Čtvrtek, 1. prosince 2022

Čeští geologové se vracejí do Mongolska

Unigeo je jednou z českých firem, která v Mongolsku těží, ale vyvíjí i celé spektrum geologických aktivit.
19. června 2009
Čeští geologové se vracejí do Mongolska

Pro Dana Köhlera bylo Mongolsko studentským snem. Nyní si ho naplňuje jako ředitel divize geologie a životního prostředí firmy Unigeo a do této geologicky neuvěřitelně bohaté země jezdí pracovně několikrát ročně.

Vše začalo před třemi lety, když se na něj obrátila Česko-mongolská obchodní komora s informací o zájmu mongolské UURT Gold Company Ltd. o spolupráci.

"Prostě jsme si s Mongoly padli do oka," říká Dan Köhler. Partnerskou mongolskou firmu založil totiž v roce 1992 zkušený geolog, s nímž ho nyní pojí přátelské vztahy. "Pokud společně strávíte měsíc ve stepi při zkoumání ložisek, zjistíte, zda si rozumíte či nikoliv," poznamenává Dan Köhler.

Výhodou samozřejmě je, že Češi mají v Mongolsku dobré jméno, konec konců i lidé z Unigeo, kteří zde působili v 70. a v 80. letech, lépe chápou mentalitu Mongolů a dokážou se s místními domluvit rusky.

Právě důvěra, opřená o profesionalitu a společný zájem přivedla obě firmy k tomu, že Češi vstoupili do UURT Gold Company Ltd. a poté jí poskytli půjčku ve výši zhruba jednoho milionu eur na pořízení nových technologií separace zlata, těžebních zemních mechanismů a nákladních vozů pro intenzifikaci procesu těžby.

Zdá se, že investice byla dobrým rozhodnutím, neboť společně s Mongoly se podílí na těžbě zlata v ložisku Sergelen ve východní části země.

"Jedná se o sekundární rozsypové ložisko zlata. Ve stanoveném a schváleném dobývacím prostoru ložiska se odtěžuje surovina zemními mechanismy. Nakládá se a převáží ke zpracování na separačních technologických linkách, kde se pomocí nátřasných žlabů a gravitačních separátorů za využití vody odděluje lehká frakce odplavitelného odpadu od těžšího podílu materiálu se zlatonosným šlichem," popisuje technologii těžby Dan Köhler.

"Na usazovacích rohožích se pak koncový zlatý separát sbírá a následně se zbavuje nečistot ručním dočišťováním na pánvích. Celý proces je po dočištění završen výsledným sběrem zlatého podílu do sběrných kontejnerů ke zvážení a evidenci. Celý proces je v průběhu těžební sezóny květen až říjen několikrát denně opakován," dodává.

Těžba není pro Unigeo zdaleka jedinou aktivitou, věnuje se celé škále dalších geologických disciplín. "Posuzujeme a vyhodnocujeme zásoby nerostných surovin, provádíme hydrogeologický průzkum i ekologické poradenství," říká Dan Köhler.

V budoucnu by se rád soustředil na inženýrsko-geologický aspekt rozvoje infrastruktury a na projekty průzkumu pro výstavbu silnic a železnic. Připravuje i další projekty geologicko-průzkumných prací na ložiscích zlata, černého uhlí, vzácných zemin a cihlářských surovin a prověřování zdrojů podzemních vod.

Pro Mongolsko je stále větším problémem devastace krajiny po těžbě, kde je kontaminovaná zemina i podzemní vody. Bez sanace a rekultivace se to neobejde.

"Těžba surovin si žádá vodu. Jenže špatné hospodaření s ní přispívá vzniku suchých míst a snižování jejích zásob. Navíc jsou vytěžené jámy pastí pro dobytek. Nyní se mongolská vláda snaží připravit zákonodárství právě ohledně rekultivací území po těžbě a Unigeo vyvíjí snahu pomoci při vytváření legislativy," uvádí Dan Köhler.

Češi by se díky svým zkušenostem a znalostí prostředí a vazbám na představitele státní správy, zástupce samospráv ajmaků či distriktů Ulánbátaru mohli stát jakousi spojkou mezi mongolskými a zahraničními těžaři.

V zemi je ohromný hlad po investicích ve výše uvedených oblastech a velcí investoři se rekrutují ze silných mezinárodních společností. I díky tomu je nyní Unigeo jednou z českých firem, které zde nejen těží, nýbrž i připravují projekty pro zahraniční firmy, například pro Kanaďany a Australany.

Autor: Alexandra Mostýn

zdroj: HN

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů