zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ANALYTIKA ODPADŮ II

27-28.11.2012
Konference Žďár nad Sázavou, hotel Jehla
Vodní zdroje Ekomonitor

2. ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ připravují společně Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka - CeHO a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Program konference bude zahájen dne 27. 11. 2012 referátem ředitele odboru odpadů MŽP Ing. Jaromíra Manharta, který účastníky seznámí s právními předpisy pro oblast odpadového hospodářství, a to jak současnými, tak připravovanými.

V rámci programu budou dále předneseny referáty:

 • Ing. Lenka Fremrová, SWECO Hydroprojekt: Normy pro charakterizaci odpadů
 • Ing. Dana Sládková, MPO: Vymezení povinných subjektů ohlašujících do IRZ z pohledu MPO
 • MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZÚ: Přístupy k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Masarykova univerzita: Význam způsobu zpracování dat z analýzy odpadů pro správné posouzení jejich vlastností
 • Ing. Miroslav Perný, ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.: Hodnocení analytických výsledků - rozpory v legislativě
 • RNDr. Pavel Kořínek, CSlab spol. s.r.o.: Příprava položek zkoušení způsobilosti, testování homogenity a stability, vyhodnocení
 • Jaroslav Pól, Ph.D.: Therma Fisher Scientific (Praha) s.r.o.: Automatizovaný screening organických polutantů v odpadních vodách pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením
 • Ing. Eva Klokočníková, ČIA, o.p.s.: Akreditace laboratoří pro rozbory odpadů včetně jejich vzorkování
 • Ing. Zdeněk Veverka, UNIVERZA-SoP s.r.o.: Požadavky na zkoušky odpadů a jejich dokumentaci v právních předpisech
 • Ing. Vladimír Bláha, EMPLA AG, spol. s r.o.: Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům
 • RNDR. Petr Kohout, Forsapi, s.r.o.: Testování vlivu terénní úpravy vzorku stavebního materiálu na analytické výsledky stanovení v sušině
 • Ing. Lukáš Groulík, DEKONTA, a.s.: Problematika vzorkování odpadů v nelegálním skladu výbušnin Bělá nad Svitavou
 • Ing. Pavel Bernáth, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: Změny obsahu arzénu ve stavebním materiálu v tělese komína a dopady způsobu vzorkování na hodnocení stavebního odpadu pro další nakládání
 • RNDr. Karel Hoch, CSc., VÚV T.G.M., v.v.i.: Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti a kadmia v přenosných bateriích nebo akumulátorech a problematika související s jejich stanovením
 • Ing. Zita Takáčová, Technická univerzita v Košiciach: Materiálová analýza zmesového komunálneho odpadu v Košiciach
 • Ing. Tomáš Bouda, CSc., AlS Czech Republic, s.r.o.: Přednosti dvoustupňové vsádkové zkoušky vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděné podle normy ČSN EN 12457-3 v porovnání s jednostupňovou vsádkovou zkouškou vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděné podle normy ČSN EN 12457-4
 • Ing. Jana Zuberová, VÚV T.G.M., v.v.i.: Přínosy nových výluhových testů monolitických odpadů
 • Ing. Milan Lojkásek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: Úprava a stanovení parametrů u dvoufázových a vysoce heterogenních vzorků odpadů
 • Ing. Pavel Hucko, CSc., VÚVH: Legislatívne aspekty hodnotenia sedimentov vodných tokov a nádrží v SR
 • RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem: Validace metody aerobní oxidace odpadů - AT4
 • Ing. Kristýna Urbánková, Ph.D., VUSTAH: Stanovení těžkých kovů v odpadních materiálech metodou ICP - OES
 • prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., VUT Brno: Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech
 • Ing. Ladislava Matějů, SZÚ: Novinky v mikrobiologii odpadů
 • RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., VÚV T.G.M., v.v.i.: Vybrané patogenní bakterie v sedimentech
 • Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s.: Využití stanovení ekotoxicity při hodnocení odpadů

V posterové sekci budou vystavena plakátová sdělení:

 • MVDr. Hana Štegnerová, VUSTAH: Vliv dlouhodobého uložení kompozitů s obsahem odpadů na ekotoxické vlastnosti
 • RNDr. Róbert Polc, SLOVNAFT, a.s. SD & HSE Rafinéria: Chemické zloženie tuhých odpadov ako výsledok zneškodňovania odpadov spalovaním
 • Mgr. Peter Šottník, Univerzita Komenského v Bratislave: Špeciálne metódy výskumu ťažobných odpadov

Součástí konference bude společenský večer a komerční prezentace/výstavky společností ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratoř Morava, s.r.o., MANEKO spol. s r.o., Nicolet CZ s.r.o., Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o., Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. a Zdravotního ústavu v Ostravě.

Odbornými garanty jsou Ing. Pavel Bernáth, Ing. Dagmar Sirotková a Ing. Tomáš Bouda, CSc.

Název akce
ANALYTIKA ODPADŮ II
Druh akce
Konference
Termín konání akce
27-28.11.2012
Místo konání akce
Žďár nad Sázavou, hotel Jehla
Adresa konání akce
Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Web
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-11-27#hlavni
Kontakt
Olga Halousková
E-mail
Telefon
469 318 423, 469 682 303 - 305
Pořadatel
Vodní zdroje Ekomonitor
Témata
Odpady
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí