Sobota, 23. září 2023

Jak se provádí identifikace azbestu?

Azbestové materiály jsou skupinou přírodních vláknitých minerálů. Pro jejich fyzikálně-chemické vlastnosti jsou průmyslově zpracovávány a používány jako tepelné izolace, ohnivzdorné textílie, azbestocementové výrobky, materiály pro elektrickou izolaci apod...

Jak se provádí identifikace azbestu?

Vlákna azbestu vykazují velkou pevnost v tahu, flexibilitu, odolnost vůči chemickým činidlům (kyseliny, zásady) a proti fyzikálním změnám (teplota, tlak, tah apod.). Průmyslově se využívá 6 typů azbestu: chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit.

Nejširší využití našel azbest ve stavebních materiálech, ve kterých dnes představuje největší problém. Při namáhání azbestových materiálů se mohou uvolňovat ostrá vlákénka, která mohou ohrozit lidské zdraví. Proto je důležité zejména při demoličních pracích vědět, zda daný materiál obsahuje azbest a pak s ním následně nakládat náležitým způsobem.

Identifikace azbestových vláken v pevných materiálech:

V laboratořích se k identifikaci azbestových vláken ve vzorcích používá optická mikroskopie. Pod stereoskopickým mikroskopem jsou vyhledány jednotlivé typy přítomných vláken. Nalezená vlákna jsou postupně odseparována z původní matrice vzorku pomocí skalpelu, separační jehly a pinzety. Vlákna jsou poté vložena na podložní mikroskopické sklíčko a zalita imerzní kapalinou. Takto připravený preparát je následně analyzován pomocí polarizačního mikroskopu. Stanovením optických vlastností (morfologie, barva, pleochroismus, anizotropie, zhášení a charakter zóny) jsou pak vláknité komponenty ze vzorku klasifikovány jako azbestová vlákna, nebo neazbestová vlákna.

Azbest v ovzduší:

Stanovení azbestových vláken v ovzduší se rovněž provádí mikroskopickou analýzou (využívána optická nebo elektronová mikroskopie).

Pomocí optické mikroskopie je možné spočítat veškerá vlákna přítomná na filtru, bez ohledu na typu vlákna. K vzorkování pracovního ovzduší se používají membránové filtry, přes které je nucenou cirkulací (pomocí pumpy) vháněn okolní vzduch a na jejich povrchu tudíž dochází k zachycení prachových a jiných pevných částic přítomných ve vzduchu. Všechna vlákna na filtru o délce větší než 5 um a poměru délky k průměru větším či rovném 3:1 jsou bez ohledu na typu vlákna počítána. Poté se pomocí znalosti objemu nasátého vzduchu vypočítá koncentrace vláken vztažená na jednotku plochy (mm2).

Pro jednotlivou identifikaci azbestových vláken se používá elektronová skenovací mikroskopie (SEM), jelikož azbestová vlákna v ovzduší bývají často velice malá (< 0,5 um), pracuje se při 1000 až 2000krát násobném zvětšení. Tento mikroskop je vybaven modulem s rentgenovou fluorescenční analýzou s energeticky disperzním detektorem, který umožňuje určit chemické složení vláken a tím i jednotlivý azbestový typ.

eco-fPro odstranění a bezpečné zneškodnění azbestu ve vašem objektu můžete volat odborný podnik pro nakládání s odpady ECO-F. Více informací a kontakty na: www.ecof.cz

Sídlo společnosti

Praha - Na Švihance 1476 / 1, Praha 2

tel. / fax 222 580 238, email - sulistova@ecof.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů