Čtvrtek, 1. prosince 2022

Mistři nulového odpadu – nový trend v ekologii všedního dne

29. září 2009
Mistři nulového odpadu – nový trend v ekologii všedního dne

Dobrovolnictví už dávno není výsadou sociální sféry. Možná ani vám není lhostejné, že se sídliště topí po víkendu v odpadcích a kontejnery na směsný odpad nepříjemně zapáchají, podobně jako osmi novým Mistrům nulového odpadu z celé České republiky, dobrovolníkům o.s. Ekodomov. Kdo je tedy Mistrem nulového odpadu? Člověk, který se dobrovolně věnuje činnostem řešícím problematiku odpadů a bioodpadů ve svém regionu a je k tomu řádně proškolen formou odborných přenášek a exkurzí do provozů zpracovávajících bioodpady.

Ve dnech 18. až 20. září 2009 proběhlo školení Mistrů nulového odpadu pořádáné občanským sdružením Ekodomov. Lektorovali Ing. Maria Kollárová z Výzkumného ústavu zemědělské techniky a Ing. Jan Šarapatka z občanského sdružení Ekodomov. V rámci letošního školení bylo proškoleno osm dobrovolníků. Záměrem školení Mistrů nulového odpadu je vzdělávání laické veřejnosti v odpadové problematice, a tím docílení lepšího nakládání s odpady a převážně s bioodpady v České republice. Občanské sdružení Ekodomov dále zajišťuje pro své dobrovolníky odborné zázemí a podporu při realizaci jednotlivých miniprojektů, jako např. separace bioodpadů na školách, založení komunitního kompostéru u bytové zástavby apod. Tím, že proškolení účastníci začnou z vlastní iniciativy realizovat projekt se zaměřením na odpady, se stávají opravdovými Mistry nulového odpadu.

Školení realizujeme minimálně jednou do roka a snažíme se o to, aby dobrovolnictví nebylo jen doménou sociální sféry, ale probíhalo i v rámci odpadové problematiky jednotlivých regionů. Naši dobrovolníci například iniciují založení komunitního kompostéru na sídlišti, kde bydlí, a Ekodomov jim pomůže tento záměr odborně zajistit a zrealizovat,“ uvedl organizátor celé akce Jan Šarapatka.

Účastníci školení pro budoucí Mistry nulového odpadu v průběhu exkurzí například navštívili zahradu Jany a Ondřeje Diblíkových. Kompost manželů Diblíkových získal druhou cenu v souteži o nejlepší kompost České republiky -  Miss kompost 2009 a dobrovolníci se mohli ujistit, že byl oceněn právem. „Kompostování a využívání kompostu na zahradě je pro nás věc naprosto přirozená a nepostradatelná a nedovedeme pochopit, že někdo, kdo má zahrádku, nekompostuje,“ uvedl na úvod exkurze pan Ondřej Diblík.

Jednou z dalších zastávek byla Základní a speciální škola Nerudova v Říčanech. Paní učitelka Mgr. Macháčková účastníkům školení tady představila komunitní kompostér, který si škola pořídila před dvěma lety. “Kompostér funguje skvěle, plníme ho převážně zbytky ze zahrady, ale děti třídí bioodpad i ze tříd.“ uvedla Macháčková. Základní a speciální škola v Říčanech je příkladem aktivní školy a pedagogů, kteří se nebojí psát a žádat o finance i do složitých evropských fondů.

V současné době se trend ekologicky zodpovědného nakládání s odpady stále více dostává do povědomí laické veřejnosti. Třídění bioodpadu není jen podivínskou zálibou několika ekologických nadšenců ani výsadou zemědělského venkova. Kompostování bioodpadu se začíná dařit i v běžných domácnostech, příkladem může být Zruč n/S, kde  již 400 domácností třídí bioodpady do speciálních hnědých popelnic. Bioodpady se ze Zruče vozí do blízké kompostárny v Trhovém Štěpánově, kde je zpracován a prodáván jako zahradní substrát.

Kontakt: Jan Šarapatka, tel.:739318658, jan.sarapatka@ekodomov.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů