Sobota, 2. března 2024

CITES - vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností

CITES - vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností

Jaká je role stanoviska AOPK při vydávání těchto výjimek?

Obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů pro obchodní účely je právem EU velmi silně omezeno a podrobně regulováno. Základem právní úpravy je zejména ustanovení čl. 8 nařízení (ES) č. 338/97.

Nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A je zakázáno.

Výjimku pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 lze udělit pouze tehdy, jestliže žadatel ubezpečil příslušný výkonný orgán, který konzultoval příslušný vědecký orgán, že byly splněny podmínky článku 48 nařízení Komise (ES) č. 865/2006, a že dané exempláře se narodily a byly odchovány v zajetí nebo byly uměle vypěstovány v souladu s články 54, 55 a 56 tohoto nařízení. Příslušným výkonným orgánem je podle zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, krajský úřad (KÚ). Vědeckým orgánem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Žadatel předloží žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností příslušnému krajskému úřadu. Krajský úřad si (prostřednictvím elektronického systému Registr CITES) vyžádá stanovisko AOPK a po provedeném správním řízení, kde je toto stanovisko jedním z podkladů, vydá rozhodnutí, kterým výjimku ze zákazu obchodních činností povolí či nepovolí.

Odpovědným orgánem, na kterém je rozhodnutí, zda bude či nebude vydána výjimka, je tedy výkonný orgán (krajský úřad) a nikoliv AOPK (KÚ musí s AOPK povinně konzultovat, ale posoudit, zda jsou splněny podmínky pro vydání výjimky a provést veškeré s tím spojené správní úvahy musí KÚ sám).

Bez řádného odůvodnění by se však KÚ neměl postavit proti stanovisku AOPK (v nařízení to není řešeno výslovně, ale dikce nařízení směřuje k tomu, že stanovisko vědeckého orgánu hraje v řízení o vydání výjimky zcela mimořádnou roli); v tomto duchu je ze strany MŽP vůči KÚ vykonáváno též dlouhodobé a soustavné metodické vedení (významně akcentována nutnost postupovat v souladu se stanoviskem AOPK).

Autor: Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů