Egyptské zemědělství

5. května 2013
Egyptské zemědělství


V zemědělství, je zaměstnáno až 32% všech práceschopných obyvatel. Z toho pramení význam, jaký stále hraje v ekonomice země. Egyptská ekonomika byla v historii postavena na zemědělství. I dnes je stále jednou z nosných položek tvorby HDP.

rok 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
podíl zemědělství na tvorbě HDP (%) 13,1 15,5 16,5 13,2 13,3

Zdroj: National Bank of Egypt

Hlavním zdrojem pro zavlažování je řeka Nil, jejíž povodí se svým výjimečným mikroklimatem umožňuje provádět sklizeň plodin během celého roku. Zemědělství je základnou potravinářsko-zpracovatelského průmyslu, surovinovým dodavatelem textilního průmyslu a devizovým zdrojem plynoucím z exportu (především bavlny). Hlavními položkami zimní sklizně jsou pšenice, fazole, ječmen a cibule. V létě to je naopak bavlna, rýže, proso a cukrová třtina. Produktivita a výnosy u hlavních plodin se během posledních let znatelně zvýšily. Je zajímavé, že zemědělský dovoz roste rychleji než zemědělský vývoz, který tvoří 20% celkového egyptského exportu.

Základní informace o zemědělství v roce 2012

  • zemědělství zaměstnává 28,2% pracujících v Egyptě;
  • 3,5% celkové rozlohy země je zemědělsky využíváno;
  • každým rokem je z pouště kultivováno 3,4 mil. feddanů (1 mil feddanů - 420.000 ha) - takto byl cíl stanoven do roku 2017;
  • 20.000-30.000 feddanů za rok je ztraceno díky stavebnictví;
  • nedostatek obilovin - Egypt je schopen pokrýt vlastní spotřebu jen z 50% (a u olejnin je to pouze z 10%);
  • Egypt je největším dovozcem pšenice na světě - 16 mil. tun ročně (2. Brazílie, 3. Japonsko).

Egypt musel v polovině roku 2010 hledat alternativy pro výpadky dodávek obilnin z Ruska z důvodu jeho embarga na vývoz v reakci na rozsáhlé požáry. Po avizovaném plánu vymáhat smluvní pokuty od ruských firem, které nebudou schopny dostát svých závazků následoval podpis dohody se Súdánem o využití (pronájem) 1 mil. feddanů (5.700 km2) súdánské půdy v oblasti Gezira (mezi Modrým a Bílým Nilem severně od Chartúmu). Tato oblast by měla být využita k pěstování pšenice, kukuřice a cukrové řepy.

Egypt byl v roce 2012 soběstačný v produkci prosa, rýže, ječmene, fazolí, bavlněného semena, zeleniny, ovoce a zvěřiny. Je soběstačný i v produkci vajec, brambor, kuřat a margarínu. Naproti tomu v trvalém deficitu je obilí, především pšenice.

Egypt je největším producentem a exportérem rýže na africkém kontinentě - ročně 4,6 mil. tun (domácí spotřeba - 3,2 mil. tun). Díky několikanásobnému zdražení ceny na domácím trhu vlivem potravinové krize byl vývoz dlouhodobě zakázán zcela. Dne 1. října 2012 byl tento zákaz zrušen.

Egypt má dobré podmínky pro rozvoj rybolovu. Domácí a zahraniční investoři jsou pobízeni k účasti na provozu rybích farem v oblastech Lake Nasser, Lake Burollus, Lake Karron a dalších

ZDROJ: businessinfo.cz, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů