat ukládá zákon o obalech průmyslu. Proto na pokles poptávky po druhotných surovinách musela reagovat také autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Ta po dohodě se Svazem měst a obcí ČR a Hospodářskou komorou ČR přijala tzv. „Stabilizační program tříděného sběru odpadu“, jenž spočívá v navýšení stávajících příspěvků obcím, ale také v cílené podpoře třídících linek na dotřiďování odpadů a získávání kvalitnějších druhotných surovin. EKO-KOM zvýšil platby svým klientům od 1. 1. 2009 o cca 20 % a zároveň od 1. 4. 2009 plánuje zvýšit platby za uvádění obalů na trh o 60 % u papírových obalů a o 45 % u obalů plastových.

Ministerstvo životního prostředí pokračuje v podpoře nových kapacit pro třídění a dotřiďování odpadů z prostředků Operačního programu Životní prostředí a zároveň prosadilo do Národního protikrizového plánu vlády několik opatření k podpoře trhu s recyklovanými výrobky. „Například při dopravních stavbách budou využívány protihlukové stěny z recyklovaného plastu. Zároveň na evropské úrovni jednáme o daňovém zvýhodnění recyklovaných výrobků, na domácí půdě usilujeme o přeřazení recyklačních služeb do snížené sazby DPH,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. „Těch možností je ještě mnohem víc, například obce mohou využívat městský mobiliář, zpomalovací prahy, patníky, kanálové mříže či různé součásti inženýrských sítí z recyklátů,“ dodává ministr životního prostředí.

Papír
Podle lednového prohlášení Asociace českého papírenského průmyslu není situace s odbytem sběrového papíru zdaleka tak problematická. Tvrzení o ohrožení sběrových systémů odpadového papíru jsou podle vyjádření Asociace nepravdivá. Pravdou je pouze to, že hospodářský útlum vedl ke snížení poptávky po výrobcích z papíru - zejména obalových materiálů – a tato skutečnost způsobila snížení výkupních cen.
Prohlášení Asociace potvrzují ministerstvu i jednotlivé firmy, podnikající v této oblasti. Papírny za sběrový papír dodavatelům platí. Podle hrubého odhadu se výkupní ceny třech nejdůležitějších druhů sběrového papíru pohybují v následujícím rozmezí: Smíšený papír tříděný (nejméně kvalitní druh - ceny za leden a únor) cca 5-15 eur/t; vlnitá lepenka (dle kvality) cca 20-30 eur/t; staré noviny a časopisy cca 60-70 eur/t.
Podle vyjádření zpracovatelů sběrového papíru současná situace nevyžaduje žádné významné zásahy, neboť trh nabídky a poptávky sběrového papíru se v průběhu času srovnává a jeho výkyvy lze usměrňovat zásobami v celém řetězci. Problém může působit fakt, že si mnozí, kdo se zabývají sběrem a tříděním odpadů, v posledních letech zvykli pracovat bez jakýchkoliv zásob papíru, nyní při nevýznamných zásobách často šíří velmi negativní signály o přebytcích.
Ani z dlouhodobé perspektivy není oprávněná obava, že dojde k poklesu poptávky po sběrovém papíru ze zahraničí, neboť v blízkosti ČR se budují nové zpracovatelské kapacity.

Plasty
Situace v odbytu a zpracování plastů je dnes problematičtější. Nejslabší zájem ze strany zpracovatelů je o směsné plasty. Tato skutečnost je způsobena nízkou poptávkou po výsledných produktech (protihlukové stěny, zatravňovací dlaždice aj.). „Právě opatření, která jsme prosadili do Národního protikrizového plánu vlády pomohou tuto situaci řešit. Významně zvýšit poptávku může nejen vláda, ale také kraje a obce,“ reaguje ministr životního prostředí Martin Bursík.
Výrazně lepší je situace s odbytem a zpracováním PET lahví a transparentních fólií. Pro tyto druhy vytříděných komodit odbyt existuje, byť je pravdou, že i zde poklesly výkupní ceny. Ceny vytříděných PET lahví například poklesly zhruba o 50 % oproti stavu na konci léta 2008. Nízké výkupní ceny vytříděných plastů jsou ovlivněny také nízkou cenou ropy, která je pro výrobu plastů primární surovinou. Poptávka po PET lahvích ale u nás výrazně převyšuje nad nabídkou a hlavní zpracovatelé musí surovinu dovážet z Německa.

Sklo
Odbyt a zpracování vytříděného skla nebyly v ČR současnou ekonomickou krizí nijak výrazně ovlivněny.

Kovy
Přestože zhruba od srpna loňského roku dochází k útlumu hutní výroby, nejsou v současnosti s odbytem, resp. zpracováním kovů výrazné problémy. Většina sběren kovy stále vykupuje, nicméně výkupní ceny klesly i v této oblasti. Podle informací Svazu průmyslu druhotných surovin - Aporeko se současné výkupní ceny u zpracovatelů pohybují okolo 2000 Kč/t u šrotu z výkupen a okolo 1000 Kč/t u průmyslového odpadu. To znamená cca 50 - 60 % úrovně na konci léta 2008.

V našich fotogaleriích najdete i sérii ilustračních snímků k odpadové problematice.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů