Úterý, 26. září 2023

ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE PRO NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

Správa Národního parku Šumava provozuje v rámci svého zoologického programu Ekologické centrum v Klášterci u Vimperka...

ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE PRO NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

Toto zařízení slouží prioritně jako záchranná stanice pro handicapovaná zvířata. Měla by tedy poskytnout potřebnou péči zraněným nebo nemocným zvířatům nalezeným na území Národního parku Šumava. Podle zkušeností z provozu podobných zařízení lze očekávat, že většinu přijatých zvířat budou tvořit ptáci, poranění o různé překážky energovodů apod., ale mohou se zde objevit i savci včetně zvláště chráněných živočichů, jako je například rys. Součástí objektu je i multifunkční sál a klubovna pro environmentální vzdělávání.

Protože se stavba nachází na území CHKO Šumava a provozovatelem je Správa Národního parku, je logické, že od prvních úvah na vybudování stanice hrál podstatnou roli požadavek na co nejohleduplnější a nejekonomičtější provoz objektu. Celá budova je koncipována jako nízkoenergetická a dobře zateplená. Disponuje i vlastní kořenovou čistírnou odpadních vod. Pro zajištění maximálně ekologického provozu s co nejnižší spotřebou energie a minimalizovanou zátěží pro životní prostředí byl vytvořen unikátní energetický systém.

Vzhledem k velkému podílu obnovitelných zdrojů energie bylo prvořadým úkolem navrhnout otopnou soustavu pracující s co nejnižším teplotním spádem. V objektech je proto využita kombinace klasického teplovodního podlahového vytápění se stěnovým topením SUNPOWER-Klimastěna. Především v podkrovních prostorech je stěnové topení připraveno k případnému pasivnímu chlazení. Specifický provoz má i promítací a přednáškový sál, který bude využíván nárazově. Z tohoto důvodu byly Klimastěny v této místnosti provedeny jako součást vnitřního zateplení. Tak je možno výrazně zkrátit setrvačnost topení, jak při jeho startu, kdy je potřeba co nejrychleji přejít z útlumového režimu do plného provozu, tak i v případě plného naplnění sálu, kdy bude potřeba topný výkon operativně snižovat. Průměrná střední teplota topné vody v celém systému je 25 °C a maximální vstupní teplota nepřekračuje ani za těch nejnepříznivějších podmínek 30 °C.

Jako zdroj energie je v první řadě využito solární zařízení s čistou plochou 30,6 m2. Solární systém slouží prioritně k ohřevu teplé vody v kombinované akumulační nádrži s nerezovým výměníkem a energie pro vytápění, která je ukládána ve stavebnicové akumulační nádrži SUNPOWER-SunSave s objemem 6200 l. Pro dosažení optimální stratifikace byl pro stavbu nádrže maximálně využit dostupný prostor a nádrž dosahuje výšky 3,6 m. Ke správnému rozvrstvení teplot přispívá i stratifikační sloup a celkový návrh hydraulické soustavy.

Vzhledem k důrazu na maximální účinnost a ekologický provoz je solární zařízení navrženo v systému drain-back. V systému není použita žádná nemrznoucí kapalina, kterou by bylo potřeba v určitých intervalech vyměňovat. Zařízení pracuje pouze s vodou a díky přímému spojení s akumulační nádobou bez výměníku dochází ke znatelnému zvětšení účinnosti zařízení. Celá soustava je beztlaká a nevyžaduje použití zvláštních bezpečnostních zařízení. V případě letních přebytků energie nehrozí přehřívání nebo případný únik nemrznoucí kapaliny. Pro řízení soustavy jsou vyhodnocovány hodnoty, jako je intenzita slunečního svitu, teplota absorbérů, teplota kapaliny v kolektorech a v akumulační nádrži.

Jako další zdroj energie je využito hybridní tepelné čerpadlo s parním vstřikem. Pokud není již možno energii z akumulační nádrže SunSave využít přímo pro vytápění, je zbytková energie použita jako primární zdroj energie pro tepelné čerpadlo pracující v režimu voda/voda. V tomto režimu se COP pohybuje od 4,22 při W10/50 až do 5,82 při W10/35. Díky podchlazení akumulační nádrže dochází navíc k dalšímu navýšení účinnosti soláru. Při dosažení limitní teploty přechází čerpadlo do režimu vzduch/voda, kdy je díky použité technologii možno dosahovat vysokých topných faktorů i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. COP se pohybuje od 2,3 při A-12/60 do 4,29 při A2/35.

Vzhledem k energetické situaci a neustálému nárůstu cen energií je v poslední době znatelný nárůst zájmu investorů o řešení, která by zajistila co nejúspornější provoz a snížila závislost provozu objektů na fosilních zdrojích energie. Nejlepších výsledků je možno samozřejmě dosáhnout, pokud je vytvořen komplexní systémový návrh, nejlépe již ve stádiu projektové přípravy výstavby domu, tak jak to bylo možné na popsaném zařízení díky vstřícnému přístupu Správy Národního parku Šumava.

Zdroj:STAVITEL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů