KONOPÍ a jeho využití ve stavebnictví - 2. díl

Pěstování konopí má u nás dlouholetou tradici, v nedávné minulosti se pěstovalo až na 10 000 ha. Co o něm víme dnes?

KONOPÍ a jeho využití ve stavebnictví - 2. díl

Pokračování článku www.enviweb.cz

Konopné izolace

Tento přírodní materiál zajišťuje dobré mikroklima s přirozenou ochranou proti plísním, hnilobám a škůdcům a v interiérech domů vytváří zdravé prostředí. Konopí má výborně tepelně izolační vlastnosti, konopí izoluje v zimě a v létě klimatizuje, zajišťuje fázový posun vnikání tepla do objektu. Tepelně izolační a akustické vlastnosti konopí jsou srovnatelné s konvenčními izolacemi, ale odolnost proti vlhkosti a kapilární vlastnosti při odvádění vody zaručují stabilitu i v podmínkách, kdy konvenční materiály podléhají destrukci nebo dochází ke značnému snížení jejich izolačních schopností. Aplikace v konstrukcích a pracovní postupy jsou totožné s konvenčními materiály, manipulace s konopím je ale příjemná, bez nutnosti používání ochranných rukavic či respirátorů, bez nebezpečí poškození kůže nebo dýchacích cest. Nezanedbatelnou výhodou konopí oproti většině konvenčních izolačních materiálů je rovněž relativně vysoká tepelně akumulační schopnost konopí, srovnatelná např. se dřevem.

Konopné izolace

Uplatnění nacházíme v široké škále konstrukcí, jak v novostavbách, tak ve starších domech. Konopné izolace se používají hlavně v difúzně otevřených konstrukcích, tj. skladbách prostupných pro vodní páry, které tak nikde nekondenzují a nehrozí nebezpečí narušení konstrukce či tvorby plísní. Konopnou izolaci můžete použít do podkroví, do stropu, do podlahy i na vnitřní a vnější stěny, k dispozici bývá v tloušťkách od 4 do 20 cm, které lze v případě potřeby skládat i do více vrstev.

Měkké konopné rohože o objemové hmotnosti nejčastěji 30-40 kg/m3 se vyrábí z vyčištěného konopného vlákna smícháním s pojivem, buď bikomponentním vláknem na bázi polyesteru nebo kukuřičným škrobem, kterého je ve směsi zapotřebí řádově 10%. Proti hoření je konopná izolace ošetřena retardantem, např. roztokem sody. Finální směs se tvaruje do nekonečného pásu a zapéká dohromady při cca 150°C, na konci pak řeže na standardní rozměry. Tyto rohože se vkládají do vnitřní konstrukce sendvičového typu stejně jako většina jiných měkkých izolací.

Naprosto ojedinělým produktem na trhu jsou omítatelné fasádní konopné panely o hmotnosti kolem 100 kg/m3. Jejich výroba je obdobná jako u měkkých rohoží, jen je potřeba více pojiva (asi 15%), a přidává se významný podíl konopného pazdeří pro větší tuhost (kolem 40 %). Takovýto panel je dostatečně pevný, aby se dal na venkovní fasádě zapracovat stejně jako fasádní polystyren, tzn. připevnit fasádním lepidlem či hmoždinkami ke stěně a omítnout souvrstvím tenkovrstvých fasádních omítek vyztužených perlinkou. Zde je důležité dbát na to, aby byly použity difúzně otevřené materiály pro zachování paropropustnosti celé skladby a plného využití vynikajících vlastností konopí.

Konopný panel

Konopný beton

Vápeno-konopná stavební hmota je revoluční stavební a tepelně izolační materiál, se kterým lze postavit celý dům, není třeba cihel ani další tepelná izolace. Trend se šíří po Evropě z Francie, kde se směs pazdeří a vápna používala již v 16. a 17. století pro stavbu hrázděných domů. Ačkoliv v Evropě stojí z konopného betonu již stovky staveb, u nás s jeho použitím teprve nesměle začínáme.

Konopné zdivo, někdy též konopný beton (z angl. názvu HempCrete) tvoří směs konopného pazdeří (vnitřky stonku konopí), hašeného vápna, cementu a vody. Jde o recyklovatelný materiál, který nabízí vysokou tepelnou i zvukovou izolaci. Největší výhodou je nesporně rychlost výstavby, konopný beton totiž tvrdne velmi rychle.

Dům z konopného betonu

Práce se stavební směsí nevyžaduje zvláštní um. Při stavbě stěn se konopný beton nejčastěji "temuje" do falešného bednění (vtlouká se palicemi). Při izolování střechy se spíše volně rozhrabuje, při dělání podlahy se nakonec stírá, utahuje. Při omítání se klasicky nahazuje, použít se dá i stříkací pistole. Pro finální omítky se vyplatí si pazdeří prosít a použít jen jemnější částečky. Vždy je dobré nasadit rukavice a ochranné brýle (vápno je přeci jen agresivnější než hlína).

Vedle toho, že konopný beton je univerzálně funkční a cenově dostupný stavební materiál, je také environmentálně šetrný, jeho ekologická bilance je A+.

Konopné oleje a laky

Většina přírodní staveb potřebuje pro svoji konstrukci větší či menší množství dřeva, které je dobré ochránit před působením plísní a škůdců, venkovní prvky rovněž před účinky povětrnosti. Velmi účinnou ochrannou se v těchto případech ukázaly nátěry konopnými přípravky.

Konopný olej, který je základem těchto prostředků, je totiž, stejně jako celá rostlina, velmi odolný vůči plísním a škůdce odpuzuje. Je to zcela přírodní, biologicky odbouratelný produkt, vyznačující se zvýšenou odolností proti nasáknutí dřeva vodou. Tento olej ale zároveň zachovává povrch prostupný pro vodní páry a dřevo tak může dále dýchat. Vnitřní konstrukce zpravidla stačí opakovaně natřít čistým napouštěcím konopným olejem. Ten je vzhledem ke svému čistě přírodnímu složení vhodný i pro nátěry nábytku, hraček apod.

Konopné oleje

Protože tento olej ale není zcela rezistentní vůči působení UV záření, je nutné venkovní prvky dodatečně ošetřit jiným prostředkem. V tomto případě se jako ideální nabízí konopné lazurovací laky, které obsahují rovněž minerální pigmenty jako ochranu proti zešednutí působením UV záření, a dřevo je tak i v exteriéru dokonale chráněno mnoho let. Tyto laky se vyrábí v široké paletě odstínů a jejich odolnost se udává až dvojnásobná oproti klasickým lazurám.

Práce s konopnými nátěry je příjemná a bezpečná, nanáší se štětcem, není potřeba je ředit, na umytí pomůcek stačí mýdlová voda, případně je možné použít rovněž klasické ředidlo S6006. Pro rovnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné setřít nevsáklý olej po 10 až 15 minutách od nanesení pomocí suchého štětce nebo hadru.

Rostlina budoucnosti

Konopné a přírodní materiály obecně zažívají celosvětově velký boom, zelenému stavitelství patří budoucnost. Trendem moderní doby je stavba domů ze zdravotně nezávadných materiálů šetrných k životnímu prostředí, jejichž výroba není náročná na spotřebu energií. Pokud i vy chcete přispět k lepšímu životnímu prostředí, zvolte si pro své stavění přírodní stavební materiály a snažte se využívat především místní suroviny, ke kterým konopí odjakživa patří.

Autor: Nicol Vondra

Zdroj:

  • Ing. Václav Sladký, CSc. a kol.: Konopí, šance pro zemědělství a průmysl
  • Magazín Legalizace
  • Biom.cz
  • Len a Konopí 2014 - Lnářský svaz ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů