Neděle, 14. července 2024

Slavnostní předvedení nové malé vodní elektrárny Velký Osek

Slavnostní předvedení nové malé vodní elektrárny Velký Osek

Dne 6. listopadu 2012 se uskutečnilo za účasti více než 100 hostů z domova a ze zahraničí slavnostní předvedení nové malé vodní elektrárny Velký Osek. Mezi účastníky tohoto slavnostního předvedení nechyběla celá řada osobností z místní a státní samosprávy, odborníci a partneři z oblasti energetiky a vodního hospodářství a celá řada dalších významných hostů. Tato slavnostní akce proběhla přímo v areálu MVE Velký Osek a její součástí byla individuální prohlídka této malé vodní elektrárny a prezentace generálního dodavatele, investora a především průběhu výstavby a specifikací tohoto díla.

Stavbyvedoucí této stavby Ing. Jaroslav Tlapa poutavě seznámil hosty s projektovou přípravou, samotnou výstavbou a technickými specifikacemi tohoto technicky zajímavého a náročného díla. Ing. Tlapa zdůraznil především potřebu velmi důkladné přípravy projektové dokumentace vzhledem k předpokládaným podmínkám výstavby a vyzdvihl technickou zvláštnost, že se jedná o jedinou elektrárnu této velikosti v České republice, která je postavena na spádu nižším než 2 m. Výrazným aspektem samotné výstavby byla minimalizace dopadů výstavby. "Během výstavby této malé vodní elektrárny jsme se snažili co nejvíce minimalizovat dopady výstavby na životní prostředí a život občanů v obcích, které byly dotčeny touto výstavbou" uvedl Ing. Tlapa.

Společnost HYDROPOL Project & Management a.s., která by organizátorem této akce, byla zodpovědná za přípravu projektové dokumentace, engineering a generální dodávku stavby "na klíč". Samotná výstavba proběhla v letech 2011 - 2012. Projekt byl vybudován s podporou EU/MPO/OPPI, programu EKO-ENERGIE.
Elektrárna je umístěna v bezprostřední blízkosti stávajícího jezu a zdymadla Velký Osek na levém břehu řeky Labe v katastrálním území obce Pňov - Předhradí a využívá hydroenergetického potenciálu ve zdrži tohoto díla. Celkový instalovaný výkon 3 Kaplanových turbín je 900 kW. Významným ekologickým aspektem tohoto projektu je fakt, že elektřina z této malé vodní elektrárny bude zásobovat přibližně 1 000 domácností a ročně se ušetří 4 870 tun emisí CO2. V rámci výstavby tohoto vodního díla byl také vybudován nový rybí přechod, který umožní migraci vodních živočichů okolo strojovny této malé vodní elektrárny.

Specifikace MVE Velký Osek:
Generální dodavatel: HYDROPOL Project&Management a.s.
Stavební část:
Turbogenerátor:
Elektro: Zakládání staveb
Global Hydro Energy
Ingea s.r.o.
Harmonogram výstavby: 2011 - 2012
Spád: 1.9 m
Průtok: 51 m3/s
Turbíny: 3 x Kaplanova turbína
Instalovaný výkon: 900 kW
Předpokládaná průměrná roční výroba: 4 000 MWh
Umístění: MVE Velký Osek je umístěna v bezprostřední blízkosti stávajícího zdymadla Velký Osek na řece Labi
Katastrální území: Pňov-Předhradí
Nadmořská výška: 188.59 m nad mořem
Říční kilometráž: 911.772 km
Technická zvláštnost: Jediná elektrárna této velikosti v České republice, která je postavena na spádu nižším než 2 m.

Fotografie z této akce je na:

Fotografie: uloz.to

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů