Pondělí, 22. července 2024

Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR

Materiál byl koncem července projednán Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR a 1.8.2012 odeslán do meziresotního připomínkového řízení.

Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR


Aktualizace dokumentu Surovinová politika České republiky je předkládána v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 26. června 2012 č. 468, kterým byl schválen Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2012 a o Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013.

Aktualizace strategického dokumentu Surovinová politika České republiky je jmenovitě zmíněna v Programovém prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, kde se uvádí: "Vláda schválí aktualizovanou Státní energetickou koncepci a novou surovinovou politiku, včetně implementace principů evropské strategie Raw Materials Initiative tak, aby byla zajištěna odpovídající surovinová a energetická bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix."

Návrh surovinové politiky je formulován tak, aby umožnil těžebnímu sektoru potřebný rozvoj, což je jednak v souladu s evropskou iniciativou Raw Materials Initiative a jednak je podpora dynamiky těžebního průmyslu žádoucí z důvodu znovunastartování české ekonomiky v pokrizovém období. Právě těžební průmysl, jakožto sektor, jehož produkty představují základní vstupy pro téměř veškerý průmysl i energetiku, má silnou multiplikační schopnost generovat nové podnikatelské i pracovní příležitosti, disponuje schopností pomoci znovunastartovat ekonomiku.

Aktualizace platné surovinové politiky je zpracována s ambicí vytvořit koherentní strategii pro období následujících 20 let, která vytyčí mantinely pro využívání nerostných a druhotných surovin, jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů. S ohledem na fakt, že se světový trh s nerostnými surovinami dynamicky mění, předpokládá se, že do pěti let od schválení nové státní surovinové politiky bude vyhodnoceno její plnění. Surovinová politika je aktualizována ve vazbě na aktualizaci Státní energetické koncepce, protože musí vytvořit reálné předpoklady a surovinové zázemí pro její naplnění.

Přílohy ke stažení

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů