Pátek, 2. prosince 2022

20 tisíc lidí požaduje: Zachraňte stromy! O nové podobě zákona by měli poslanci hlasovat už dnes

29. dubna 2009
20 tisíc lidí požaduje: Zachraňte stromy! O nové podobě zákona by měli poslanci hlasovat už dnes

PRAHA – Budou příští zimu zase padat k zemi celé aleje zdravých stromů, nebo se z typického prvku české krajiny budou moci těšit i další generace? Právě o tom budou zítra jednat poslanci. Na programu parlamentního zasedání je totiž novela zákona o ochraně přírody. „Apelujeme na poslance, aby novelu přijali ve znění připraveném Ministerstvem životního prostředí s pozměňovacím návrhem poslance Ambrozka. Ochranu stromů a stromořadí chce také 20 000 lidí, kteří podepsali petici Zachraňme stromy (1),“ uvedla mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Jde o jednu z posledních možností, kdy v tomto funkčním období mohou poslanci rozhodnout ve prospěch přírody,“ dodala.

Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, připravená Ministerstvem životního prostředí, prošla čtyřmi poslaneckými výbory (2). Zatímco dva z výborů návrh vůbec neprojednaly a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh nedoporučil, pouze Výbor pro životní prostředí důležitou právní normu řádně projednal. Při projednávání ve Výboru životního prostředí zveřejnil svůj pozměňovací návrh poslanec Vlastimil Aubrecht, který chce oslabit pravomoci České inspekce životního prostředí. Dnes může Inspekce zakázat kácení stromů i v případě, kdy je k akci vydáno povolení. „Statistiky České inspekce životního prostředí ukazují, že přibližně 50 % povolení ke kácení stromů je vydáno v rozporu se zákonem. Poslední nadějí k záchraně stromů je pak zásah inspektorů. Pokud by poslanci tuto možnost zrušili, umožní tak vlastně úředníkům rozhodovat protiprávně bez jakýchkoliv následků,“ vysvětluje právní expert Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Lukáš Matějka.

V minulosti se právě díky zásahům České inspekce životního prostředí podařilo doslova na poslední chvíli i přes vydané povolení ke kácení zachránit například lípy v Katusické ulici v pražských Kbelích, stromy v Sedláčkově ulici v Čelákovicích, alej mezi obcemi Třešť, Čenkov a Růžená na Vysočině, stromy v ulicích Čs. exilu a M. Kopeckého v Ostravě-Porubě, další zeleň v Turnově, Šumperku a podobně.                                                         

Pozměňovací návrh připravil také někdejší ministr životního prostředí, poslanec a předseda Výboru pro životní prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Ten navrhuje, aby povolení ke kácení dřevin vydávali jen větší obecní a městské úřady, protože malé úřady dnes nemají ani odborníky ani další prostředky (např. automobily). Předejde se tak bezdůvodnému kácení nejen stromořadí podél cest a silnic, ale i stromů a parků uvnitř obcí.

„Poslanci si mohou v zásadě vybrat ze tří možností. Pokud budou hlasovat pro návrh ministerstva, zachrání cenné aleje. Mohou také podpořit iniciativu poslance Ambrozka a kromě lepší ochrany stromořadí navíc přispět i k ochraně veškeré zeleně v České republice rostoucí mimo lesy. Nejhorší je ale návrh poslance Aubrechta, který by přinesl výrazné zhoršení ochrany zeleně oproti současnému stavu. Hlasovat pro takovou podobou zákona by bylo nezodpovědné,“ říká vedoucí Centra pro podporu občanů Martin Skalský.

Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika dnes odeslalo poslancům otevřený dopis, ve kterých je žádá, aby novelu přijali ve znění, které připravilo Ministerstvo životního prostředí. To je totiž nejlépe připraveno a poslanci měli dostatek času se s ním seznámit. Pozměňovací návrh poslance Ambrozka navíc zajistí odpovídající odborné posuzování povolení ke kácení.

Lepší ochranu alejí i stromů ve městech požaduje 20 tisíc signatářů petice Zachraňme stromy, a také více než 6 tisíc lidí, kteří podepsali obdobnou petici iniciativy Naše stromy. Již v březnu dostali obě petice členové dotčených poslaneckých výborů (3). Proti kácení stromořadí se postavila také Česká inspekce životního prostředí, Česká komora architektů, Společnost pro trvale udržitelný život či předseda Asociace krajů. Novela zákona je podle Arniky prvním důležitým krokem k ochraně zeleně. Jak vysvětluje Lukáš Matějka, „do budoucna by bylo zapotřebí rozšířit ochranu zeleně, pokud jde o nezávislé posuzování hodnoty stromů, objektivní rozhodování o kácení, větší zapojení veřejnosti do rozhodování a důsledné nařizování náhradní výsadby“. Podle něj se totiž problém zbytečného kácení netýká jen stromořadí, ale také zelených ploch ve městech a obcích. Ty jsou ohroženy jak špatnou péčí o stromy, tak tlakem na novou výstavbu.

Příloha: Text otevřeného dopisu poslancům

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, která je Vám předkládána k projednání jako tisk č. 632, je důležitým dokumentem pro zachování kvalitního životního prostředí v České republice. Stávající norma je stará 17 let a neodpovídá stále stoupajícímu tlaku na životní prostředí. Cílem novely je - kromě řešení infringementu (nesouladu s evropskou legislativou) a zrušení udělování výjimek vládou - také předejít bezdůvodnému kácení alejí podél silnic a železničních tratí. Aleje se už nemají kácet plošně na základě pouhého ohlášení. Rozhodování by mělo probíhat ve standardním správním řízení, kde lze, na rozdíl od stávajícího stavu, stanovit náhradní výsadbu.

Žádáme Vás, abyste odmítli pozměňovací návrhy Výboru pro životní prostředí, které by mimo jiné znamenaly omezení kontrolních pravomocí České inspekce životního prostředí a paradoxně by díky nim ztratil smysl i předchozí návrh chránit aleje. Inspekce by už nemohla zastavit např. kácení stromů, pokud by jí byl předložen dokument s úředním razítkem, ačkoliv mu chybějí jakékoliv základní zákonné náležitosti. V minulosti tak byly zachráněny cenné části přírody, zatímco takto by přezkum vadných rozhodnutí a činnost Inspekce neměly význam.

Současně Vás žádáme, abyste přijali pozměňovací návrh poslance Libora Ambrozka, který doplňuje vládou navržené změny pravomocí týkající se povolování kácení stromů. Kácení by povolovaly jen větší obecní a městské úřady, protože malé úřady I. typu dnes nemají ani dostatek odborníků ani dalších prostředků (např. automobilů). Tím se předejde bezdůvodnému kácení nejen stromořadí podél cest a silnic, ale i stromů a parků uvnitř obcí.

Pro změnu zákonné úpravy na ochranu zeleně se vyjádřilo i 20 000 občanů, kteří podpořili petici Zachraňme stromy - za lepší paragrafy na ochranu zeleně. Tuto petici vyhlásilo sdružení Arnika na podzim minulého roku. Dalších více než 6 tisíc lidí je podepsáno pod obdobnou peticí Naše stromy (nasestromy.cz).

Pokud přijmete novelu ve znění, jež skutečně bude chránit přírodu a zejména stromy v české krajině, zajistíte tak zachování přírodního bohatství i pro další generace.

Zachraňte stromy! Děkujeme.


Martin Skalský

vedoucí Centra pro podporu občanů

sdružení Arnika

Chlumova 17

130 00 Praha 3
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů