Čtvrtek, 1. prosince 2022

Stovky školáků se letos zapojí do projektu Odpad z nebe nespad

29. září 2009
Stovky školáků se letos zapojí do projektu Odpad z nebe nespad

Pedagogové z prvních deseti škol na Kutnohorsku a Kolínsku se 22.9.2009 zúčastnili vstupního odborného semináře, kterým občanské sdružení Ekodomov zahájilo 2. ročník projektu Odpad z nebe nespad. Projekt je zaměřený nejen na výuku enviromentální výchovy na základních školách a v nižších ročnících gymnázií, ale klade si za cíl i rozšíření ekologizace škol a propojení školní výuky s každodenním životem žáků a studentů. Pedagogové se mohou v tomto školním roce pomocí vlastních školních miniprojektů zaměřit například na snížení produkce odpadů nebo dokonce společně se žáky a ve spolupráci s městským úřadem zlepšit životní prostředí v obci.

Seminář pro pedagogy byl zaměřený zejména na časový plán projektu v průběhu školního roku, na začlenění projektu do výuky, plánování vlastních školních miniprojektů zaměřených na zlepšení nakládání s odpady a na využití metodických pomůcek. Každá zúčastněná škola dostane soubor pracovních a metodických listů, pomocí kterých budou moci pedagogové v rámci výuky vysvětlit látku hravou formou. Pracovní listy v letošním ročníku dostaly pro děti atraktivní design s komixovými obrázky, metodické listy obsahují prvky moderních vyučovacích postupů a usnadní učitelům přípravu na vyučování. Projekt Odpad z nebe nespad je realizován za podpory Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Díky této podpoře školy kromě metodických materiálů získají i nádoby na odpad, které jim umožní jeho jednoduchou a účelnou separaci.

Na letošním odborném semináři pedagogy díky praktickým zkušenostem nejvíce zaujala přednáška paní učitelky Ivany Staré ze ZŠ Záboří n/L. Malotřídka v Záboří n/L se stala v průběhu pilotního ročníku projektu Odpad z nebe nespad, který proběhl již v roce 2007/2008, ekocentrem obce. Kromě výchovně vzdělávací práce v rámci školní výuky se pedagožkám podařilo pro řešení problematiky odpadů nadchnout i rodiče žáků, zapojil se obecní úřad a spoluobčané. V rámci necelého školního roku se tak škole podařilo zavést fungující sběr papíru, plastu a bioodpadu, obecní sběr hliníku, použitých baterií a drobného elektroodpadu, informovat veřejnost o správném třídění pomocí nástěnky v centru obce a distribuce letáků a zdařila se i spousta dalších dílčích akcí. Školní aktivity se setkaly s velkým zájmem ze strany veřejnosti i tisku.

"Druhý seminář pro další zájemce z řad pedagogů se bude konat koncem října. V současné době ještě přicházejí přihlášky do projektu, zájem mají dokonce i školy z jiných krajů. Rozhodně ale upřednostníme školy ze Středočeského kraje," ujišťuje koordinátorka projektu o.s. Ekodomov Mgr. Alžběta Šůstková.

Bližší informace o další nabídce o.s. Ekodomov získáte na www.ekodomov.cz po záložkou Pro školy.

Kontakt: Alžběta Šůstková, tel.: 739 592 870, e-mail: alzbeta.sustkova@ekodomov.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů