Neděle, 27. listopadu 2022

Vznikne zvláštní agentura která by dohlížela na implementaci směrnice o skládkách?

Evropská komise nemá údajně dostatečné páky, kterými by byla schopná přinutit členské země k implementaci směrnice o skládkách.
3. srpna 2009
Vznikne zvláštní agentura která by dohlížela na implementaci směrnice o skládkách?

Řízení s členskými zeměmi nejsou podle úředníků z Evropské komise dostatečně efektivní. Situaci by podle nich mohla napravit nová agentura, která by na implementaci odpadové legislativy dohlížela.

Souvislosti:

Podle směrnice o skládkách musí členské země do roku 2016 omezit ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládkách o 65 % (oproti roku 1995). Směrnice už ale členským zemím neříká, jak by tohoto cíle měly dosáhnout. Ve většině států tak odpad končí ve spalovnách.

Podle Evropské komise je skládkování odpadu stále velmi rozšířené přestože má negativní dopad na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Situace je vážná zejména v případě skládek nebezpečného odpadu.

Ze statistik vyplývá, že 42% komunálního odpadu v EU skončí na skládkách, 38% se recykluje a 20% putuje do spaloven. Skládky se nejvíce využívají v Bulharsku, Rumunsku, Litvě, na Maltě a v Polsku. Největší podíl recyklovaného odpadu má Německo, Belgie, Nizozemsko a Rakousko a spalování odpadu je nejrozšířenější v Dánsku, Lucembursku, Švédsku, Estonsku a Irsku.

Témata:

„My umíme produkovat dokumenty a legislativu a členské státy jsou tu od toho, aby je implementovaly,“ prohlásil Helmut Maurer, úředník Evropské komise na konferenci ke skladování odpadu, která se včera konala v Bruselu.

„Pokud jde o implementaci, zmůžeme toho jen velmi málo,“ dodal a iniciativy Komise v této souvislosti označil za pouhé „tygry z papíru“.

Podle údajů z roku 2008 probíhá v současné době 141 řízení, které Evropská komise vede proti členským státům a 19% z nich se týká oblasti životního prostředí. Procedury mají ale podle Maurera mizivý efekt, neboť k soudnímu rozhodnutí se Komise dopracuje nezřídka až po šesti letech.

„Třídění odpadu je podmínkou ke snížení objemu skládkovaného odpadu“, uvedl a dodal, že se členské země musí vydat cestou recyklace.

Priorita je to jen na papíře

Přestože odpady oficiálně spadají mezi hlavní evropské priority, „nic moc se neděje“, postěžoval si Maurer. Evropská komise dokonce nemá ani samostatné oddělení, které by se odpadem zabývalo a místo toho tento problém řeší oddělení zodpovědné za udržitelnou spotřebu a produkci, kde se implementací směrnice o skládkách zabývá jeden jediný člověk, dodal.

Maurer prohlásil, že národní plány nakládání s odpadem jsou často jen „cáry papíru“, což ilustruje i nedávný případ italské Kampánie (EurActiv 7.5.2009) Jihoitalský region Komisi v minulosti předložil „skvělý plán“, ale ve skutečnosti neudělal „absolutně nic“, říká.

Díky tomuto případu se úředníci začali národními plány zabývat a Komise je začala řešit. „Komise bude do budoucna tyto plány kontrolovat pečlivěji“, uvedl dále.

Nelegální skládky

Podle údajů Evropské komise, které vycházejí z informací poskytnutých jednotlivými členskými státy se v Evropské unie nachází zhruba 7.000 černých skládek. To je ale jen „špička ledovce“, říká Jorge Diaz de Castillo, další úředník Evropské komise. Podle údajů z roku 2005 má nejvíce černých skládek Itálie (1.763) a v 700 případech jde zřejmě o skládky nebezpečného odpadu. Itálii těsně následuje Řecko (1.453) a po něm Francie (1.042), belgické Valonsko (963) a Bulharsko (252).

Podle Komise je tento odhad ale zřejmě podhodnocený a skutečný počet nelegálních skládek je daleko vyšší. Například v Itálii může být prý až 5.000 černých skládek a ve Francii 1.500.

Evropská exekutiva tento týden odeslala členským státům dopis, v němž je žádá o poskytnutí údajů o aktuální situaci. „Chceme zjistit, jaký je stav,“ říká k tomu Diaz de Castillo.

Agentura pro implementaci odpadové legislativy?

„Je možné, že budeme muset založit agenturu pro implementaci odpadové legislativy,“ říká Maurer. Komise by tak podle jeho slov „získala nástroj pro dohled nad implementací“. Komise v této chvíli zkoumá, zda by agentura mohla sloužit jako nástroj k vymáhání implementace evropské legislativy. Výsledky bude mít k dispozici pravděpodobně koncem letošního roku a na jejich základě poté vypracuje zelenou knihu.

Diaz de Castillo uvedl, že by se agentura „neměla dotknout národních inspektorů“, ale spíše jim pomáhat – například tím, že se s nimi podělí o pravomoci.

Evropská komise: Odpady, skládky (EN)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů