Úterý, 6. prosince 2022

Výzkumné centrum RECETOX slaví významný mezinárodní úspěch

5. června 2009
Výzkumné centrum RECETOX slaví významný mezinárodní úspěch

Výzkumné centrum RECETOX Masarykovy univerzity Brno bylo na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy v Ženevě na počátku května oficiálně jmenováno Regionálním POPs centrem pro státy střední a východní Evropy.

Jde o velký úspěch pro Českou republiku - centrum, které je společným pracovištěm Masarykovy univerzity Brno a Ministerstva životního prostředí ČR, se tak stává oficiálním zástupcem 28 států v otázkách persistentních organických polutantů (POPs), na něž je Stockholmská úmluva zaměřena. Bude působit jako vědecký a technický most mezi zeměmi východní a západní Evropy.

Koordinátorem POPs centra je RECETOX (Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology), výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii MU Brno. Ředitel výzkumného centra RECETOX Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., představil na konferenci významný příspěvek ČR k Stockholmské úmluvě, a to výstupy monitorovací sítě MONET, které shrnují výsledky monitoringu ovzduší ve střední a východní Evropě (CEEC), střední Asii, Africe a tichomořských ostrovech. Pro řadu zúčastněných států šlo vůbec o první informace o úrovních kontaminace atmosféry těmito látkami. RECETOX je iniciátorem vzniku tohoto ojedinělého monitorovacího systému, který je v současné době oficiálním nástrojem celosvětového monitoringu polutantů ve volném ovzduší.

POPs (persistentní organické polutanty) jsou chemické látky, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí např. v sedimentech nebo půdách. Jsou velmi špatně rozpustné ve vodě a naopak dobře rozpustné v tucích, proto se silně kumulují i v živých organismech, především v jejich tukových tkáních. Výskytu a vlivu těchto látek na člověka se intenzivně věnuje od roku 1988 RECETOX, který je od roku 2007 samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se problematikou znečištění životního prostředí toxickými látkami, jejich výskytu a vlivu na životní prostředí a studiu jejich účinků na člověka i na ostatní živé organismy v ekosystému, a poskytuje základnu pro práci mezinárodních vědeckých odborníků s cílem vytvoření vědecko-výzkumné báze specializované na chemický a toxikologický výzkum látek, které jsou předmětem mezinárodních smluv a dohod.

Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů