Pátek, 2. prosince 2022

Městský soud v Praze nezrušil zápis společnosti ASEKOL v seznamu kolektivních systémů

29. června 2009
Městský soud v Praze nezrušil zápis společnosti ASEKOL v seznamu kolektivních systémů

Kolektivní systém ASEKOL byl zapsán Ministerstvem životního prostředí jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport v prosinci 2005. Zápis společnosti ASEKOL však výrokem Městského soudu v Praze o zrušení rozhodnutí ministra Ambrozka ve věci zápisu kolektivního systému REMA Systém není dotčen a je stále platným a pravomocným rozhodnutím. Toto řízení u Městského soudu v Praze se zápisu ASEKOL nijak nedotýká – každý systém byl totiž zapsán samostatným rozhodnutím.

Podle Jana Vrby, jednatele kolektivního systému ASEKOL, bylo výrokem Městského soudu v Praze zrušeno rozhodnutí ministra o zápisu společnosti Rema Systém. „Z toho vyplývá, že společnost Rema Systém v současnosti podniká nelegálně a není jisté, zda bude její zápis vůbec obnoven,“ řekl Jan Vrba a dodal: „Společnost Rema Systém má na rozdíl od ostatních kolektivních systémů působících v ČR netransparentní vlastnickou strukturu a panuje nejistota o tom, jak probíhá financování společnosti a co se s penězi zapojených výrobců a dovozců děje. Tomu odpovídá také absence povinných informací o hospodaření společnosti, které by měly být k dispozici ve sbírce listin v obchodním rejstříku.“

Jan Vrba také upozornil, že kolektivní systémy nezískávají „zakázky“ od státu, jak tvrdí společnost Rema Systém, ale je jim přidělena autorizace k provozování kolektivního systému. „Kolektivní systémy nejsou financovány státem, ani veřejnými rozpočty, ale soukromými subjekty – výrobci a dovozci elektrozařízení,“ doplnil Vrba. Kolektivní systémy jsou ze zákona neziskové organizace.

ASEKOL za necelé čtyři roky fungování zpětného odběru elektrozařízení uzavřel smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a téměř 2470 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. Od září 2005 ASEKOL ekologicky zpracoval více než 36 400 tun vysloužilých elektrozařízení.

Kontakt

 

ASEKOL s. r. o.: Dobrušská 1, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů