zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mexiko - těžební průmysl, zemědělství, energetika

21.09.2013
Energie
Zemědělství
Geologie
Mexiko - těžební průmysl, zemědělství, energetika

Mexiko patří mezi nejvýznamnější státy v těžbě ropy v Latinské Americe. Mexická firma PEMEX je třetí největší společností v těžbě ropy na světě. Vyváží se cca 60 % vyrobené ropy, ale převážně nezpracované, protože chybí výrobní kapacity. Největším odběratelem jsou Spojené státy americké. Pozice Mexika jako dodavatele se však mění: podle statistických údajů amerického ministerstva obchodu bylo Mexiko vytlačeno jako dodavatel ropy z třetího místa, které mu po léta náleželo, až na páté místo.

Těžební průmysl je soustředěn v následujících státech:

  • těžba zlata - státy Durango, Sonora a Chihuahua
  • těžba stříbra - státy Zacatecas, Durango a Chihuahua
  • extrakce a získávání olova - státy Zacatecas, Chihuahua a San Luis Potosí
  • měď - stát Sonora
  • zinek - státy Zacatecas, Chihuahua a San Luis Potosí
  • železná ruda - státy Colima, Coahuila a Michoacán
  • síra - státy Tabacso, Chiapas a Guanajuato
  • fluority - státy San Luis Potosí a Coahuila
  • výroba koksu - stát Coahuila

Mexické zemědělství (zvláště jeho potravinářský komplex, který však z hlediska tvorby HDP je vykazován v oblasti průmyslové produkce) tvoří významný článek národního hospodářství, a i když v nejbližších letech nemá šanci být soběstačné, resp. plně pokrýt potřeby domácí populace v klíčových plodinách, postupná liberalizace mezinárodního obchodu agrárními produkty mu nabízí slibné perspektivy. O tom svědčí i výše přímých zahraničních investic do tohoto sektoru směřujících. Jedná se však hlavně o investice nikoli do primární sféry sektoru, ale do sféry sekundární, kterou představuje zpracování potravinářských produktů.

Vývoj mexického zemědělství nelze hodnotit z roku na rok, neboť výsledky tohoto odvětví jsou, stejně jako v jiných zemích, ovlivňovány klimatickými vlivy a výkyvy, které mají bezprostřední dopad na úrodu a tím i dosažené výsledky celého sektoru. Z toho vyplývá, že při posuzování tohoto odvětví je především nezbytné hodnotit trendy, které se v něm dlouhodobě prosazují. Hovoříme-li o mexickém zemědělství a hodnotíme-li jeho výsledky, musíme hodnotit nejen primární zemědělský sektor, ale celý zemědělsko-potravinářský komplex, včetně navazujícího potravinářského průmyslu.

Podíl zemědělské výroby, lesnictví a rybolovu na tvorbě HDP činil v roce 2012 cca 4,4 %. Z celkové rozlohy Mexika je obděláváno cca 22 % půdy (přes19 mil. ha, z toho je6 mil. ha zavlažováno), 25 % tvoří lesy a 45 % pastviny. Zbývající část půdy je neúrodná a zůstává ladem - jedná se především o pouštní a polopouštní oblasti země. Specifickým rysem mexického zemědělství je skutečnost, že klimatické podmínky umožňují na většině teritoria dvojí sklizeň ročně. Jinou zvláštností je tzv. agricultura por contrato,kdy určitá velká společnost, např. Nestlé, zaplatí produkci určité plodiny a poskytne na její pěstování prostředky předem.

V roce 2011 Mexiko postihlo největší sucho za posledních sedmdesát let. Suchem bylo postiženo 40 % území a 2,7 mil. hektarů zemědělské půdy. Na mezinárodních trzích došlo k růstu cen kukuřice o 50 %. Kukuřice patří mezi základní potraviny.

Mexická energetická společnost CFE vlastní monopolně elektrickou síť, která rozsahem odpovídá šestému místu na světě. V celkovém objemu výroby elektřiny v Mexiku tvoří alternativní zdroje 23 %. Vláda se snaží o navýšení podílu obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Nová vláda v rámci balíčku " Pacto por Mexico" plánuje vstup soukromého sektoru do státní petrolejářské společnosti Pemex. Nicméně prezident jasně deklaruje, že se nebude jednat o privatizaci Pemexu. Pemex je největším zdrojem daňových příjmů mexického státu.

Reforma v energetice je v současné době připravovaná.

ZDROJ: Businessinfo.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
4
11. 2021
4.11.2021 - Konference
Praha, HubHub - Palác Ara
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí