zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

8.3.2017
Seminář, školení Olomouc
INISOFT s.r.o.

Téma:

Seminář je určen jak začínajícím, tak i zkušeným pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících.

Nosným prvkem prezentací budou:

 • Aktuální platná legislativa ve vztahu k povinnostem provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Novela zákona č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ - důležité změny v ohlašování
 • Změny v agendě Poplatkového přiznání od r. 2017 a 2018
 • agenda Provozní evidence (souhrny Provozní evidence - SPE)
 • ostatní povinná hlášení v ochraně ovzduší
 • Změny v ohlašování do Integrovaného registru znečišťování - IRZ, E-PRTR

Dále budou komentovány všechny známé povinnosti, vztahující se k 31.3.2017. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad.

Obsah kurzu:

 • Platná legislativa ochrany ovzduší - novely a novinky legislativy.
 • Splnění ohlašovacích povinností v ochraně ovzduší je možné jen prostřednictvím ISPOP - Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností. Základní povinnosti a postupy podání hlášení za rok 2016.
 • Agenda Poplatkového přiznání a změny ve výpočtech
 • Souhrnná provozní evidence za rok 2016.
 • Bilance těkavých organických látek (VOC).
 • Propojení agendy ovzduší s Integrovaným registrem znečišťování - IRZ, evropský integrovaný registr, tzv. E-PRTR (včetně platných formulářů a programů)
 • Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 • Novinky v zákonech, rozdíly oproti předcházející legislativě (kompenzační opatření, změny povolení stávajících zdrojů apod.).
 • Klasifikace zdrojů (vyjmenované, ostatní, nové technologie).
 • Emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny.
 • Zjišťování znečištění a znečišťování. Měření škodlivin a tmavosti kouře. Upuštění od měření - nové možnosti a povinnosti. Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 • Obsahové náležitosti dokumentů (náležitosti odborného posudku, náležitosti protokolu o jednorázovém měření, náležitosti rozptylové studie).
 • Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin. Rozptylové studie a Odborné posudky a stručný komentář dalších povinností.
 • Diskuse.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na Vás.

Název akce
Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
8.3.2017
Místo konání akce
Olomouc
Web
www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/legislativa-ochrany-ovzdusi-ohlasovaci-agenda-za-rok-2016-a-zakladni-povinnosti-provozovatelu-zdroju-znecistovani-ovzdusi-novela-zakona-c-25-2008-sb-o-ispop-a-irz-dulezite-zmeny-v-ohlasovani
Kontakt
Simona Novotná
E-mail
Telefon
777665153
Pořadatel
INISOFT s.r.o.
Témata
Odpady
Ovzduší
Bioodpady
BOZP
EIA
Ekologické vzdělání a výchova
EMS
Environmentální poradenství
Environmentální účetnictví
Firemní ekologie
Chemické látky
IPPC
Legislativa
Recyklace
Sanace, staré zátěže
Zpětný odběr
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí