Neděle, 21. července 2024

SEMILY POKROČILY NA CESTĚ K VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

SEMILY POKROČILY NA CESTĚ K VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE

Rada města Semily přijala koncept budoucí dohody o výstavbě geotermální elektrárny

Praha, 12. prosince 2012 - Rada města Semily na svém jednání dne 7.12.2012 schválila základní teze dohody mezi městem a společností ENTERGEO v souvislosti s plánovanou výstavbou geotermální elektrárny. Rada je připravena doporučit zastupitelstvu města Semily její schválení.

K čerpání geotermální energie mají Semily podle dosavadních průzkumů velmi vhodné podmínky. Geotermální energii plánují využívat nejen pro provoz geotermální elektrárny, ale i k vytápění obytných domů a veřejných prostor určených ke sportovnímu a kulturnímu vyžití obyvatel i návštěvníků města. Využití geotermální energie je příležitostí také pro rozvoj pracovních příležitostí a rozšíření možností podnikání.

"Na možnosti využití geotermální energie pro rozvoj města i podporu zaměstnanosti pracujeme už od roku 2007. Město postupně přijalo energetickou koncepci, prostřednictvím územního plánu určilo lokalitu, rezervovalo připojovací kapacitu, nechalo zpracovat geofyzikální průzkum. Poslední dva roky jsme jednali s možnými investory. S ENTERGEO, SE jsme se po dlouhém a náročném jednání dohodli na návrhu, který je oboustranně výhodný, uvedl Mgr. Jan Farský, starosta města Semily.

Definitivnímu schválení bude předcházet rozsáhlá debata s obyvateli města, harmonogram setkání bude k dispozici začátkem ledna.

"Páteční rozhodnutí Rady města Semily považuji za důkaz realistického a prozíravého přístupu členů Rady. Vzhledem ke stoupajícím nákladům na energie i k obavám o stabilitu rozvodné soustavy v nadcházejících letech je velmi logické, že vážně uvažují o využití geotermální energie. Ta je v dané lokalitě jedním z nejstabilnějších a ekologicky nejšetrnějších zdrojů," uvedl Ing. Zbyněk Šonka, ředitel společnosti ENTERGEO, SE. "O distribuovaných zdrojích energie se mluví jako o jednom z řešení, jak se vyhnout vysokým nákladům a rizikům spojeným s dálkovým přenosem elektrické energie. Geotermální elektrárna v Semilech by se tak mohla stát průkopníkem v konceptu kombinované energetické soustavy budoucnosti," dodal Ing . Zbyněk Šonka.

Geotermální energie se získává čerpáním tepla z hlubinných vrtů, jedná se o nejstarší energií na Zemi a její přirozenou a nedílnou součást. Vznikla dílem při utváření naší planety, dílem je důsledkem přirozených reakcí v nitru Země. Řadí se mezi alternativní, částečně obnovitelné zdroje. Odhaduje se, že teplo z jednoho vrtu je možné pro provoz elektrárny využívat asi po dobu 20 - 30 let, poté je lze nadále využívat pro vytápění, pro něž není třeba tak vysokých teplot jako k provozu geotermální elektrárny. Po nějaké době lze opět počítat s obnovením výroby elektřiny, poté, co se příslušná část podzemí opět ohřeje. V současnosti se geotermální energie využívá např. ve Velké Británii, USA, Švýcarsku,Francii, Dánsk u a dalších cca 20 zemích světa. Více informací na http://www.entergeo.com/co-je-geotermalni-energie.html

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů