Neděle, 14. července 2024

Nová webová aplikace může zachránit vzácné živočichy i rostliny

Nová webová aplikace může zachránit vzácné živočichy i rostliny

Nástroj akutní pomoci vybraným zvláště chráněným živočichům i rostlinám spouští dnes Koalice pro Naturu 2000 (1), jíž je Arnika členskou organizací. Pokud kdokoli zaznamená ohrožení místa, kde se vyskytuje některý z vybraných druhů (2), může prostřednictvím formuláře internetového alarmu jednoduše informovat příslušné úřady. Ohrožením může být třeba znečištění vody, stavební činnost, ale i výsadba nepůvodních dřevin, rozorání půdy či hnojení. Popis činností, seznam druhů i kontakty jsou na webu www.koalicepronaturu.cz

"I laikovi tato internetová aplikace pomůže u sedmi pilotních chráněných druhů flóry a fauny zjistit, jestli se v chráněných lokalitách neděje něco špatného. Druhy byly vybrány tak, aby bylo jejich ohrožení dobře rozpoznatelné. Jedná se o rostliny a živočichy, jejichž ohrožení zároveň znamená riziko pro další druhy. Vybrali jsme třeba raka kamenáče, modráska nebo hořeček český. Vyskytují se na místech cenných z více ohledů a jejich ochrana povede ochraně až desítek dalších druhů živočichů a rostlin i celé lokality," vysvětluje smysl internetového alarmu odborník na Naturu 2000 Vlastimil Karlík z Arniky.

Smyslem alarmu je nejen zvýšit ochranu evropsky významných lokalit, ale také přiblížit lidem ochranu druhů chráněných Naturou 2000. Pro každý druh je charakteristických několik ukazatelů, které mohou znamenat ohrožení. Alarm tak poslouží například k ochraně stanovišť modráska bahenního a modráska očkovaného. Lokalit s výskytem těchto ohrožených motýlů není v České republice do soustavy Natura 2000 navrženo dostatečné množství. Evropská komise proto doporučuje doplnit pro ochranu modrásků lokality Slavíkovy ostrovy a Labišťata. Obě lokality ČR přitom nezařadila na seznam kvůli možnému konfliktu s plavebním stupněm Přelouč (3).

"Takový systém tu dosud chyběl. Často se na nás lidé obracejí s tím, že s nějakým územím v jejich okolí, které dobře znají, se něco děje. Důležité je proto rozlišit, co je ještě v pořádku a co naopak může který konkrétní druh ohrozit. Alarm tak přispěje i k větší informovanosti o ohrožených druzích," říká Lenka Vokasová z institutu aplikované ekologie Daphne.

Prozatím je v systému zařazeno sedm silně až kriticky ohrožených druhů: čolek velký, hnědásek osikový, hořeček český, kuňka ohnivá, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, rak kamenáč (4). Do budoucna se plánuje rozšíření i o další druhy a lokality. V systému naleznou lidé nejen tabulkový seznam s výskytem chráněných druhů, ale také mapy, v nichž snadno naleznou lokality ve svém okolí.

Jedna z lokalit, kde místní lidé upozornili na ohrožení zvláště chráněného brouka, je Lazecká remíza nedaleko Karviné. V tomto případě už leží na stolech úředníků návrh na lepší ochranu vzácného území (5).


Poznámky:

(1) Další informace o Koalici pro Naturu 2000 jsou na www.koalicepronaturu.cz

(2) Co je soustava Natura 2000 najdete na http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=

(3) Více o problematice je k dispozici v tiskové zprávě "Chraňte přírodu a neriskujte pokuty, vyzývají lidé ministra Chalupu" ze dne 21. května 2012: arnika.org

(4) Koho alarm chrání:
o čolek velký: www.biomonitoring.cz
o hnědásek osikový: www.biomonitoring.cz
o hořeček český: www.biomonitoring.cz
o kuňka ohnivá: www.biomonitoring.cz
o modrásek bahenní: www.biomonitoring.cz
o modrásek očkovaný: www.biomonitoring.cz
o rak kamenáč: www.biomonitoring.cz

(5) Podrobnosti o ochraně Lazecké remízy jsou na arnika.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů