KONOPÍ a jeho využití ve stavebnictví - 1. díl

Pěstování konopí má u nás dlouholetou tradici, v nedávné minulosti se pěstovalo až na 10 000 ha. Co o něm víme dnes?

KONOPÍ a jeho využití ve stavebnictví - 1. díl

Konopí je rostlina s bohatou historií, rozmanitými možnostmi využití v řadě oborů, a velkým potenciálem do budoucna. Pojďme se na ni podívat blíže.

Konopí ve stavebnictví

Pěstování konopí má u nás dlouholetou tradici, v nedávné minulosti se pěstovalo až na 10 000 ha. Co o něm víme dnes? V současné době veřejnost stále vnímá konopí ne jako tradiční rostlinu s řadou využití, ale jako synonymum nebezpečné drogy. Není na čase přehodnotit naše informace o rostlině zvané konopí a změnit tuto vžitou představu?

Konopí bylo používáno v mnoha civilizacích, od Asie po Evropu, již od neolitu, je jednou z nejstarších zemědělských plodin na Zemi.

Jaké známe druhy konopí? Rozlišujeme tři základní rody:

  • Konopí rumištní (Cannabis ruderalis Janisch.), jednoletý plevel, rostoucí volně na rumištích a skládkách, bez významnějších omamných účinků.
  • Konopí indické (Cannabis indica Lam.), které je zakázané pěstovat pro jeho vysoký obsah psychoaktivních látek zvaných tetrahydrocannabinoly (THC). Druh má vysoké omamné účinky, neboť obsah THC je v suché hmotě vyšší než 0,3 %.
  • Konopí seté (Cannabis sativa L.), je teplomilná plodina náročná na vodu, půdu, živiny i agrotechniku. Je to dvoudomá, nebo i jednodomá prastará přadná a kulturní plodina, dorůstající výšky 2 - 6 metrů. Potlačuje růst plevele, má rekultivační a protierozní schopnosti, odčerpává z půdy nečistoty, jedovaté látky a těžké kovy. Při jeho pěstování nejsou třeba ani pesticidy ani herbicidy, které zatěžují životní prostředí. Obsahuje cca 23 % vlákna a cca 75 % dřevité hmoty - tzv. pazdeří. Vegetační období trvá 100 - 120 dní, na 1 ha pěstební plochy během této doby naroste minimálně dvaapůlkrát více dřevité hmoty, než na 1 ha lesa, který roste několik desítek let.

Konopí seté

V tomto článku se zaměříme především na konopí seté.

Stručná historie používání konopí

Pro naše předky bylo konopí běžnou a nedílnou součástí každodenního života. Za nejstarší archeologický doklad o konopném produktu je považována keramika z Tchaj-Wanu zdobená vtlačovaným konopným provázkem, stáří bylo odhadnuto na 12 000 let. Rostliny konopí byly záměrně pěstovány před 5 000 lety v Číně, brzy se začaly používat pro výrobu papíru z konopí a morušové kůry. Do Evropy prý konopí přišlo dvěma směry z Asie.

V Českých zemích byl nalezen konopný textil starý 5 000 let a to na Moravě, v Mohelnicích. U nás se setkáváme s konopím v několika oblastech. Jsou to textil, řemesla a výtvarné umění (grafika, malířství, sochařství), stavebnictví (omítky i instalatérství), a nejmladším je papír (od středověku). Konopí se v lidové kultuře používalo hlavně v textilním odvětví - hlavním zdrojem přadného vlákna na venkově bylo především konopí, len, vlna a jejich kombinace. Vlákno se využívalo také na výrobu plachet a lanoví pro lodě a potřeby armády.

Od počátku 20. století docházelo k poklesu pěstování konopí z důvodu dovozu levnějšího bavlněného vlákna a také díky nátlaku monopolů vyrábějících syntetická vlákna. K oživení pěstování došlo na krátkou dobu v meziválečném období, kdy se v Evropě pěstovalo konopí na 50 000 ha hlavně pro potřeby armády. Po druhé světové válce ale nastal úpadek pěstování konopí v důsledku převahy bavlny a umělých vláken. Svou roli sehrála i protidrogová kampaň. S pěstováním se v bývalém Československu skončilo v roce 1956. Po celosvětovém zákazu pěstování konopí v roce 1961, daném Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách, došlo postupně k vyšlechtění odrůd konopí se sníženým obsahem THC. V 80. letech uznala EU pěstování konopí s obsahem THC do 0,2 % pro technické či průmyslové účely a vznikl pojem technické či průmyslové konopí.

Opětovně se konopí seté začalo v ČR pěstovat od roku 1996. V roce 2007 bylo touto plodinou oseto celkem 1 600 ha a v provozu byly i čtyři zpracovatelská centra na zpracování konopného stonku. V období 2010-2013 dosahovala osevní plocha konopí již pouze kolem 200 ha. O pěstování konopí setého je u našich pěstitelů zájem minimální, snad se to již brzy změní.

Současná celosvětová plocha konopí pro hospodářské a průmyslové účely je odhadována na 70 000 - 80 000 ha.

Využití technického konopí

Konopí seté tzv. technické konopí, je všestranně využitelná ekologická plodina. Z konopí se dá vyrobit až 25 tisíc stoprocentně recyklovatelných výrobků. Základní využitelnou surovinou je biomasa (vlákno, pazdeří) a semeno. Stonek obsahuje rostlinnou buničinu - dřevitou část - vhodnou pro výrobu biopaliv - peletek, briket, benzínu, dřevěného uhlí, metanolu i elektřiny. Ve světě se konopné suroviny využívají v oblasti potravinářství, v chemickém a textilním průmyslu, v lékařství, kosmetice atd. V ČR se konopí seté pěstuje hlavně pro produkci krátkého vlákna k technickému využití, pro netkaný textil, papírenský a automobilový průmysl a pro stavební účely. Velmi důležité je i využití dřevité hmoty pazdeří - jak pro stavebnictví, tak hlavně pro energetické využití ve formě biopeletek a biobriket. Jsou vhodné zejména do zplynovacích kotlů na dřevo, krbových kamen a krbů. Tyto brikety jsou lisovány pod vysokým tlakem bez jakéhokoliv pojiva či jiných škodlivých látek a jsou dobře využitelné i do ostatních druhů kamen a kotlů na tuhá paliva.

Využití konopí ve stavebnictví

Stejně jako ostatní přírodní materiály, také používání konopí je ve stavebnictví na vzestupu. Konopí je obnovitelná strategická plodina s tradicí pěstování v našich klimatických podmínkách a s vysokými výnosy z hektaru. Zpracování konopí na konopné vlákno a pazdeří je prováděno mechanicky, bez procesů znečišťujících životní prostředí. Konopné vlákno vyniká svou pevností, trvanlivostí a přirozenou ochranou proti škůdcům. Vlákno a pazdeří z konopí bylo dáváno do omítek ke zpevnění struktury od počátků stavebnictví, stejně jako obilné plevy, otruby a živočišná vlákna. V současné době se konopí ve stavebnictví využívá hlavně k výrobě izolací a tzv. konopného betonu.

Autor: Nicol Vondra

Zdroj:

Ing. Václav Sladký, CSc. a kol.: Konopí, šance pro zemědělství a průmysl

Magazín Legalizace

Biom.cz

Len a Konopí 2014- Lnářský svaz ČR

Pokračování za týden....

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů