Sobota, 26. listopadu 2022

Východoslovenská vodárenská plánuje tender za 6,4 mil. eur

29. dubna 2009
Východoslovenská vodárenská plánuje tender za 6,4 mil. eur

Predmetom plánovanej zákazky majú byť podľa predbežného oznámenia stavebné práce na vybudovaní 17 487 metrov kanalizácie v obciach Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica, ako aj na vybudovaní ČOV v obci Hatalov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a.s. Košice plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na stavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) v štyroch obciach v okrese Michalovce v predpokladanej hodnote zákazky 6,402 mil. eur bez DPH. Ako ďalej vyplýva z informácií z úradného vestníka Európskej únie (EÚ), predmetom plánovanej zákazky majú byť podľa predbežného oznámenia stavebné práce na vybudovaní 17 487 metrov kanalizácie v obciach Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica, ako aj na vybudovaní ČOV v obci Hatalov pre približne 4 021 tzv. ekvivalentných obyvateľov. Plánovaným dátumom vyhlásenia verejného obstarávania má byť podľa vestníka 15. jún 2009. Ako ďalej vyplýva z úradného vestníka EÚ, zákazku bude VVS budovať s pomocou financií z Kohézneho fondu, z operačného programu životného prostredia Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Vodárenské stavby sa majú postaviť do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy a 12 mesiacov má trvať skúšobná prevádzka, dodáva ešte úradný vestník Európskej únie.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vznikla zápisom do Obchodného registra SR v máji 2003 a v súčasnosti eviduje základné imanie v objeme 7,348 mld. Sk (243,9 mil. €). VVS zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravy vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov a čistiarní odpadových vôd. K 31. decembru 2007 mestá a obce v regióne pôsobnosti vodárenskej spoločnosti vlastnili 95,62 % jej akcií, Fond národného majetku SR držal 3,88 % a VVS 0,5 % akcií.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů