Sobota, 26. listopadu 2022

Mobilní informační centrum aneb Zatočte s elektroodpadem

24. dubna 2009
Mobilní informační centrum aneb Zatočte s elektroodpadem

V den, kdy jsme si v kalendáři připoměli  “Den Země“, jako významný svátek naší planety, zahájil ELEKTROWIN nový unikátní projekt

 

Proto se 22. dubna ve Slavkově u Brna vydalo na svoji pouť po České republice mobilní informační centrum ELEKTROWINu s názvem „Zatočte s elektroodpadem“. Zavítá celkem do 80 obcí a měst ČR, kterým pomůže přesvědčit jejich občany, že staré spotřebiče nepatří do popelnice, a současně na místě se o jejich zpětný odběr postará. Zároveň zde mohou návštěvníci shlédnout naučné filmy o nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, zastavit se u informačního stánku pro propagační letáky nebo si jen tak zasoutěžit.

Speciálně pro školy je připraven dopolední naučný blok, v rámci kterého se žáci seznámí s problematikou zpětného odběru, recyklací a ekologickou likvidací elektroodpadu.  A hlavně celý program informačního centra je koncipován jako jedna velká soutěž. Navštívené obce budou soutěžit o to, kde se vybere nejvíce elektroodpadu.  Soutěž bude vyhodnocena v samém závěru projektu, kdy budou vyhlášeny tři nejúspěšnější obce, které budou i odměněny.  

Šanci vyhrát na místě budou mít i jednotlivci. Za přinesený, již nepotřebný, elektrospotřebič získají lístek do tomboly a možnost zatočit si kolem štěstí o zajímavé dárky a drobné předměty.

Celý projekt bude ukončen 27. října a průřezově navštíví téměř všechny kraje republiky.

 

Občané ČR postupně projevují stále větší ochotu a snahu třídit také vysloužilé spotřebiče, ne každý tak ale činí. To bylo jedním s důvodů proč ELEKTROWIN přichází s novým projekt na podporu informovanosti o zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Aktivity obdobného typu jsme si vyzkoušeli v minulých letech, ale v daleko menším objemu. Tyto akce pro širokou veřejnost s důrazem na ochranu životního prostředí a správné nakládání s elektrospotřebiči, byly hodnoceny jako velmi úspěšné jak ze strany představitelů měst a obcí tak samotných občanů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů