Neděle, 4. prosince 2022

Jubilejní ročník konference

Již podesáté se sejdou 10. a 11. června v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové odborníci na odpadové hospodářství obcí a měst.
5. června 2009
Jubilejní ročník konference
Letošní jubilejní ročník konference se váže s jiným důležitým výročím. V tomto roce totiž uplyne deset let od začátku spolupráce autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., s obcemi. Díky ní má možnost se zapojit do třídění a recyklace odpadů prakticky každý obyvatel České republiky, a 70 procent z nich také tuto možnost využívá. Zhodnocení deseti let spolupráce obalového průmyslu a komunální sféry bude jedním ze stěžejních témat prvního dne konference. Nebude však jediným zajímavým.

ZÁKON O ODPADECH V PRAXI

Jelikož je konference Odpady a obce součástí cyklu Odpadové dny 2009, představí se zde závěry předchozích dvou akcí tohoto cyklu - Odpady 21 v Ostravě a Zpětný odběr 2009 v Praze. Na obou konferencích se obšírně diskutovalo o významu odpadů jako surovin a budování integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady (včetně energetického využití). Jejich závěry určitě mají co říci i účastníkům nadcházející královéhradecké konference.

Dalším z probíraných témat bude informování veřejnosti o integrovaném systému nakládání s odpady, analýza mezikrajových rozdílů postojů obyvatel k nakládání s odpady.

V souvislosti s navrhovanými změnami právních norem v oblasti nakládání s odpady proběhne diskuse z pohledu obcí, měst a krajů, odpadářských firem a státu, bude se rovněž hovořit o otázkách ekonomiky odpadového hospodářství obcí. Zástupci kolektivních systémů i obcí zhodnotí svou spolupráci při zpětném odběru elektrozařízení, budou prezentovat dosažené výsledky i upozorní na problémy systému.

JAKÁ JE REÁLNÁ POPTÁVKA PO ODPADECH?

Druhý den konference bude věnován zejména možnostem využití komunálního odpadu v České republice a zahraničí. V důsledku krize na trhu druhotných surovin jsou pro každého v oboru důležité informace o reálné poptávce po druhotných surovinách vyrobených z odpadů.

Přednášky a panelové diskuse se budou týkat i způsobů využití směsného komunálního odpadu jako možné náhrady fosilních paliv v energetických zdrojích a zpracování dalších komodit. Představí možnosti výroby paliv z odpadů, zpracování papírových, skleněných, dřevěných odpadů, nápojových kartonů a vybraných druhů plastů.

V prostorách kongresového centra (předsálí, terasa a parkoviště) si budou moci účastníci prohlédnout prezentace organizací a firem z oblasti nakládání s odpady. Po prvním dni jednání bude možné opět navštívit Aquapark, poté bude následovat společenský večer a vyhlášení vítězů soutěže obcí "O křišťálovou popelnici" za rok 2008.

Pořadateli konference Odpady a obce jsou společnosti EKO-KOM, a. s., ECONOMIA a. s. - časopisy Odpady a Moderní obec, spolu s kolektivními systémy zpětného odběru elektrozařízení: ASEKOL, s. r. o., EKOLAMP, s. r. o. a ELEKTROWIN, a. s.

Partnery konference jsou již tradičně organizace sdružující odpadářské firmy SVPS, ČAOH a ZERA-Zemědělská a ekologická re-gionální agentura, o. s.

Podrobné informace i přihlášku naleznete na www.ekokom.cz
Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů