Neděle, 3. března 2024

Dřevěná či plastová okna?

Každé má své pro a proti...

Dřevěná či plastová okna?

Plastové nebo dřevěné okno?

Dřevěná okna

K výrobě oken se tradičně používá dřevo. Zákazníci ho přijímají nejen jako dražší materiál, ale zároveň i prestižnější a originálnější materiál.

Někdo však může mít při vyslovení slova dřevěná okna špatnou vzpomínku na mládí, kdy okna v jejich bytě v činžáku byla sice hezká, ale netěsnící a profukující. V současné době tomu tak není a dřevěná okna se shodují s těmi starými pouze v názvu.

Co se změnilo především, je jejich samotné konstrukční řešení. Profil dřevěného okna je slepen z několika vrstev dřeva, čímž se zamezí případnému kroucení, dřevo "nepracuje". K jejich výrobě je nejčastěji použito dřeva smrku, borovice, modřínu či stále více populární meranti. Je i známo, že čím zvolíte okno z tvrdšího dřeva, tím delší je jeho životnost.

Moderní dřevěná okna, tzv. eurookna, jsou na rozdíl od oken z plastu vybavena na spodních okrajích okapničkami, které chrání před vnějšími podmínkami nejvíce namáhané části. Okapničky se vyrábějí z eloxovaného hliníku nebo plastu. Velkou nevýhodou okapniček je fakt, že jsou dodávány pouze ve dvou nebo třech barevných variantách a ne vždy jsou sladěny s barvou dřeva.

Hlavní odlišností dřevěných oken je jedinečná kresba dřeva, která je nenapodobitelná. Což je pro někoho hlavní důvod pořízení právě dřevěných oken, ale musí počítat s tím, že dřevo stále pracuje a jeho barva je tím pádem velmi nestálá.

Pokud jde o kování a skla, dřevěná okna se dnes v podstatě shodují s okny plastovými. Používají se okna buď s dvěma až třemi skly, většinou jsou prostory mezi skly vyplněny argonem, který zabraňuje kondenzaci vlhkosti.

Přestože jsou dřevěná okna vhodná téměř do všech podmínek, mají určitá omezení, která musíme respektovat. Dřevěná okna není správné zasazovat do trvale vlhkého zdiva, neboť by je mohla napadnout plíseň, nebo by se mohla kroutit. Údržba dřevěných oken je časově náročnější než údržba oken plastových. Dřevěná okna jsou díky trvalému výskytu na vzduchu, dešti, slunci, sněhu atd...velice namáhány a proto je potřeba je častěji a šetrněji čistit a udržovat.

Hodnota tepelné prostupnosti u dřevěných oken může dosáhnout až Uw = 0,69 W/m2K, jsou proto plně využitelná i v pasivních domech (norma pro pasivní domy je Uw = 0,80 W/m2K.

Okna z plastu

Tato okna jsou dnes nejrozšířenějším druhem otvorových výplní. Jsou barevně stálá, tepelně nepropustná a jsou považována za téměř nezničitelná. Velmi důležitým faktorem při rozhodování materiálu je cena, která v případě plastových oken je podstatně nižší než u dřevěných oken.

Plastová okna se vyrábí z PVC. Většina výrobců uvádí, že čím větší počet komor má plastové okno, tím menší je tepelná prostupnost rámu a křídla. V praxi je to v podstatě jedno jestli má plastové okno počte komor pět, šest nebo sedm.

V rámu i křídle plastového okna se skrývá výztuha, díky níž mají Plastová okna">plastového okna pevnost srovnatelnou s okny dřevěnými. Tato výztuha je většinou ocelová.

Celoobvodového kování splňuje svým vzhledem a funkčností ty nejvyšší standardy 21. století. Mezi jeho přednosti patří zejména zvýšená odolnost proti násilné manipulaci a mnoho nadstandardních prvků, spolu se zajištěním dokonalého přítlaku křídla okna k rámu po celém obvodu, čímž umožňuje dosáhnout požadovaných vynikajících izolačních vlastností okna.

Povrchové fólie s dekorem jakéhokoli dřeva, barvy atd... je do okna vlisována tlakem a je velmi odolná proti poškrábání.

Stejně jako u dřevěných i plastová okna jsou osazena buď dvojitým nebo trojitým sklem. Trojitá jsou nejen vhodná pro velké zasklené plochy, ale i například pro okna loftových bytů apod. I okna z plastu mohou dosáhnout tepelné prostupnosti Uw = 0,79 W/m2K a jsou také vhodná pro pasivní domy.

Dalším zajímavým prvkem těchto oken je zimní či letní ventilace. Ta umožňuje určování polohy vyklopení okna podle roční doby a potřeb větrání.

Zmenšené vyklopení křídla v zimní větrací poloze snižuje zatížení vnějším hlukem, snižuje ztrátu energie větráním. Zmenšením úhlu vyklopení se nemůže déšť dostat až na vnitřní ostění. Integrovaná přídavná pojistka zabraňuje samovolnému přivření vyklopeného okna, např. průvanem.

Dodatečné vybavení větráním na již zamontovaném okně s kováním je možné bez vynaložení velkých nákladů.

Výhody dřevěných oken

Přírodní a ekologický materiál

Předností dřevěných eurooken je využití 100% přírodního materiálu. Dřevo je charakteristické řadou vynikajících fyzikálních a mechanických vlastností. Dřevo je lehce zpracovatelné a dokáže dát příjemnou atmosféru do každého prostředí (domácnost, pracovní prostředí, venkovní prostory). Dřevěný povrch působí v místnosti útulně a sympaticky.

Dřevo je ekologický materiál, který na rozdíl od materiálů umělých nenarušuje životní prostředí a nepůsobí negativně na lidské zdraví. Dřevo je přírodně obnovitelné, recyklovatelné a při jeho zpracování se spotřebuje až 6x méně energie než u materiálů z plastu.

Životnost dřevěných oken

Dřevěná okna - eurookna jsou charakteristická daleko vyšší životností než okna plastová. Vyšší životnost dřevěných eurooken oproti jiným materiálům je dána vysokou pevností dřeva spolu se speciálními zasklívacími systémy, těsněními, povrchovou úpravou a kováním.

Opravy dřevěných oken

Výhodou dřevěných eurooken je rovněž možnost opravy menšího poškození okna, což by např. v případě plastových oken znamenalo kompletní výměnu celého okna. Dřevo je z obecného hlediska snadno opravitelné a jeho správná údržba zajišťuje neustále pěkný vzhled. U dřevěných oken lze provést po čase renovaci nátěrem.

Izolační vlastnosti

Dřevěná eurookna mají vynikající tepelně izolační vlastnosti.. Kvalitně zpracovaná dřevěná eurookna zabraňují ztrátám topné energie. Z pohledu zvukově izolačních vlastností jsou dřevěná eurookna řazena do jedné z nejvyšších tříd. U speciálních eurooken se dosahuje zvukové izolace až k 50 dB.

Vysoká požární odolnost

Dřevěná eurookna se v porovnání s ostatními materiály vyznačují vysokou požární bezpečností. Důvodem je nízký koeficient tepelné vodivosti a izolační vrstva, která vzniká při hoření dřeva a zpomaluje tak hoření do hloubky.

Výhody plastových oken

Někdy není se snadné se rozhodnout, která okna by byla pro náš rodinný dům nebo byt vhodná. Jsou to plastová okna nebo hliníková okna nebo dřevěná? Vždyť okna si pořizujeme na minimálně 10 - 20 let a více. Vše co platí pro plastová okna většinou platí i pro dveře.

Okna z plastu a jejich nejdůležitější výhody:

Úspory nákladů na energie

Izolační skla používaná většinou s plynem argonem pozitivně ovlivňují koeficient prostupu tepla a tak zamezují úniku tepla z vyhřáté místnosti a také ohřevu místnosti z vnějšího okolí. Tedy v zimě nám udržují teplo a v létě udržují chlad místnosti. Výrazně pro uchování energii přispívá možnost použití nejen dvoj-skla, ale i troj-skla. To vše přispívá ke snížení nákladů na topení nebo klimatizování místností.

Snížení hluku

Síla oken, použitá skla rozhodují o snížení hluku, který přichází z vnějšího okolí (ulice). Na okna je také možné použít i protihlukovou fólii, kterou doporučujeme zvláště pro rušná místa velkoměst

Odolnost oken

Odolnost oken závisí na výběru profilu okna, ze kterého se vyrábí. Kvalitní profil zaručuje vysokou pevnost a stává se pevnostním prvkem celého domu. Také je možné si vybrat do oken tzv. lepená skla, která vynikají mnohem vyšší pevností oproti běžným sklům

Stálobarevnost oken

Kvalitně vybraný plastový materiál rozhoduje i o stálosti barev. Největším nepřítelem barev je samozřejmě slunce. Kvalitní barva zaručuje udržení, stálost barvy okna, kterou jste si vybrali, velká škála výběru barev. Na rozdíl od dřevěných oken, plastová okna již nemusíte po cca 3 letech znovu natírat.

Dlouhá životnost

Okna dodávaná jsou z kvalitních plastů, pevných profilů a kování. Všechny tyto prvky určují dlouhou životnost oken a dveří. Na okna poskytujeme zvýšenou záruku

Pevnost oken

Naše výrobky obsahují ocelové výztuhy s tloušťkou v rozmězí 1,5 až 3 mm, které zajišťují vysokou pevnost

Snížení rosení

Používání dvoj-skel a tro-jskel a distančních rámečků zlepšuje povrchovou teplotu okraje skla a zamezuje se tak rosení oken při velkém rozdílu teplot, které vede ke kondenzaci vodních par

Snadná údržba plastových oken

Plastová okna jsou téměř bezúdržbová. Stačí je jen občas umýt, potřít ochranným olejem a namazat panty.

Jak pečovat o plastová okna a dveře?

Ve srovnání s jinými materiály jsou jejich přednostmi nižší cena a zásluhou moderních technologií rovněž dobré technické vlastnosti. Ty Vám zaručující dlouhodobou vzhledovou i tvarovou stálost, těsnotst nejen tepelnou, ale i zvukovou.

Další předností u plastových oken a dveří jsou také velmi nízké nároky na údržbu. Jak bychom o ně měli pečovat, abychom měli okna a dveře stále jako nová?

5 bodů péče o plastová okna a plastové dveře

  1. Nová plastová okna a dveře nevyžadují téměř žádnou údržbu. Profily jsou vyrobeny z materiálu odolného vůči všem povětrnostním vlivům. Povrch profilů je velmi hladký, proto je lze velmi snadno a rychle čistit.
  2. Je velmi důležité po instalaci plastvových oken a dveří odstranit zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů z oblasti těsnění, kování a odvodňovacích drážek. Ty naleznete ve spodním rámu okna.
  3. Profily znečistěné zbytky malty a barvami po stavební činnosti odstraňujte velmi opatrně. Nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku.
  4. Plastová okna a plastové dveře po prvotním důkladném vyčištění nevyžadují žádnou další zvláštní péči. Po nějakém čase se na profilech mohou objevit šmouhy (ohmatání, popílek atd). Ty odstraňte jednoduše omytím profilů, pro které použijte obyčejné saponáty a mycí prostředky.
  5. NIKDY nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku, drátěnku, chemikálie a rozpouštědla na bázi acetonu, benzinu, trichloru apod. Tyto prostředky narušují povrch plastu, který tak ztrácí v lepším případě lesk, v horším případě dojde k naleptání povrchu.

Údržba kování a těsnění u plastových oken a dveří

Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu kování a těsnění a to minimálně 1x ročně.

  1. Přezkoušejte funkčnost kování.
  2. Promažte silikonovým olejem všechny pohyblivé části kování (označeno symbolem kapky přímo na kování) i těsnící gumy na křídle a rámu okna/dveří.
  3. Zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistoty.
  4. Proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování, v případě potřeby nechte odborně seřídit od dodavatele výplní.

ZDROJ: www.oknoplastik.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů