Pátek, 9. prosince 2022

Průkopníci z Rajhradu

Do nanosvěta se úspěšně vydala další česká firma: Nano Iron. Částečkami už čistí podzemní vody.
24. červenece 2009
Průkopníci z Rajhradu
Nanočástice a nanoprášky na bázi železa jsou předmětem intenzivního výzkumu profesora Miroslava Mašláně z Centra pro výzkum nanomateriálů Univerzity Palackého v Olomouci již mnoho let. Nanočástice železa začal jeho tým využívat pro vyšetřování střev magnetickou rezonancí. Před několika lety začal testovat i možnosti použití těchto miniaturních částeček železa o velikosti miliontin milimetru i pro čištění kontaminovaných vod. S úspěchem.

Univerzita nestačí
Výroba ve velkém se však na univerzitu nevejde, a proto se profesor Mašláň obrátil na různé firmy ve světě. Vzorky, které posílaly, však neměly potřebné vlastnosti.
"V tu chvíli se naštěstí objevily i chytré české hlavy, Jiří Crhák a další pánové z firmy LAC," líčil profesor Mašláň na konferenci Euronanoforum 2009, která se nedávno uskutečnila v Praze. Ti na základě požadavků centra vyrobili speciální pec, ve které je možné nanoželezo vyrobit.
Firma LAC se již od roku 1990, kdy ji založili dva živnostníci v garáži, zabývá výrobou, rekonstrukcemi i servisem průmyslových, laboratorních, keramických i sklářských pecí. V roce 1992 se přetvořila ve společnost s ručením omezených a narůstal i počet zaměstnanců. V roce 1998 jich bylo již 240.
Právě z této firmy se vyčlenila firma Nano Iron, na jejíž činnosti se podílejí zakladatelé LAC i odborníci z Univerzity Palackého.
Vznikla v listopadu loňského roku a se svým unikátním postupem výroby nanočástic rekordně miniaturních rozměrů a velkou plochou povrchu se rychle stala jedničkou na světovém trhu nanoželezných částic pro čištění podzemních vod. Kromě ní totiž nanočástice v kilogramových množstvích vyrábí pouze japonská firma Toda Kogyo.
"Jen my jsme schopni vyrobit je v téměř neomezeném množství a prakticky bez dlouhé čekací lhůty," chlubí se Jiří Crhák. Firma od listopadu prodala již zhruba čtyři tuny nanočástic. Za jednu dávku, obsahující 170 gramů částic, si účtuje do tisíce korun.
Výrobní tajemství si však bedlivě střeží, aby jejich postupy nemohla jiná firma napodobit.

Do hloubi země
Sanace podzemních vod je jednou z prvních aplikací nanočástic železa, které vyvinuli olomoučtí vědci a vyrábí firma Nano Iron se sídlem v Rajhradě.
Největším odběratelem vyrobených nanočástic je docent Miroslav Černík z Centra sanačních technologií Technické univerzity v Liberci. Liberečtí úspěšně vyzkoušeli účinnost moravských nanočástic v několika zamořených lokalitách znečištěných chemikáliemi a jedy z průmyslových závodů, dnes už je využívají i ve spolupráci s komerčními firmami.
Například při sanacích v bývalém vojenském prostoru v Uherském Brodě či na bývalé skládce v Písečné spolupracují liberečtí vědci s firmou Aquatest.
Na poli čištění podzemních vod od těžkých kovů a dalších odpadních látek je tým docenta Černíka i profesora Mašláně na evropské špičce. Svědčí o tom i jejich účast na konferenci Euronanoforum, kde jejich projekt Nanočástice pro společnost vzbudil velkou pozornost.
S plastovou nádobou roztoku obsahujícího nanočástice železa (Nano Iron je dodává v tekuté formě, nanočástice železa v práškovém stavu toriž při styku se vzdušným kyslíkem okamžitě vzplanou) je celý postup čištění spodních vod docela jednoduchý. Nejdříve se vyhloubí vrt, odeberou vzorky vody a reakci s nanočásticemi zkoumají vědci v laboratoři. Pak vypracují počítačový model chování nanočástic v hornině. Nakonec se nanoželezo do vrtů naleje "načisto".
"Nanočástice reagují s nebezpečnými těžkými kovy či chlorovanými uhlovodíky, rozkládají je nebo ničí a samy se při reakci mění na neškodné oxidy železa, tedy obyčejnou rez. A ta nijak nezatěžuje životní prostředí," vysvětluje Černík.
V současné době odborníci z Technické univerzity Liberec testují, zda by se nanočástice železa nedaly využít i při likvidaci polychlorovaných bifenylů, hormonů, antibiotik a dalších organických látek i při čištění odpadních vod. Do budoucna přemýšlejí i o likvidaci sinic a bakterií z vodních nádrží.
"Jak jsem ověřil na vlastním jezírku na zahradě, naše nanočástice neublíží rybičkám, šnekům ani dafniím," dodává Jiří Crhák.

AUTOR: Eva Bobůrková
Zdroj:EKONOM
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů