Co vše je možné v oblasti hydrogeologických dat s pomocí počítčové techniky

23. srpna 2013
Co vše je možné v oblasti hydrogeologických dat s pomocí počítčové techniky
CHKO Železné hory - hydroekologická mapa

Terénní sběr dat za účelem dalších analýz

 • mobilní mapování
 • odběry vzorků (kapalných i pevných materiálů) akreditovanou laboratoří
 • tvorba digitálního modelu terénu metodami pozemního laserového skenování

Zpracování dat

 • digitalizace stávajících dat (staré mapy, technické výkresy, letecké měřické snímky)
 • zpracování a vyhodnocení CAD/GIS dat
 • úprava vektorových a rastrových dat a jejich transformace do požadovaných formátů
 • návrhy a správa geodatabází
 • kartografické zpracování dat a jejich prezentace

Zpracování dat digitálního modelu terénu

 • tvorba digitálního výškového modelu, modelu povrchu, modelu reliéfu
 • sklony svahů, jejich orientace, expozice, tvorba stínovaného reliéfu
 • mapy viditelnosti
 • výpočty objemů a ploch
 • řezy terénem

Zpracování leteckých a družicových snímků

 • geometrické transformace
 • ortorektifikace
 • vyhodnocení dat (interpretace, klasifikace, kartografická vizualizace)

Prostorové analýzy a intepretace dat

 • síťové analýzy (nejkratší cesty, spádové oblasti, dojezdové vzdálenosti, dostupnost)
 • hydrologické analýzy (modelace povrchového odtoku, mapy povodňového rizika, záplavová území)
 • překryvné operace
 • interpolace hodnot
 • generalizace mapového podkladu
 • geomarketing (geografická optimalizace investic do marketingu a prodeje)

Speciální aplikace

 • mapy zranitelnosti (identifikace míry ohrožení podzemních vod z povrchu)
 • zpracování metodiky morfohydrogeometrické analýzy (Identifikace nehomogenit horninového masívu s přednostním pohybem podzemní vody)

3D modelování a prostorová vizualizace

 • tvorba 3D modelů zástavby
 • perspektivní pohledy na terén se zákresem požadovaných datových vrstev
 • tvorba videosekvenci

Konzultace

 • správa, aktualizace a návrhy GIS projektů a aplikací
 • konzultace v oblastech modelování a GIS analýz

ZDROJ: GEOtest a.s.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů