Neděle, 27. listopadu 2022

Úřady i firmy pomáhají s likvidací následků povodní

7. červenece 2009
Úřady i firmy pomáhají s likvidací následků povodní
Ministerstvo pro místní rozvoj představilo formy finanční pomoci, které mají za cíl řešit tíživou situaci lidí, jejichž majetek zdevastovala povodeň. Jedním z opatření je poskytnutí nenávratné finanční pomoci těm, jejichž dům zcela zničila povodeň a bude se muset přistoupit k demolici rodinných nebo bytových domů.

Tato pomoc může být pro jednu domácnost až ve výši 150 tisíc korun. Dalším krokem jsou jednorázové příspěvky až 30 tisíc korun domácnostem, jejichž majetek byl povodní poškozen.

MMR dále analyzuje možnosti využití evropských operačních programů tak, aby se mohly čerpané peníze použít na řešení škod v postižených oblastech. Pokud by byla nutná revize příslušného operačního programu, potom by změnu musela schválit Evropská komise. Peníze by tak byly k dispozici do konce letošního roku.

„Připravujeme také finanční podporu pro obce, které musí zajistit náhradní ubytování lidem, kterým povodeň vzala střechu nad hlavou,“ upřesnil ministr Rostislav Vondruška.

Využít chce ministerstvo i možnosti z kapitol Státního fondu pro rozvoj bydlení. Uvažuje se o poskytování zvýhodněných úvěrů obyvatelům a obcím na opravy bytů a domů, které poškodily povodně. Tyto úvěry by mohly být až 150 tisíc korun.

Dalším opatřením, které ministerstvo připravilo, jsou zvýhodněné úvěry fyzickým osobám na novou výstavbu bytů a domů. Zde by se jednalo o částku maximálně 850 tisíc korun.

V kapitole na řešení následků živelných pohrom má dále ministerstvo k dispozici 45 milionů korun. Tyto dotace jsou určeny na obnovu obecního a krajského majetku. Kraje a obce mohou o tyto dotace požádat až po ukončení stavu nebezpečí v dotčeném území. Více informací o tomto nástroji podpory je zveřejněno na webových stránkách MMR v sekci Regionální politika.

Rovněž ministerstvo financí na svých webových stránkách postupně zveřejňuje informace pro oblasti postižené povodní. Stručný přehled informací a doporučení podle jednotlivých oblastí je následující: Obce mohou využít dotace na rekonstrukční práce, Obce mohou požádat o odložení splátek návratné finanční výpomoci, Upozornění pro příjemce prostředků z EU a Česká daňová správa.

V rámci odkazu Uvolnění rozpočtových prostředků ministerstvo informovalo, že momentálně probíhá první fáze pomoci postiženým oblastem, kdy je potřeba rychle řešit náhlou havarijní situaci. V této fázi MF uvolnilo z rozpočtové rezervy na krizové situace 54 milionů korun. Peníze jsou určené na prvotní náklady. Tyto prostředky by měly krajům dorazit v nejbližších dnech, o jejich použití rozhoduje hejtman daného kraje.

Dále ministerstvo financí na základě jednání s ministerstvem vnitra a Generálním ředitelstvím hasičské záchranné služby uvolnilo z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa 30 milionů korun čtyřem krajům na pokrytí zvýšených výdajů Hasičských záchranných sborů a dobrovolných hasičů.

Ministerstvo financí spolu s vládou již připravuje opatření pro druhou fázi pomoci. Tedy pro obnovu postiženého území a pokračuje v hledání dalších finančních zdrojů na uhrazení povodňových škod.

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo pomoci postiženým lidem uhrazením nákladů spojených s rozborem kvality vody po vyčištění zatopených studní. Celkem se bude jednat až o 850 studní a náklady dosáhnou téměř 1,5 milionu korun.

Záplavami postižení obyvatelé mohou prostřednictvím své obce žádat o provedení rozboru kvality vody na krajských hygienických stanicích. Pokud jejich studny představují jediný zdroj pitné vody, budou náklady ve výši zhruba 1600 korun uhrazeny MZ.

Pomocnou ruku podávají i firmy. Například ČEZ poskytne postiženým povodněmi elektřinu po tři měsíce zdarma. Současně nebudou muset zákazníci platit po tyto tři měsíce zálohy za elektřinu. Zájemcům stačí pouze zavolat do 31. července 2009 na zákaznickou linku, kde o tuto slevu požádají.

Po ověření oprávněnosti nároku, podle vyjádření místní samosprávy, firma obratem slevu přizná a pošle zákazníkům poštou potvrzení. Úleva se týká odběratelů z nízkého napětí, jak domácností tak malých podnikatelů, kteří mají prokazatelně vytopené obytné části domu.

Podrobné informace získají lidé na nepřetržité zákaznické lince ČEZ: 840 840 840, na zákaznických centrech, případně u provozních techniků, kteří jsou v terénu v postižených oblastech a pomáhají s obnovou dodávek elektřiny.

Kromě toho ČEZ postiženým nabízí ještě pomoc při obnově dodávek elektřiny. Každé odběrné místo, které bylo zaplaveno vodou, musí prohlédnout odborník, který stanoví, zda je připojení bezpečné. Služba je zdarma, stačí, když se občané obrátí na starostu obce a ten jim poskytne telefonní číslo, kde se mohou objednat.

Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA firma zřídila také speciální konto pro finanční příspěvky od zaměstnanců Skupiny ČEZ na pomoc postiženým povodněmi. Sbírka bude trvat do konce srpna.

Také společnost ETA vyslala do obce Šenov u Nového Jičína speciální zásilku elektrických spotřebičů, které mají pomoci při vysoušení vlhkých zdí a nábytku v zatopených domech. Zásilka v hodnotě přes 193 tisíc korun byla obci poskytnuta zdarma ve formě daru. Další pomoc vedení firmy zvažuje.


Miroslav Tryner
Zdroj:Euro
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů