zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak funguje moderní zařízení k dalšímu nakládání s odpadem

27.03.2014
Odpady
Jak funguje moderní zařízení k dalšímu nakládání s odpadem

Poblíž sedmitisícového středočeského města Benátky nad Jizerou se nachází areál skládky upraveného průmyslového a komunálního odpadu.

Jde o moderní zařízení vybavené širokou škálou technologií na úpravu, využívání a zpracování odpadů. Areál skládky slouží i k zajišťování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obcím a firmám v regionu.

Všechna zařízení provozuje společnost AVE CZ, jedna z nejvýznamnějších firem, které na českém trhu s odpady působí. Na skládce o ploše 42 hektarů se ročně zpracuje více než 200 tisíc tun odpadu, který se sváží z obcí v okruhu 50 kilometrů - vedle Benátek nad Jizerou také třeba z Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi či Čelákovic.

Skládka byla vystavěna v letech 1993 a 1994 v bývalém vojenském komplexu zhruba dva kilometry od Benátek nad Jizerou. Místo se vybralo na základě výsledků geologických a hydrologických testů. V areálu se nenachází, jak se někdy obecně říká, halda odpadků. Jednotlivé kazety skládky jsou naopak vybaveny nejmodernější těsnicí technologií, která s náskokem plní nejpřísnější evropské legislativní normy. Zajímavé je, že skládkování slouží pouze relativně malá část celkové plochy. Ve zbytku funguje hned několik zařízení, jejichž účelem je zajistit bezpečnost provozu a maximální využití přivezeného odpadu a surovin.

PŘETŘÍDĚNÍ VRACÍ ZNAČNOU ČÁST ODPADU K DALŠÍMU MATERIÁLOVÉMU VYUŽITÍ

Jedním z takových zařízení je třídicí linka, kde se dotřiďuje již jednou separovaný odpad. Zaměstnanci skládky ze směsi oddělují papír, kov a plasty. Například právě plasty se dál dělí podle složení a barev, např. na bílé, zelené a míchané. Vytříděné suroviny se následně prodávají a slouží k dalšímu materiálovému využití. Z vytříděných plastů se pak vyrábějí různé předměty denní potřeby, třeba flísové mikiny. Jen v minulém roce se na skládce u Benátek nad Jizerou takto přetřídilo přes 7500 tun odpadu, z nichž více než 5000 tun bylo znovu materiálově využito.

Celý prostor řízené skládky je důkladně zabezpečen. Průsakové vody, které byly v kontaktu s odpady, se udržují v uzavřeném cyklu a využívají se k zavlažování povrchu skládky, aby se z ní neprášilo. Tyto vody mohou být případně čištěny metodou reverzní osmózy.

Zavlažování skládky napomáhá i vzniku skládkového plynu, který je z tělesa odsáván a posléze energeticky využit. Plyn, který vzniká v průběhu rozkládání odpadů mikroorganismy, se zpracovává v kogenerační jednotce, kde slouží k výrobě tepla a elektrické energie. Takto vzniklým teplem jsou od roku 2008 vytápěny některé budovy v areálu. Elektrickou energii společnost AVE CZ prodává do distribuční sítě společnosti ČEZ.

KOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADU JAKO SLUŽBA PRO OBCE A MĚSTA

V areálu se dále využívá také biologický odpad. Kompostovací plocha o výměře více než jednojho hektaru je v provozu od roku 2003. Rozmístění kontejnerů na biologický odpad a jejich pravidelný svoz jsou jednou ze služeb, které společnost AVE CZ nabízí svým partnerům.

>>Oddělené shromažďování biologicky rozložitelných odpadů v obcích vnímáme jako důležitý prvek k dosažení cílů Evropské unie v odpadovém hospodářství. Zároveň tak poskytujeme obyvatelům obcí vyšší komfort a lépe naplňujeme cíle hierarchie nakládání s odpadem. Tuto cestu jako firma plně podporujeme,<< konstatuje prokurista společnosti AVE CZ Jiří Čenský.

V současnosti službu kompostování bioodpadu využívá 11 měst a obcí ze Středočeského kraje. Na kompostovacích plochách vzniká certifikovaný organický substrát hnědé až šedočerné barvy. Vyrábí se za použití osvědčených biotransformačních procesů z kalů komunálních čističek odpadních vod a dalších biologicky rozložitelných látek z bioodpadu. Substrát lze použít pro technické ozeleňování, při rekultivaci parků, lesoparků, průmyslových zón nebo skládek. Hodí se rovněž pro terénní úpravy při stavbě komunikací nebo jako hnojivo v zahradnických centrech.

Část zařízení slouží také k úpravám a odstraňování průmyslového odpadu. Jde hlavně o dekontaminační plochu a stabilizační linku. Dekontaminační plocha s jednorázovou kapacitou 50 tisíc kubíků slouží k dekontaminaci odpadu znečištěného ropnými látkami za pomoci bakteriální biomasy. Účelem stabilizační linky je úprava některých nebezpečných odpadů na skládkovatelnou nebo jinak využitelnou formu. Linka je v provozu od roku 2004.

SKLÁDKA NEZŮSTANE BEZ DOZORU ANI PO UKONČENÍ ČINNOSTI

Skládka bude poblíž Benátek nad Jizerou fungovat do roku 2051. Ani potom však nezůstane bez dozoru. Společnost AVE CZ jako provozovatel zařízení se bude o rekultivovaný prostor starat dalších 30 let.

Společnost AVE CZ je jednou z více než osmi desítek členských firem České asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Ředitel asociace Petr Havelka k provozovně dodává: >>Areál skládky v Benátkách nad Jizerou je konkrétním příkladem toho, že současné skládky odpadů nejsou zařízeními, kde se upravené odpady pouze řízeně ukládají. Ale že se tam z těchto odpadů vyrábí také energie. Odpady se na skládkách dále upravují, třídí a jsou zbavovány svých nebezpečných vlastností. To vše s využitím moderních technologií a za stálého monitoringu vlivů na životní prostředí.<<

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí