Neděle, 27. listopadu 2022

Letní číslo časopisu Priorita

3. září 2009
Letní číslo časopisu Priorita
Hlavními tématy letního čísla Priority jsou voda a stále aktuální otázka povodní. Začínáme také bilancovat - dva roky OPŽP jsou za dveřmi.

Hlavními tématy letního čísla Priority jsou voda a stále aktuální otázka povodní. Sérii článků a rozhovorů otevírá text Veroniky Jáglové z MŽP. V něm autorka připomíná, že změna politických poměrů znamenala mimo jiné i odlišný přístup k vodě. Voda byla před rokem 1989 považována spíše za surovinu, než za základní součást životního prostředí, kterou je třeba chránit a zachovat budoucím generacím v co největším množství a nejlepší jakosti. S vodou a čistotou vod pochopitelně souvisí celá řada dotačních programů OPŽP.

Problematika povodní se dotýká téměř všech regionů České republiky. V rámci prioritní osy 1 OPŽP byly proto vyčleněny finanční prostředky pro oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní a 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Veronika Jáglová potvrzuje, že z těchto podpor lze spolufinancovat širokou škálu projektů od tvorby digitálních protipovodňových plánů až po studie proveditelnosti pro přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí.

Náměstek Petr Valdman připomíná, že jsou tomu již více než dva roky od okamžiku, kdy byla vyhlášena první výzva k předkládání žádostí v rámci OPŽP. Ve svém komentáři mj. říká: „Další pozitivní záležitostí je absence jakéhokoliv klientelismu při administraci žádostí i schválených projektů. Maximální otevřenost, založená na zveřejňování hodnotících kritérií tvořených souborem objektivních a vyčíslitelných parametrů projektu, nikoliv souborem subjektivních indikátorů, minimalizuje jakékoliv lobbistické pokusy už od začátku."

Srpnové číslo Priority ke stažení
Objednávka tištěné verze časopisu (distribuce zdarma)

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů