Pátek, 2. prosince 2022

Odpad bude Pražany nejen hřát, ale také jim svítit

5. května 2009
Odpad bude Pražany nejen hřát, ale také jim svítit

Pražské služby dnes za přítomnosti primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a generálního ředitele Pražských služeb JUDr. Patrika Romana slavnostně zahájily stavbu kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice, která umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou energii, ale také elektrickou.

„V současné době pokryjeme potřebu tepla a teplé vody pro 25 000 domácností ročně. Po uvedení kogenerační jednotky do provozu bude Pražany jejich odpad  tedy nejen hřát, ale také jim svítit a to téměř ve 20 000 domácnostech. Součástí kogenerace bude také zařízení De-NOx, které sníží emise oxidu dusíku o více než 50 % pod zákonem stanovený limit,“ řekl generální ředitel Pražských služeb JUDr. Patrik Roman a dodal:“Spuštěním kogenerační jednotky se tak ZEVO Malešice zařadí mezi přední evropská zařízení nejen po stránce emisních parametrů, ale i po stránce tržně orientovaného využití energetického potenciálu skrývajícího se v komunálním odpadu.“

"Kogenerační jednotka dělá ze spalovny elektrárnu. Termicky využitý odpad bude Pražanům nejen ohřívat vodu a byty, ale také svítit," řekll radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Mgr. Petr Štěpánek, CSc.

Kogenerační jednotka je technologie, díky níž budeme moci v procesu energetického využití odpadů z vyprodukované páry vyrábět teplo a současně i elektrickou energii. Budeme moci využít kapacitu ZEVO na 100 % (max. kapacita 310.000 tun odpadu za rok), a tím pádem budeme schopni zpracovat veškerý komunální odpad vyprodukovaný v Praze. Kogenerační jednotku si lze zjednodušeně představit jako technologii, v níž pára nejprve projde turbínou, která z ní vyrobí elektrickou energii a pára pak ještě poslouží k ohřevu teplé užitkové vody. Termín dokončení je plánován na konec roku 2010.

Technologie De-Diox a De-NOx

Realizací tzv. de-dioxinové technologie, v řádech stovek milionů korun, jsme naprosto radikálním způsobem snížili produkci dioxinů a to až o cca 90% pod zákonem stanovený limit. Technologie spočívá v instalaci 4 ks katalytických reaktorů, pro každou technologickou linku jeden. Technologii si lze představit zjednodušeně jako 5 kuchyňských zásuvek postavených nad sebou a vysokých celkem 18 metrů, do kterých jsou umístěny keramické katalyzátory vypadající jako včelí plásty. Reaktivní povrch každého z reaktorů odpovídá ploše téměř 6 fotbalových stadionů. Spaliny z kotle projdou po elektrostatickém odprášení těmito katalyzátory a katalytickou oxidací dojde na reaktivním povrchu k rozkladu dioxinů za vzniku stopového množství vodní páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je následně zneutralizován v mokrém stupni čištění spalin. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii. Po dostavbě kogenerační jednotky je tato technologie připravena plnit i funkci eliminace oxidů dusíku k dosažení emisí daleko pod poloviční úrovní současně platných limitů - zařízení De-NOx.

ZEVO 

Ročně se v  ZEVO zpracuje více než 200 tis. tun směsného komunálního odpadu, což představuje cca 230 nákladních aut denně. Odpad je pálen při průměrných teplotách vyšších než 900 °C. Základem technologického zařízení jsou 4  linky vybavené vertikálními kotli s válcovými rošty a vícestupňovým procesem čištění spalin. Každá z linek umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36 tun páry o teplotě 235 °C. Pára je dodávána do energetické sítě Pražské teplárenské, a.s.. Provoz ZEVO je nepřetržitý, veškerý dovážený odpad je kontrolován detekčním zařízením na zdroje ionizující záření, vážen a evidován.

Pražské služby

Společnost Pražské služby, a.s. je tradičním a spolehlivým poskytovatelem služeb nejen v oblasti sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu, ale i čištění, údržby komunikací a dopravního značení. Veškerý rozvoj této dynamické společnosti sleduje dva základní cíle: zákazníka a ekologii. Strategií je proto možné shrnout do dvou slov - NEPŘEKONATELNÝ SERVIS ...  

27.4.2009

Miroslava Egererová

tisková mluvčí

egererovam@psas.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů