zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Vodárenská biologie 2011

03.08.2010
Voda
Pozvánka na konferenci Vodárenská biologie 2011

Další ročník proběhne v termínu 2. a 3. února 2011 ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme všechny hydrobiology, hydrology, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE, jejíž další ročník proběhne v termínu 2. a 3. února 2011 ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Zároveň všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých zkušenostech, řešených problémech, nových trendech atd., vyzýváme, aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení.

Těšíme se, že Vám budeme moci nabídnout nejen zajímavý program, ale i dostatečný prostor pro diskusi a že se sejdeme také na podvečerním koktejlu v prostorách hotelu Populus.

Za organizační výbor konference
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant

Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., Mgr. Petr Pumann, Ing. Pavel Hucko, CSc., RNDr. Ladislav Havel, CSc. RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Olga Halousková, Bc. Jana Veselá, Bc. Alena Pecinová

Program a hlavní témata konference

 • hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, vodojemy, distribuční sítě, problematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze
 • hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, mikrobiologické oživení surové i upravené vody, provádění mikrobiologických a biologických rozborů
 • úprava vody na vodu pitnou, technologické postupy, nové metody, zkušenosti z provozů, technologické a biologické audity
 • hodnocení ekologického stavu, resp. potenciálu povrchových vod
 • údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu k úpravě vody
 • ochrana povodí, eutrofizace
 • koupaliště a bazény
 • mikrobiologie vody, rizikové organismy
 • oegislativa, nové normy, rámcové směrnice, nařízení, normované ukazatele ve vztahu k povrchové a upravené vodě, uplatňování vyhl. č. 409/2005 Sb. (nové materiály pro provozy s pitnou vodou), vyhl. č. 252/2004 Sb., vyhl. č. 515/2006 Sb. apod.
 • taxonomie a determinace vybraných skupin organismů ve vztahu k vodárenství, klíče k určování vybraných druhů, problematika spojená s výskytem obtížných organismů ve vodárenských zdrojích a provozech
 • aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie
 • čistírenská biologie


PŘEDBĚŽNÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Konference se bude konat ve dnech 2.-3.2.2011 ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu (aula) - budova č. 11/104 (Šrobárova 48, 100 42 Praha 10). Začátek konference je plánován dne 2.2.2011 na 9.00 hod., konec konference se předpokládá dne 3.2.2011 ve 14.00 hod.
2. Doprava: do stanice Želivského (trasa metra A), dále pak pěšky na hlavní křižovatku a pak z kopce dolů ulicí Votická, po 100 m v místě stáčení ulice doprava jít stále rovně, podejít bránu a sejít po schodech přímo k hlavní bráně SZÚ.
3. Předběžná výše účastnického poplatku (vložné, sborník) je 3000,- Kč (vč. DPH), pro seniory a studenty bude připravena sleva. Definitivní výše vložného a informace o slevách bude oznámena ve 2. cirkuláři, jehož součástí bude i podrobný program a závazná přihláška.
4. Ve vložném je zahrnuto drobné občerstvení, káva a minerální vody. Na polední přestávku dne 2.2. bude zájemcům zajištěn v SZÚ oběd, předběžná cena oběda je 80,- Kč. Podvečerní koktejl (cca 2 hodiny) se bude konat v hotelu Populus (U Staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha - Žižkov) dne 2.2.2011. Příspěvek za účast na koktejlu je předběžně 230,- Kč.
5. Ubytování organizační výbor nezajišťuje. Účastníci mohou využít rezervace v hotelu Populus(zastávka Malešická - autobus linka 133 ze stanice metra B, C Florenc a linka 124 ze stanice metra "A" Želivského). Ubytovací kapacita je rezervována do 31.12.2010 (při objednávání ubytování laskavě uvádějte, že jste účastníky konference Vodárenská biologie 2011, organizované společností Ekomonitor). Cena jednolůžkového pokoje činí 800,- Kč/noc, dvoulůžkového pokoje 1200,- Kč/noc včetně snídaně.
6. Přihlášky referátů a plakátových sdělení i předběžné přihlášky k účasti zašlete do 1. listopadu 2010 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Bc. Jana Veselá, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 318 421, fax 469 682 310, jana.vesela@ekomonitor.cz.
7. Ke konferenci bude vydán sborník, termín pro odevzdání příspěvků pro sborník je 4.1.2011. Pokyny pro zpracování příspěvků obdrží přihlášení autoři zároveň s vyrozuměním o přijetí příspěvků (do poloviny listopadu 2010).

ZÁJEMCŮM O KOMERČNÍ PREZENTACI POSKYTNEME INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ.

Přihlašujete-li referát nebo plakátové sdělení, zašlete laskavě kopii přihlášky v termínu do 1.11.2010 i na adresu: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, email: jana.ambrozova@vscht.cz, tel. 220 445 123, 220 445 121.

Organizátoři žádají v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků - obor mikrobiologický.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí