Nové poznatky z Evropského roku vody (2012)

5. března 2013
Nové poznatky z Evropského roku vody (2012)

Evropa potřebuje usilovněji pracovat na ochraně vody před rostoucími tlaky. Toto bylo jedno ze sdělení, které se objevilo během roku 2012, "Evropského roku vody". Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) také představila důležitá zjištění z mnoha jiných oblastí zahrnujících ovzduší, klima, biodiverzitu a chemikálie.

Co jsme se naučili o vodě v roce 2012?

Na základě série zpráv publikovaných EEA během roku 2012 a hodnotících evropské vody bylo konstatováno, že Evropa potřebuje zdvojnásobit své úsilí ve snaze udržet dostatečné množství a jakost sladkých vod, aby zachovala ekosystémy, které udržují naši společnost a hospodářství. Zprávy zhodnotily kritické stránky týkající se oblasti vody, aby tím podpořily tvorbu koncepcí zaměřených na efektivnost využívání zdrojů, vodní hospodářství, ekologický a chemický stav, hydromorfologii, zranitelnost a biodiverzitu.

Konkrétní zjištění týkající se tématu vody, která byla uveřejněna během roku 2012, lze nalézt v přehledu na stánkách EEA.

Originální znění aktuality v angličtině naleznete zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů