Sobota, 13. dubna 2024

Povinnosti vyplývající z Ekoauditové novely

Dotaz: Mohli byste mě prosím navést na všechny změny, které mi jako původci odpadů přináší novela 169/2013?

Povinnosti vyplývající z Ekoauditové novely

Odpověď:

Jen pro upřesnění uvádím, že Ekoauditová novela zákona o odpadech, vyšla ve Sbírce zákonů jako zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění nejen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech , ve znění pozdějších předpisů, ale i zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem této novely bylo především snížit požadavky převážně administrativního charakteru, které byly dosud kladeny na subjekty nakládající s odpadem a to především na původce, samozřejmě při zachování vysoké úrovně ochrany ŽP a souladu s legislativu EU.

Změny, týkající se původců odpadů, jsou tedy hlavně úlevou pro ně. Mezi tyto změny náleží změny:

1) ustanovení § 15 zákona o odpadech - Odpadový hospodář, a to:

a) zrušují se odst. 4 a 9 v § 15 - důsledkem je zrušení omezení počtu subjektů, pro které může odpadový hospodář svou činnost vykonávat

b) změna znění odst. 7 v § 15 - zjednodušení v případě ukončení činnosti odpadového hospodáře

2) ustanovení § 16 - Povinnosti původců se mění:

a) odst. 1 písm. i) se zrušuje - tzn. původce odpadů nemá nadále povinnost zpracovávat plán odpadového hospodářství

b) odst. 3 - shromažďování nebezpečných odpadů se doplňuje mezi činnosti, na které není vyžadován souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dosud to byla jen přeprava nebezpečných odpadů).

3) ustanovení § 40 - Evidence při přepravě nebezpečného odpadu - je celý nahrazen jiným zněním, kterým se zjednodušuje vedení této evidence prostřednictvím elektronického informačního systému. Ustanovení o zavedení elektronické evidence má však odloženou účinnost, a to k 1. 10. 2014.

Samozřejmě, protože, jak se říká "všechno souvisí se vším", budou se původců odpadů v praxi dotýkat i některé změny zákona, které nejsou přímo jemu adresovány, ale platí pro odpadové hospodářství obecně. Jsou to především změny působnosti zákona - § 2, definic pojmů (§ 3 a § 4) a pro původce, kteří si nejsou jisti, zda jim vznikající odpady jsou nebo nejsou nebezpečnými odpady, změny některých ustanovení § 6 a § 7. Tyto změny jsou však spíše formálního charakteru a nové povinnosti původcům neukládají.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů