Pátek, 2. prosince 2022

Podpis dohody o vzniku Soukromé rezervace přírodního dědictví v Amazonii

24. listopadu 2009
Podpis dohody o vzniku Soukromé rezervace přírodního dědictví v Amazonii

Uhlíkový rezervoár Peugeot-ONF v Amazonii : podpis dohody o vzniku Soukromé rezervace přírodního dědictví (RPPN)

U příležitosti 10. výročí Uhlíkového rezervoáru Peugeot ONF v Amazonii a v rámci projektu "Rok Francie v Brazílii" podepsaly dnes zúčastněné strany - vláda státu Mato-Grosso, Peugeot a ONF - dohodu o vzniku Soukromé rezervace přírodního dědictví (RPPN). Tato rezervace se rozkládá na výměře 1800 ha přírodního lesa velké biologické hodnoty.

Signatáři dohody jsou pan Luis Henrique Chaves Daldegan, státní tajemník pro životní prostředí státu Mato-Grosso, Jacques Valeix, hlavní kontrolor ONF (francouzský Národní lesnický úřad) a člen jeho předsednictva a Marc Bocqué, vedoucí tiskového oddělení a mezinárodní komunikace Peugeot a šéf projektu Uhlíkový rezervoár.

Tato dohoda završila deset let lidského úsilí a odhodlání, které umožnily Peugeotu a ONF realizovat v těsné spolupráci s řadou brazilských institucí průkopnický projekt znovuzalesnění amazonského pralesa za účelem odbourávání uhlíku v atmosféře.

Projekt je výsledkem odpovědné a prozíravé interpretace doporučení komise GIEC/IPCC s cílem zamezovat nepříznivým změnám klimatu : snížit u zdroje emise CO2 vznikající činností člověka a aktivovat "rezervoáry uhlíku" (všechny systémy, které dočasně či trvale absorbují více uhlíku, než produkují).

Výjimečnost a příkladný charakter projektu lze shrnout několika fakty:

- Na 1800 hektarech bývalých pastvin bylo vysazeno 2 000 000 stromů;
- Bylo zachováno 7000 hektarů přirozeného lesa a 1200 hektarů Cappoeira (lesní oblast);
- Program obnovy biodiversity - při osázení bylo použito více než 50 původních druhů dřevin (pro podobný typ projektu rekordní počet);
- Do dnešního dne bylo v biomase uloženo 111 000 tun CO2 (laboratorní analýzy 2008 podle metodologie GIEC/IPCC);
- V letech 2001 až 2008 se s projektem v rámci programu environmentální výchovy seznámilo 2300 žáků základních škol z oblasti;
- Na vyšší výzkumné úrovni se projektu účastnilo více než 150 studentů z univerzit ve Francii a Brazílii, kteří v terénu prováděli individuální nebo týmové vědecké výzkumné práce z řady oborů, či zpracovávali své doktorandské práce;
- Kompletní botanické a zoologické zmapování projektu ve všech oblastech a především v oblasti prvotního lesa (500 druhů vyšších obratlovců evidovaných od roku 2000, z toho 20 ohrožených druhů).

Podpis dohody o založení RPPN se státem Mato-Grosso je důkazem výborné integrace projektu do lokálního prostředí. Přichází v okamžiku, kdy světová odborná veřejnost usiluje o vznik instituce, která by kontrolovala a řídila světovou biodiverzitu (ipBES - mezinárodní vědecko-politická platforma zaměřená na biodiverzitu a eko-systémy) podle modelu GIEC/IPCC.

Peugeot a ONF, kteří si uvědomují, jak důležité je zachování biodiverzity pro boj se skleníkovým efektem, získávají podpisem dohody se státem Mato-Grosso významný náskok v akčním přístupu ke globálním problémům dnešní doby - a to právě před zahájením COP 15 v Kodani.

Soukromá rezervace přírodního bohatství, která na základě této dohody vzniká, bude významnou výzkumnou základnou amazonského prostředí, jenž podle expertů představuje více než 50 % pozemské biodiverzity naší planety.

Toto chráněné území se současně začlení do ekologického koridoru navrženého státem Mato-Grosso a PNUD (Program spojených národů pro životní prostředí) určeného k propojení mezi ekosystémy s velkou biodiverzitou, které jsou domovem řady druhů místní fauny. Propojení jim dává prostor potřebný pro lov, získání potravy a reprodukci a zajistí zachování těchto druhů.

Partneři projektu, značka Peugeot a ONF, jsou hrdí, že společným podpisem dohody o vzniku této rezervace přispěli k zachování životního prostředí pro budoucí generace.

Brazílie, 18. listopadu 2009


Automobiles Peugeot - oddělení Marketing & Communication


Marc Bocqué


Tel.: 00 33 1 40 66 47 05


marc.bocque@mpsa.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů