zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické automobily realitou, u nás však bez podpory

29.10.2010
Ekologická auta
Ekologické automobily realitou, u nás však bez podpory

Stará vozidla často nevyhovují jak po stránce emisí, tak svou bezpečností. Provoz nových úsporných vozů u nás však stále nemá téměř žádnou legislativní podporu. Co je nového v oblasti ekologických automobilů a s čím se můžeme setkat i u nás?

Většinu provozovatelů starých a v provozu opravdu zdraví škodlivých, navíc i značně nebezpečných automobilů dnes nic nemotivuje - resp. ani nenutí - k pořízení nových, výrazně ekologičtějších vozidel.

Motorová vozidla a silniční doprava bývají z hlediska životního prostředí přitom často označovány za velmi nebezpečné zdroje emisí, ale také jako zdroje hluku a dalších negativních jevů.

Česká legislativa u aut životnímu prostředí nepřeje

U soukromých osob je z hlediska české legislativy dokonce stále ještě jedno, zdali někdo jezdí s víc než čtvrt století starým páchnoucím skorovrakem, pod kterým se při každém zastavení objeví olejová loužička, nebo zda jeho auto plní přísnou ekologickou normu Euro 5.

Na rozdíl od většiny vyspělých zemí nejsou u soukromníků nijak zvýhodněni ani majitelé hybridních automobilů, které jsou pochopitelně v pořizovacích nákladech o dost dražší, i když např. v městském provozu jezdí zčásti na elektropohon, tedy bez exhalací.

Pro podniky a podnikatele sice existují určité slevy ze silniční daně, jsou ale z hlediska provozních nákladů doslova zanedbatelné. Vezmeme-li v úvahu, že finanční úleva ze silniční daně je u osobního auta, které plní ekologickou normu Euro 4 či Euro 5, proti více než dvacet let starým herkám s nejméně padesátinásobně vyšším množstvím exhalací nižší jen v řádu stokorun či tisícikoruny ročně, pak naše legislativa diplomaticky řečeno zaspala.

Zatím jediná "ekologická" daň se odstupňovaně vybírá při změně majitele - registrace nebo při první registraci vozidla dovezeného z ciziny, a to u čtyřkolových motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tuny, vyrobených do roku 2000 (norma Euro 2 a nižší).

Neekologických automobilů je u nás ještě mnoho

Na tomto místě stojí za připomenutí, že v posledních deseti letech se u nás zvýšil jen počet osobních automobilů o více než jeden milion, ale jejich průměrné stáří se už dlouho pohybuje nad hranicí 13,5 roku. To v praxi znamená, že z více než 4,475 milionu u nás registrovaných osobáků je téměř polovina, tedy dobré dva miliony, starší třinácti a půl roku.

Vezmeme-li v úvahu, že do roku 1992 neplatila prakticky ještě žádná emisní omezení, jezdí u nás dobrých jeden a půl milionu osobních aut jen velmi málo ohleduplných k životnímu prostředí. Vždyť první norma, která zpřísnila požadavky na množství emisí ve výfukových plynech, Euro 1, začala platit zhruba před osmnácti lety a před patnácti roky vstoupila v platnost nyní už nedostačující Euro 2.

Pro dnes prodávaná nová auta je požadováno minimálně plnění předpisů podle normy Euro 4, ale na trhu jsou v nemalém množství také vozy plnící normu Euro 5, která v brzké době nahradí v plném rozsahu "euro čtyřku". Navíc jsou v nabídce i automobily, zejména užitkové, které už odpovídají množstvím emisí ještě přísnější normě EEV.

Jen pro ujasnění, rozdíly v požadavcích normy Euro 1 a Euro 5 představují snížení emisí na jednu třetinu až na dvacetinu původního množství. Srovnání s auty, na která se nevztahovala ještě žádná emisní opatření, vychází ještě výrazněji v neprospěch vozidel starších dvaceti a více let. Tato vozidla ve srovnání s těmi, která plní Euro 5, vypouštějí do ovzduší často i padesátkrát víc škodlivých emisí.

Bez kompetentní legislativy není možný ekologický pokrok

Ač si to málokdo uvědomuje, k lepší a dokonalejší ochraně životního prostředí může největší měrou přispět především kvalitní a kompetentní legislativa. Právě ekologicky orientované zákony a předpisy pomáhají ve všech vyspělých zemích největší měrou k všeobecně větší ohleduplnosti k životnímu prostředí a k jeho cílevědomému zlepšování.

Dokud u nás nebudou platit z hlediska ochrany životního prostředí podobné zákonné normy jako v ostatních vyspělých evropských zemích, nedá se předpokládat, že by se nějak razantně zlepšila ekologická situace na našich silnicích.

Nedaří se aplikace mezinárodních norem

Některé předpisy, zejména technického charakteru, přebíráme v rámci Evropy automaticky, jiné, neméně důležité, bohužel naše legislativa "nestíhá" nebo dokonce jako kdyby je ani neměla zájem aplikovat.

Samostatnou kapitolou je v tomto směru absence legislativních kroků, které by braly na vědomí ekologicky výhodná vozidla, např. s hybridním pohonem, a vytvářely pro jejich rozšíření podmínky jako v jiných zemích. U nás to znamená, že provozovatele, pokud neprovozují mezinárodní přepravu, prakticky nic ekonomicky nemotivuje k jejich nákupu a používání, což je jinde běžné.

V zahraničí jsou vozidla s nízkým podílem emisí zvýhodňována nejen daňově. Jejich provozovatelé mají také lepší pozici např. ve výběrových řízeních, stejně jako snazší možností vjezdu do center měst atd.

Podobně se chystají daňové úlevy při nákupu vozidel s nízkými exhalacemi, tedy jakýsi

progresivní daňový malus pro vozidla, která mají navzdory plnění norem Euro 4 nebo i Euro 5 množství CO2 vyšší než např. 150 gramů na jeden ujetý kilometr. Největší přídavné finanční zatížení se ve vyspělých zemích chystá pro velké terénní a sportovní automobily.

Ekologická auta se už u nás prodávají

Výrobci ve světě systematicky pracují nejen na vývoji, ale už také sériově vyrábějí automobily, které jsou mimořádně ohleduplné k životnímu prostředí. Jsou to nejen vozidla poháněná např. plynem či palivem E 85 (bioethanol), ale především stále častěji nabízená vozidla s hybridním pohonem nebo úsporné automobily s výrazně nižšími emisemi CO2 (např. EEV) a samozřejmě také čisté elektromobily.

Z vozů s hybridním pohonem jsou u nás prodávané zejména japonské vozy Toyota, Lexus či Honda, ale v nabídce se objevuje také velké SUV od BMW nebo VW Touareg a další. Jako hybrid se už také nabízejí některé lehké užitkové nebo dokonce nákladní verze známých modelů.

Co jsou vlastně hybridní automobily

Hybridní technologie pohonu automobilů hýbou v posledních letech světem. Jak ukázal např. nedávný pařížský autosalon, převážná většina automobilových výrobců do jejich vývoje a výroby vkládá nemalé úsilí i peníze. Proč se tak děje, když existují klasické spalovací motory, které mají poměrně vysokou účinnost i nízkou spotřebu prakticky na úrovni hybridů? Je totiž dost možné, že hybridy by mohly být, přes svoji lákavost, nakonec jen "přechodným řešením", než konstruktéři přijdou na ještě lepší alternativu pohonu.

Zřejmě to je reakce na současnou poptávku po všem "ekologickém" a automobily s hybridním pohonem si zatím vydobyly pověst ekologicky zajímavých vozidel, která jsou ohleduplnější k životnímu prostředí než dosavadní automobily vybavené jen spalovacími motory.

Výrobci u hybridních automobilů uvádějí nižší spotřebu a exhalace, zejména při krátkém popojíždění v městských kolonách. Praktické testy však v běžném provozu na silnicích a dálnicích, mimo městské zácpy, už takové rozdíly nepotvrdily. Jejich obliba tak do určité míry vychází z už delší dobu obratně vedeného marketingu posíleného módním ekologickým trendem opírajícím se o nespornou výhodnost při krátkých jízdách v hustém městském provozu.

Jaká je budoucnost plynu jako paliva?

Propan-butan (LPG) nebo stlačený zemní plyn (CNG) se používají k pohonu motorových vozidel už delší dobu. Zejména propan-butan je levné a z ekologického pohledu příznivé palivo. K pohonu automobilů je proto využíván již několik desetiletí, avšak vzhledem k přímé vazbě na ropu je otázkou, jaká je jeho perspektiva a zda může být vůbec považován za alternativní pohonnou hmotu.

Jako velmi perspektivní se jeví zemní plyn, jehož zásoby jsou údajně značné a budou k dispozici i ještě dlouho po vyčerpání zásob ropy. Zemní plyn je primárně složen z metanu (CH4), může být užíván jako motorové palivo v klasických benzínových motorech a dá se poměrně dobře stlačovat, tedy ukládat do nádrží ve vozidlech. Pro pohon na zemní plyn lze přestavovat i již existující benzínová vozidla. Vozidla ve speciální úpravě pro pohon na zemní plyn jsou i na českém trhu dodávaná přímo v originální úpravě od výrobce.

Stlačený zemní plyn - palivo budoucnosti?

Zemní plyn lze využívat jednak ve formě stlačeného plynu CNG (tlak 200 barů), tak ve zkapalněné formě LNG (při teplotě 162 °C). V současnosti je preferovanější variantou CNG. Technologie použití zemního plynu jako paliva pro dopravu je již plně vyvinutá a vyzkoušená (ve světě v současné době na zemní plyn jezdí více než 3,5 milionu vozidel). V ČR nemáme bohužel k dispozici patřičný zdroj tohoto paliva a velké zkapalňovací terminály jsou vzdálené, takže doprava LNG do ČR z některých přístavů by byla velmi nákladná.

Stlačený zemní plyn CNG je z hlediska provozu užitkových, ale i osobních automobilů velmi perspektivním palivem. Je relativně levný, má vysoké oktanové číslo, jde o čisté palivo a nemá problémy se současnými ani budoucími emisními limity.

Přestože ropa i zemní plyn jsou a i v budoucnu budou převážně importovány, z hlediska jistot zásobování je výhodnější zemní plyn. Důvodem jsou větší zásoby zemního plynu proti ropě, rovnoměrnější rozložení jeho nalezišť ve světě a také snadnější doprava z místa těžby na místo spotřeby.

Z pohledu bezpečnosti je zemní plyn díky svým vlastnostem překvapivě méně nebezpečný než benzín nebo LPG (je lehčí než vzduch, má úzký interval zápalnosti a vysokou zápalnou teplotu). Riziko vzniku výbušné směsi metan-vzduch je minimální, protože palivový systém vozidel na zemní plyn je konstruován tak, aby k podobným únikům nedocházelo. K nedostatkům využití zemního plynu v dopravě patří tedy nutnost změny vozového parku a také potřeba speciálních plnicích stanic, které je nutné vybudovat.

Cena stejného vozidla s klasickým pohonem a s pohonem na zemní plyn se nijak významně neliší, což se nedá říci ani o hybridních vozidlech, ani o autech na elektrický pohon. Rovněž výstavba dostatečné infrastruktury plnicích stanic nepředstavuje vzhledem k existujícím distribučním systémům zemního plynu příliš velký problém a nevyžaduje závratně vysoké náklady.

Elektromobily jsou zatím nejisté řešení

Jejich lákavé přednosti jsou už dlouho ideálem ochránců životního prostředí, avšak v praxi se tato vozidla zatím stále potýkají s mnoha nepřekonatelnými zápory v podobě značně omezeného dojezdu, dlouhé doby potřebné k nabití akumulátorů a všeobecně horších dynamických vlastností jízdy.

Velmi taktně se u ryzích elektromobilů zatím mlčí o tom, kolik exhalací vyprodukuje běžná elektrárna výrobou proudu pro nabití akumulátoru, potřebného k ujetí např. 100 kilometrů. Nebo na kolik peněz přijde a jak se bude řešit v případě významného rozšíření počtu provozovaných elektroaut zvýšené množství elektrické energie potřebné k dobíjení akumulátorů. Elektromobily nejsou žádná "perpetua mobile", proud potřebný k jízdě je třeba někde vyrobit; a není ho málo. Současná kapacita elektráren to určitě nezvládne.

Na druhé straně stojí vedle skeptických otázek skutečnost, že převážná většina výrobců automobilů pracuje na vývoji automobilů poháněných elektrickou energií a někteří z nich už začínají svá elektroauta nabízet. Nechybí mezi nimi ani naše "škodovka", která na letošním autosalonu v Paříži představila studii automobilu kombi na elektrický pohon s názvem Octavia Green E Line. Její parametry jsou sice lákavé - dojezd až 140 km, největší rychlost až 135 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 12 sekund -, ale ještě se stále zdaleka nevyrovnají hodnotám, kterými disponuje nejlevnější verze se spalovacím motorem.

K pohonu elektromotoru o výkonu až 85 kW slouží 180 lithium-iontových článků, které jsou umístěny pod střední a zadní částí podlahy a částečně v zavazadlovém prostoru, poskytují energii 26,5 kilowatthodin

a váží 315 kg. K dobití z běžné sítě je zapotřebí osmi hodin, a pokud se použije napájecí proud 400 V, je doba nabíjení poloviční. Asi největší problém však bude s cenou akumulátorů.

Biopaliva - už poněkud méně atraktivní

Boom, který provázel před časem oblast biopaliv, ustoupil do pozadí a biopaliva už zdaleka nepatří mezi atraktivní. Biologickým materiálem, se kterým jsou spojována, resp. který může být užíván jako součást pohonných hmot, jsou např. rostlinné oleje (řepka, slunečnice, sója apod.). Ty mohou být přeměněny na náhradu nafty, která může být užívána ve směsi s klasickou naftou, nebo přímo jako čistá bionafta.

Další je bioetanol. Zde lze cukrovou řepu, obilí a další rostliny přeměnit fermentací na alkohol, který se používá jako příměs do benzínu, nebo v čisté formě jako palivo pro spalovací motory, popř. jako součást benzínu ve formě aditiva ETBE. Organický odpad tak může být využit v souladu s platnou legislativou jako palivo pro spalovací motory za přesně definovaných podmínek.

Relativně nejsnadnější ekologická cesta - auta s nízkou spotřebou

V záplavě koncepčních studií automobilů na elektřinu, hybridních pohonů a vozidel poháněných na plyn, se kterými se chlubila na letošním pařížském autosalonu prakticky každá automobilka, byly tak trochu v ústraní automobily, u kterých se výrobci zaměřili na výraznější snížení spotřeby a emisí CO2.

Ekoverze standardně nabízených modelů, ať už se jmenují jakkoli, např. Green Line u Škodovky, BlueMotion u VW, BlueEfficiency a Bluetec u Mercedesu, Blue Drive u Hyundai atd., představují praktickou ukázku reálných možností, které umožňují velmi hospodárnou jízdu s nízkým podílem emisí.

Kdo by před pár lety věřil, že Škoda Fabia bude mít kombinovanou spotřebu 3,4 l/ 100 km nebo že tato hodnota se u Octavie dostane na 4,4 l/100 km? To jsou hodnoty patřící ještě nedávno do kategorie snů. Podobně tomu je i u dalších vozidel.

Pro ilustraci jsme připravili stručný přehled automobilů na českém trhu z obou okrajů "ligy" spotřeby paliva a exhalací CO2, spolu s údaji ekologických verzí nejprodávanějších osobních vozů. Na obzoru je už také další verze Toyoty Prius s označením Plug-in Hybrid, která se u nás ještě neprodává. U ní výrobce udává hodnotu

Cestou, která přináší opravdu hmatatelné výsledky v oblasti snižování spotřeby benzinu či nafty a podílu emisí, je hledání a nalézání možnosti úspor už v konstrukci a výbavě automobilů i v běžném každodenním provozu. Je to jednak omezení zbytečného běhu motoru naprázdno, kterému zabraňuje stále častěji používaný systém start/stop a jímž je dnes opatřeno, zatím často alespoň za příplatek, už velké množství modelů ve většině kategorií. Je přitom zřejmě jen otázkou času, kdy se tento systém stane standardní součástí výbavy.

Podobně přispívají ke snižování spotřeby např. elektrické posilovače řízení, pozvolně se také prosazující úspornější LED světlomety pro denní svícení, jak je začaly používat vozy Audi, systém využívající pro dobíjení akumulátoru většinou jen tu část jízdy, kdy se brzdí motorem a další vymoženosti. U moderních automobilů se rovněž konstrukčně snižují odpory a ztráty, které vznikají při jízdě při tzv. maření již vydané energie.

Ekologie kolem automobilů nejsou jen emise

S životním prostředím a jeho ochranou souvisejí nejen emise z výfukových plynů, ale také další jevy. S mnohými se setkáváme velmi často, ale ani je vlastně nevnímáme. Stačí připomenout značné ekologické problémy s hlukem, který je průvodním jevem automobilové dopravy, problémy s parkováním enormního množství vozidel nebo s jejich mytím, stejně jako s nejrůznějšími odpady, starými pneumatikami, akumulátory, vyjetými oleji, zbytky nečistot z myček atd.

Přitom všude je zapotřebí, aby tyto činnosti byly regulovány a pozitivně ekologicky ovlivňovány přesně definovanými, ale také dodržovanými a kontrolovanými předpisy a zákony. A ty jsou u nás - a nejen u nás - zatím bohužel v mnoha případech nedostačující, nebo stále chybějí.

AUTOR: Karel Beránek

Co se považuje za emisní složky u automobilů

Oxid uhličitý (CO2) - je neviditelný a nepáchnoucí plyn bez chuti, který sám o sobě není jedovatý, ale podílí se na vzniku skleníkového efektu.

Oxid uhelnatý (CO) - je rovněž neviditelný a nepáchnoucí plyn bez chuti, který je lehčí než vzduch. Je jedovatý, váže se na hemoglobin, tedy krevní barvivo, a tím zabraňuje přenosu kyslíku z plic do tkání. Je nebezpečný i proto, že je nedráždivý a výbušný. V normálních koncentracích v ovzduší relativně rychle oxiduje na oxid uhličitý CO2.

Nespálené uhlovodíky (HC) - obsahují kromě dalších složek především karcinogenní aromáty, jedovaté aldehydy a nejedovaté alkany a alkeny.

Oxidy dusíku (NOx) - mají podobné účinky jako CO, napadají plíce a sliznice. Vznikají v motoru za vysokých teplot a tlaků během hoření, a to při nadbytku kyslíku. Některé oxidy dusíku jsou zdraví škodlivé.

Oxid siřičitý (SO2) - je štiplavě páchnoucí, jedovatý bezbarvý plyn. Je nebezpečný tím, že v dýchacích cestách vytváří kyselinu siřičitou.

Saze (PM) - částice sazí způsobující mechanické dráždění a fungující jako nosiče karcinogenů a mutagenů.

Druhy hybridních pohonů

Automobily s hybridním pohonem využívají k jízdě více zdrojů energie. Vedle klasického spalovacího (častěji zážehového, ale někdy už také i vznětového) motoru je do hnacího řetězce přidán jeden nebo více elektromotorů. Spalovací motor + elektromotor je tak nejčastější kombinací pohonu u současných hybridních automobilů. Existuje několik druhů hybridních pohonů používaných v současných automobilech:

Micro hybrid využívá v podstatě dvou nebo i víc zdrojů energie pro pohon, a to klasický spalovací motor, který je doplněn motorgenerátorem (ten v sobě spojuje funkci spouštěče a alternátoru). Díky tomu je Micro hybrid vybaven také technologií Stop&Start, která vypíná motor v případě jeho nepotřeby (křižovatky, krátká zastavení apod.).

Mild hybrid je dnes nejběžnější verze hybridních automobilů, u kterých se na jízdě podílejí spalovací motor i elektromotor. Elektromotor nemá takový výkon, aby poháněl vozidlo v celém rozsahu provozních úkonů, takže pouze vypomáhá vozidlu při rozjezdech, při akceleraci či při brzdění. Jedná se tak o určitý mezistupeň mezi micro hybridem a full hybridem.

Full hybrid je automobil s pohonem využívajícím spalovací motor a výkonný elektromotor, který může jezdit určitou dobu nebo na jistou vzdálenost pouze na elektrickou energii. V tomto režimu má samozřejmě vůz nulové emise (tzv. režim Z. E. = zero emissions). Jízda na elektrickou energii je omezená kapacitou akumulátorů a výkonem elektromotoru. V případě klesajícího napětí v akumulátoru se spustí spalovací motor, který buď přímo pohání vozidlo, nebo slouží jako generátor pro nabíjení akumulátorů.

ZDROJ: Automobily

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí