Neděle, 14. července 2024

Česká geologická služba a týden vědy a techniky

Česká geologická služba a týden vědy a techniky
Česká geologická služba se i v letošním roce stala partnerem již 12. Ročníku Týdne vědy a techniky pořádané Akademií věd ČR. Téma bylo zvoleno "Energie vědy" v souvislosti s Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny vyhlášeným Organizací spojených národů. Česká geologická služba si Vás dovoluje pozvat na akce pořádané v rámci této osvětové iniciativy.
Dny otevřených dveří v České geologické službě
Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku České geologické služby, v rámci které se seznámíte s činností jednotlivých pracovišť. Rádi bychom Vás požádali o potvrzení účasti na níže zveřejněné mailové adresy u jednotlivých poboček:
Místo konání: Klárov 3, Praha 1
Datum a doba otevření: 1. 11. 2012, 13.00
Kontakt: Klára Froňková, klara.fronkova@geology cz, tel.: 257089443
Exkurze:V rámci exkurze po pracovištích ČGS si zájemci budou moci prohlédnout geologickou knihovnu a mapový archiv a nahlédnout do zajímavých dokumentů ze zdejších obsáhlých fondů. Hosté navštíví oddělení sbírek a hmotné dokumentace a prohlédnou si zajímavé exponáty z depozitářů. Ve Vydavatelství ČGS a v oddělení GIS a databází se návštěvníci seznámí s procesem vzniku knih a map a přichystána je také 10% sleva na mapy a publikace v Geologickém knihkupectví v Praze na Klárově.

Místo konání: Geologická 6, Praha 5
Datum a doba otevření: 1. 11. 2012, 9.00
Kontakt: zdenek.taborsky @geology.cz, tel.: 251 085 227
Exkurze:Prohlídka jednotlivých pracovišť spojená s prezentací nejmodernějších laboratorních přístrojů a metod.

Místo konání: Leitnerova 22, Brno
Datum a doba otevření: 7. 11. 2012, 13.00
Kontakt: Juraj Franců, juraj.francu@geology cz, tel.: 543429248Exkurze:Prohlídka jednotlivých pracovišť spojená s prezentací postupů plynové a kapalinové chromatografie zaměřené na analýzy biomarkerů a plynů.

Místo konání: Kostelní 26, 170 06 Praha 7 Datum a doba otevření: 2. 11. 2012, 9.00
Kontakt: Vít Štrupl, vit.strupl @geology cz, tel.: 234 742 144
Exkurze:V rámci exkurze po pracovištích České geologické služby si zájemci budou moci prohlédnout pracoviště útvaru 600 - Geofond. Budou seznámeni s činností odborů 610 (geologické dokumentace), 620 (nerostných surovin) a 630 (geologické prozkoumanosti a vlivů důlní činnosti). Dále bude zájemcům představena činnost externích skladů hmotné dokumentace.

Výstavy
1. 11-31. 12. 2012
Geologické knihkupectví, Klárov 3, Praha 1
Geomorfologie Sečurské pouště v Peru - fotografická výstava J. Šebesty
Sečurská poušť se rozkládá v pobřežním pásu v severních peruánských regionech Piura a Lambayeque. Leží sice blízko rovníku, v tzv tropické humidní zóně, ale studený Humboldtův proud, který lemuje západní pobřeží Jižní Ameriky, nedovolí rozvinutí tropického humidního klimatu. Poušť se vyznačuje rozsáhlými písečnými přesypy s dunovými poli, ale i erozí intenzivně rozčleněnými roklinami, které vznikají během nepravidelných období (desítky roků), kdy zde působí až několik měsíců fenomén El Niňo s intenzivními tropickými dešti. Pouští protékají dvě alochtonní řeky Piura a Chira, které pramení a získávají svou vodnost v Andách, a v poušti vytváří unikátní deltový systém s bezodtokovými depresemi a salinami. Povodně na těchto řekách jsou občas velkou hrozbou pro sídla a hlavně pro zemědělství.Vernisáž výstavy se uskuteční 1. 11. od 15.00.
1.11 - 30.11.2012
Geologické knihkupectví, Klárov 3, Praha 1
Prodejní výstava minerálů a fosílií
Přijďte užasnout nad krásou barev, rozmanitostí tvarů minerálů a obdivovat zachovalost dávných fosilií. Čekají na vás exponáty z nejrůznějších koutů světa, ale dominují nálezy z území České republiky. Výstava minerálů a fosilií v Geologickém knihkupectví v Praze na Klárově je prodejní, takže si exponátem, který vás osloví, můžete rozšířit svoji sbírku, ozdobit prostor nebo jej využít jako originální dárek.

Autor: Patrik Fiferna

ZDROJ: ČGS

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů