Pondělí, 22. července 2024

Spalovna nebezpečného odpadu v Novém Městě na Moravě

Spalovna nebezpečného odpadu v Novém Městě na Moravě

Nabízíme Vám možnost ekologické likvidace odpadů v moderní spalovně nebezpečných odpadů a. s. Sporten v souladu se zákonem o odpadech. Spalovna DAM-7 je určena pro spalování průmyslových, nemocničních a jiných nebezpečných i obyčejných odpadů vyjma odpadů s obsahem vysoce stabilních organických látek s obsahem chloru (např. PCB). Jedná se o spalovnu s kontinuelním provozem, tj. kontinuelním zakládáním a odpopelňováním. Tuhý odpad je do pece dávkován pomocí hydraulicky ovládaného automatického podavače. Spalovací vzduch v pyrolýzní komoře je rozveden řadou trysek, tím dochází k jeho rovnoměrnému rozdělení. Množství přiváděného vzduchu je kontrolováno a regulováno. Teplota ve spalovací komoře se udržuje v rozmezí 800 - 1000°C. Odpopelňování probíhá nepřetržitě, popel vynášený dopravníkem do kontejneru je zchlazený, vlhký a nepráší.

Pyrolýzní plyn ze spalovací pece odchází do dopalovací komory se dvěma pomocnými hořáky. Teplota v dopalovací komoře se pohybuje v rozsahu 850 - 1200°C. Na výstupu spalin z dopalovací komory je umístěna kyslíková sonda, která umožňuje kontrolu obsahu kyslíku ve spalinách a automatické ovládání přívodu sekundárního vzduchu. Dále spaliny vstupují do parního kotle. Po výstupu z kotle se do proudu spalin dávkuje hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) v práškové formě. Tím dochází k chemické reakci s kyselými složkami spalin. Dokonalé promísení NaHCO3 se spalinami zaručuje aparát kontraktor. Z kontraktoru vstupují spaliny do 4D filtru s keramickými filtračními elementy. Tato technologie integruje 4 procesy čištění spalin v jednom. První fáze je filtrace TZL. Druhou fází je neutralizace kyselých složek ve spalinách jako jsou SO2, HCl a HF. Třetí a zároveň nejpodstatnější fází je katalytická destrukce dioxinů a furanů (PCDD/F). Čtvrtá fáze využívá selektivní katalytickou redukci NOx. Spaliny vycházející z 4D filtrů prochází chladičem spalin a vstupují do protiproudé absorpční kolony, která je řešena jako dvoustupňový systém čištění spalin. V prvním pracím okruhu dochází díky řízenému pH 2-5 k intenzivnímu odstraňování těžkých kovů. Jako promývací roztok je použita čistá voda. Ve druhém pracím okruhu pH 7-10 je dávkován 25% NaOH. Díky nízké teplotě spalin tu dochází také k velmi dobrému odstraňování rtuti, která kondenzuje do fáze kapalné. Dále spaliny odcházejí přes odlučovač kapek do komína.

Více na:http://www.isporten.cz/spalovna-nebezpecneho-odpadu/

ZDROJ:http://www.isporten.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů