Neděle, 27. listopadu 2022

Mineralogická expozice muzea Teplice

Mineralogická expozice muzea Teplice

 

Základem mineralogicko-geologických sbírek teplického muzea se v roce 1897 stala soukromá sbírka, která byla zakoupena od sběratele a pozdějšího kustoda A. H. Fassla. Poté se sbírky dlouho rozšiřovaly pouze příležitostnými dary, výměnami a koupěmi. Již tehdy zde převažovaly vzorky z Teplicka, Krušných hor a Českého středohoří. Nárůst sbírek byl oslaben v době první a druhé světové války. V roce 1947 se začaly rozšiřovat také vlastními sběry. Postupně se rozvíjela systematická dokumentace území města Teplice, Krušných hor, Slavkovského lesa, Tepelské plošiny, Doupovských hor, Českého středohoří i Severočeské hnědouhelné pánve. Zásluhou terénních sběrů bývalých kustodů jsou sbírky obohaceny vzácnými a estetickými vzorky minerálů z mnohých, dnes již zaniklých lokalit a ložisek. V současné době se sběrná a výzkumná terénní činnost soustřeďuje především na území Českého středohoří. Sbírkový fond mineralogicko-geologického oddělení dnes tvoří přibližně 20 000 vzorků.

 

Z tohoto množství tvoří mineralogická sbírka přibližně 10 000 vzorků z dokumentované oblasti a z ložisek našich i zahraničních se stejným nebo podobným typem mineralizace. Je zde také bohatá kolekce doplňující sbírku ve smyslu mineralogického systému.

 

Výběr mineralogických vzorků z některých nejdůležitějších či nejznámějších nalezišť v širším okolí Teplic je prezentován touto malou expozicí. Vystaveny jsou minerály nejvýznamnějších a v minulosti těžených rudních ložisek Krušných hor v teplickém regionu, jako byly Cínovec, Krupka, Vrchoslav a Moldava. Můžeme tak obdivovat nádherné a lesklé, černé krystaly (kroupy) cínové rudy kasiteritu, bohaté lupenité srostlice lithné slídy cinvalditu, krásné krystaly křemenů, pestrobarevné krychlové krystaly fluoritů, krystalky vzácného minerálu stolzitu, žlutohnědé krystaly scheeleitu, stříbřité lupeny molybdenitu, velké krystaly wolframitu, stříbronosný akantit a galenit, barevné sekundární minerály (malachit, azurit, mimetezit, olivenit apod.) a mnohé další. Dále jsou zde zastoupeny základní i vzácnější minerály z různých a dnes již většinou zaniklých dolů nebo povrchových velkolomů Severočeské hnědouhelné pánve. Mezi nimi nás jistě zaujmou zkřemenělá dřeva, tvarově i barevně variabilní srostlice krystalů sádrovce, zlatožluté krystaly markazitu a pyritu, namodralé vrstvy hematitu, sloupečkovité limonity, krystalky organického minerálu whewellitu nebo ukázky českého jantaru duxitu. Další skupinu tvoří minerály vulkanitů Českého středohoří. Zde mají jasnou převahu dutinové minerály ze skupiny zeolitů, jako jsou např. natrolit, apofylit, analcim, fakolit, chabazit, thomsonit, phillipsit a také vzácný zeofylit. Spolu s nimi se vyskytují též krystaly kalcitu a aragonitu. K zajímavostem zde patří také leštěný vzorek rud (galenit, sfalerit) z roztockého polymetalického ložiska.

 

Mezi vystavenými exponáty pak mají své zvláštní místo minerály z blízkého okolí Teplic. Vedle světoznámých aragonitů z Čičova, augitů z Paškapole a amfibolů z Lukova jsou zde také ukázky kalcitu a aragonitu ze Všechlap, opály z Žichova a české granáty (pyropy) v matečné hornině z okolí Třebívlic a Měrunic a řada dalších. V této skupině exponátů dominují rovněž minerály teplických termálních pramenů baryt a kalcit. Expozice je příležitostně doplňována novými zajímavými exponáty, získanými vlastní činností nebo formou darů.

 

Expozice mineralogie je na protilehlé zdi doplněna velkoplošnými fotografiemi, které na příkladech celé řady bývalých a dnes již zrekultivovaných velkolomů Severočeské hnědouhelné pánve dokumentují postupné proměny tzv. měsíční krajiny.

Miroslav Radoň

 

ZDROJ: http://www.abchistory.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů