Hospodařit ekologicky na střeše Evropy má smysl také kvůli vodě

26. března 2013
Hospodařit ekologicky na střeše Evropy má smysl také kvůli vodě

Redukcí chemických přípravků systém ekologického zemědělství přispívá k ochraně vod. Syntetická hnojiva, pesticidy z rostlinné nebo hormony a antibiotika z živočišné výroby tam, kde se ekologicky hospodaří, vody neznečišťují. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců si uvědomuje důležitost ochrany vod v české republice, která leží na evropském rozvodí.

"Naši sedláci nevnímají vodu jen jako vstup do zemědělské výroby. Voda, neznečištěná voda, je pro ně velmi důležitá. V sušších oblastech s ní hospodaří stejně šetrně, jako efektivně ji využívají tam, kde je jí nadbytek," říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ekologičtí zemědělci mají nemalý podíl na posilování retenční schopnosti krajiny. Dodržování osevních postupů, šetrné zacházení s půdou, péče o travní porosty, nebo krajinné prvky, včetně budování drobných vodních děl, pomáhá ochraně životadárného zdroje.

Ačkoliv zemědělská činnost obecně ovlivňuje znečistění vod, ekologičtí zemědělci si dávají záležet, aby jejich farmy k tomu nepřispívaly. "Uzavřený koloběh organické hmoty na statku patří k jednomu ze základních principů ekologického zemědělství. Do půdy dává tolik statkového hnojiva, kolik farma vyprodukuje. Nepoužívají se syntetická hnojiva, natož v nadměrném množství, takže se z ekologicky obhospodařovaných ploch nedostává do vodních toků nadbytečné umělé hnojivo, které způsobuje například nepřiměřené rozmnožování sinic. A že se jedná o nemalý problém, pociťujeme v létě všichni," vysvětlila Klára Kantorková z PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Postupné zvyšování ploch začleněných do ekologického režimu v České republice má z hlediska ochrany vod dopad na velkou část Evropy. Vždyť našim územím prochází tři evropská rozvodí. Už ve škole se děti učí, že voda od nás míří do Severního, Baltského a Černého moře. Ovšem jaká voda to bude, až tyto děti dospějí, zda znečištěná chemizovaným konvenčním zemědělstvím, nebo naopak, záleží na nastavení podmínek.

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů