Spalovny obnovitelným zdrojem energie rozhodně nejsou, omítněte je, vyzývá celosvětová rezoluce

8. listopadu 2013
Spalovny obnovitelným zdrojem energie rozhodně nejsou, omítněte je, vyzývá celosvětová rezoluce

Osmý listopadový den si svět každoročně připomíná rizika a negativa spaloven, která podle Arniky i Globální aliance alternativ ke spalovnám (GAIA) významně převažují nad možnými přínosy. GAIA proto navrhla rezoluci o čtyřech bodech, jimiž chce přimět vlády, aby se více zabývaly dopady, které mají spalovny na životní prostředí. Sdružení Arnika se dnes k rezoluci přidává a vyzývá ministra životního prostředí Tomáše Podivínského (KDU-ČSL) a jeho podřízené, aby představené požadavky promítli do konkrétních opatření i v Česku.

U příležitosti celosvětového měsíce akcí proti ,,špinavé energii" požadujeme:
1. Zařazení téma spalování odpadů do vzdělávacích programů zaměřených proti ,,špinavé energii". Spalování odpadu znečišťuje životní prostředí vysokou měrou při minimální produkci energie.
2. Zákaz spalování odpadů by měl být součástí vládní strategie podpory obnovitelných zdrojů energie. Takzvané ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) produkuje ,,špinavou energii". ZEVO není zdrojem obnovitelné energie, protože je závislé na neustálé produkci odpadu, který není obnovitelným zdrojem.
3. Naše vlády by měly odmítnout všechny typy spaloven včetně opěvovaných zplyňovacích a pyrolýzních jednotek i plazmových spaloven. Místo toho by měly podpořit systém nulové produkce odpadu. Jak spalovny, tak skládky přispívají ke změnám klimatu a nadbytečné spotřebě výrobků. Pro skládky a spalovny není místo v udržitelné budoucnosti.
4. Systém nulového odpadu a silná místní ekonomika. To jsou řešení pro budoucnost. Systém nulového odpadu vytváří nová pracovní místa, šetří peníze a je základním kamenem v boji proti klimatickým změnám, protože šetří cenné suroviny a energii. Systémy nulového odpadu jsou funkčním řešením v mnoha oblastech světa.

Sdružení Arnika představuje v kampani ,,Nespaluj, recykluj" konkrétní opatření k naplnění těchto cílů. Patří k nim například podpora takzvaného systému PAYT, díky kterému by české domácnosti platily za svoz odpadů spravedlivé poplatky. Mohly by tak každý rok ušetřit až 240 korun na osobu. Více na http://arnika.org/jake-uspory-mohou-prinest-spravedlive-poplatky-za-odpad

Česká republika totiž doposud zdaleka nevyčerpala možnosti, které nabízí důsledná recyklace. Spalovna přitom zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu a ten využít na zahrádkách a v zemědělství. Více o kampani Nespaluj, recykluj na http://arnika.org/nespaluj-recykluj

GAIA - Globální aliance pro alternativy spalovnám
GAIA sdružuje přes 800 nevládních organizací a akčních skupin z více než 100 zemí světa, jejichž vizí je snížení toxické zátěže a odpadové hospodářství bez spaloven. GAIA propaguje systémy nulového odpadu "Zero waste", koordinuje mezinárodní aktivity, poskytuje odborné zázemí, spoluutváří mezinárodní strategické úmluvy a dokumenty. Arnika je členem globální aliance GAIA.

Vratislav Vozník
tiskový mluvčí sdružení Arnika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů