Úterý, 6. prosince 2022

Stavba Jihočeské univerzity: provedena první část náhradní výsadby stromků

6. května 2009
Stavba Jihočeské univerzity: provedena první část náhradní výsadby stromků
Začátkem dubna minulého roku byla v kampusu Jihočeské univerzity ve Čtyřech Dvorech podél Branišovské ulice zahájena výstavba dvou univerzitních objektů – budovy filozofické fakulty s rektorátem a univerzitní knihovny. V současné době v obou objektech probíhají dokončovací práce. Počítá se s tím, že budova filozofické fakulty bude zprovozněna s novým akademickým rokem. Zahájení provozu celouniverzitní knihovny bude následovat.

Současně s dokončovacími pracemi v obou budovách probíhá také vnější úprava komunikací, chodníků a parkovacích stání. Připravují se parkové úpravy bezprostředního okolí.

V rámci samostatné akce byla koncem dubna (2009) provedena část předepsané náhradní výsadby ve smyslu rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice z 13. ledna 2009. Za pokácenou zeleň při přípravě staveniště na pozemcích Jihočeské univerzity bylo nyní vysazeno 69 listnatých stromů a 14 jehličnanů v prostoru u nového parkoviště (20 ks), mezi budovami kolejí (22 ks) a na volném prostranství přilehlé louky a stávajícího stromořadí (41 ks). Výsadba je provedena v souladu s plánovaným rozvojem celého území Jihočeské univerzity. Vlastní realizaci provedla odborná  firma VTP Agrien spol. s r.o., České Budějovice. Projektovou dokumentaci výsadby zpracoval autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba Ing. Pavel Popela.

Realizace zbylé části předepsané náhradní výsadby (21 ks stromků) se uskuteční v rámci dokončení stavby Jihočeské univerzity nejpozději do kolaudace stavby.

Celkem tedy bude nově vysazeno 104 ks stromků jako náhrada za vykácené dřeviny v rámci nové výstavby.

Pro doplnění: listnaté stromy jsou např. javor, habr, ořechovec, líska turecká, buk lesní, jasan ztepilý, hrušeň, lípa srdčitá, jírovec perleťový, platan javorolistý; jehličnany: borovice černá, borovice lesní.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů